מכללת תלפיות - גננת יוזמת - הכלה וכישורי חיים
שנת הלימודים תשע"ט
תתחיל בעז"ה
בה' בחשוון תשע"ט
14.10.2018
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> אופק חדש לכלל המורים >> גננת יוזמת - הכלה וכישורי חיים

גננת יוזמת את עבודתה - הכלה וכישורי חיים


שם המרצה
גב' אביטל שפירא

מהות הקורס
המסגרת החינוכית בגיל הרך מזמנת לגננת המנהלת אותה ליצור אקלים חינוכי מיטבי המאפשר לכל ילד להתפתח, למצות ולממש את הפוטנציאל שלו, לפעול באופן אוטונומי ולהיות שייך מאידך מהווה מסגרת זו, בהיותה המסגרת הראשונה בחייו של הילד, מודל שאיכותו תשפיע על תפיסת הילד את המסגרת החינוכיות לאורך כל שנות החינוך הפורמלי.

מטרות הקורס
 • פיתוח יכולת הגננת להקנות כישורי חיים לילדי הגן.
 • פיתוח מודעותה של הגננות למרכיבים של אקלים חינוכי.
 • העמקת יכולת ההכלה והאמפתיה של הגננת כלפי הילד ורגשותיו הכוללת מענים מגוונים לשונות ומנגנונים לעבודה עם ילדים בעל צרכים מגוונים.
 • פיתוח התמודדות ודרכי תגובה יעילות של הגננת עם סיטואציות מורכבות בגן  )מצוקה, קונפליקט, תוקפנות(.
תכנית הקורס
 • האקלים וכישורי חיים - היכרות עם גישות תיאורטיות.
 • יישום הסטודנטים בחיי הגן בזיקה לאקלים חינוכי מיטבי ולהקניית כישורי חיים.
 • הצגת רציונל ותפיסת תכנית כישורי חיים כתכנית התפתחותית וכמקדמת אקלים חברתי ורגשי בגן.
 • ויסות רגשי - היבטים התפתחותיים ויישומים בגן הילדים תוך התייחסות לצרכים ייחודים, כישורי חיים ואקלים למידה.
 • זהות עצמית ואישיתהתפתחות רגשית חברתית והדגשת תחושות של שייכות, יכולת ואוטונומיה כמרכיבים באקלים מטפח.
 • כישורים בינאישיים - תקשורת והקשר בין באי הגן.
 • בירור עמדות, דילמות ורגשות הגננת ביחס למצבים והתנהגויות המתרחשות בגן.
אוכלוסיית היעד
מורים באופק חדש החל מדרגה 3 
 

דו - שנתי

היקף הקורס

4 שעות שבועיות
(120 שעות בודדות)
80 שעות לימודים
40 שעות הדרכה אישית וכתיבה

מועד הקורס

בימי א'
15:35-19:00

10 מפגשים בשנה
(מתוכם אחד מתוקשב)

 את הטופס ניתן לשלוח לכתובת: רח' יטבתה 7 חולון 5850010.
לפקס03-512855003-5128550
או סרוק למייל:  hishtalmut@talpiot.ac.il

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים