מכללת תלפיות - דמי רישום ושכ"ל

 דמי רישום ושכ"ל


דף הבית >> הרשמה >> דמי רישום ושכ"ל

שכר לימוד לתלמידים סדירים לשנה"ל תשע"ח
 
גובה דמי הרישום בסך 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).

גובה שכר לימוד:
גובה שכר הלימוד במוסדות האקדמיים להכשרת מורים נקבע בהתאם להמלצות דו"ח וינוגרד ולהנחיות משרד החינוך.
שכר הלימוד לתואר ראשון B.ED   לשנה"ל תשע"ח, הינו כ-10,137 ₪, צמוד למדד יולי 2017.   
 

שכר לימוד זה אינו סופי, מבוסס על שכר הלימוד תשע"ז  ויתעדכן בהתאם להנחיות , לכשיתקבלו , ממשרד החינוך


דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש - תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד לתאריך יא' מרחשון תשע"ח (31.10.2017). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 2% משכר הלימוד.

הוראת קבע - תשלום באמצעות הוראת קבע ב 9 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך ט"ז מרחשון תשע"ח (5.11.2017) ועד כ"ב בתמוז תשע"ח (5.7.2018).
יש למלא את הטופס, להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות, או לפקס הגזברות מס' 03-5128560
 
* להורדת טופס הוראת קבע חדשה וכתב התחייבות - לחצי כאן
 
* סטודנטים/ות הממשיכים הוראת קבע - יש צורך למלא טופס המשך הוראת קבע לשנת תשע"ח.
  להורדת טופס המשך הוראת קבע - לחצי כאן
 
צ'קים - תשלום באמצעות צ'קים ב 9 תשלומים הצמודים למדד יולי 2017.

העברה בנקאית - תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 - גזברות.  

שובר תשלום - תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (ניתן לקבל שוברים בגזברות).
שכר הלימוד ממשיך להיות צמוד למדד עד לפרעון בפועל של כל התשלום. 
בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים המפורטים בחוזר שכ"ל הרצ"ב.
 
*להורדת חוזר שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח - לחצי כאן


על כל הסטודנטיות להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.

לא ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי


הלוואה חיצונית למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה - לחצ/י כאן
                                                          

                                                                        בברכת שנה טובה ומוצלחת,
                                                                                גזברות המכללה   


לשם תשלום שכר הלימוד ניתן להיעזר במקומות הבאים:

לוח המלגות המלא – מעל 1,000 מלגות במקום אחד
מחשבון לחישוב ממוצע בגרות
כל המידע על תואר שני

כמו כן, ישנן מלגות נוספות המפורסמות באינטרנט

קרן שכ"ל
מידע נוסף
    


שכר לימוד להסבת אקדמאים לשנה"ל תשע"ח
 

 
גובה דמי הרישום בשנה הראשונה 400 ₪ (אינם נכללים בשכר הלימוד).
גובה שכר הלימוד
 
גובה שכר הלימוד במוסדות האקדמיים להכשרת מורים נקבע בהתאם להמלצות דו"ח וינוגרד ולהנחיות משרד החינוך.
שכר הלימוד מחושב בהתאם לשעות הלימוד המעודכנות במערכת נכון לשנה"ל תשע"ח * 567 ₪ לשעה צמוד למדד יולי 2017.
שכר הלימוד כולל שעות לימוד + שעות עבודה מעשית בהתאם למסלול הסטודנט.
שימו לב!
שעות עבודה מעשית מוקלדות בסמסטר א' בלבד.יתכנו שינויים במספר שעות עבודה מעשית ובהתאם בחיוב שכר הלימוד בסמסטר ב'.
 
דרכי תשלום:
שכר הלימוד ישולם באחת מהאפשרויות הבאות:

תשלום מראש - תשלום חד פעמי מראש של מלוא שכר הלימוד עד לתאריך יא' מרחשון תשע"ח (31.10.2017). תשלום מראש יזכה בהנחה בגובה של 2% משכר הלימוד.

הוראת קבע - תשלום באמצעות הוראת קבע ב 9 תשלומים בכל ה-5 לחודש החל מתאריך ט"ז מרחשון תשע"ח (5.11.2017) ועד כ"ב בתמוז תשע"ח (5.7.2018).
יש למלא את הטופס, להחתים את הבנק ולהחזירו לגזברות, או לפקס הגזברות מס' 03-5128560
 
* להורדת טופס הוראת קבע חדשה וכתב התחייבות - לחצי כאן
 
* סטודנטים/ות הממשיכים הוראת קבע - יש צורך למלא טופס המשך הוראת קבע לשנת תשע"ח.
  להורדת טופס המשך הוראת קבע - לחצי כאן
 
צ'קים - תשלום באמצעות צ'קים ב 9 תשלומים הצמודים למדד יולי 2017.

העברה בנקאית - תשלום באמצעות העברה בנקאית ,להלן פרטי החשבון:
בנק מסד: 46
סניף: 503 תל-אביב
מספר חשבון: 677949 ע"ש אגודת שוחרי תלפיות
יש לציין את שם הסטודנט ומספר תעודת הזהות על גבי ההעברה הבנקאית, ולהעביר את האסמכתא לפקס מספר: 03-5128560 - גזברות.  

שובר תשלום - תשלום באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר (ניתן לקבל שוברים בגזברות).
שכר הלימוד ממשיך להיות צמוד למדד עד לפרעון בפועל של כל התשלום. 
בנוסף לתשלום דמי הרישום ושכ"ל קיימים תשלומי נלווים מידי שנה המחושבים בהתאם למספר שעות הלימוד באותה שנה עפ"י הפירוט הבא:
 
פירוט תשלומים נלווים לפי מספר ש"ש בשנה:
 

תשלומים נלווים 1-2 ש"ש 3-4 ש"ש 5-8 ש"ש 9 ש"ש ומעלה
דמי שמירה ---------- 60 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח
שרותי ספריה ממוחשבים ---------- 50 ש"ח 100 ש"ח 200 ש"ח
ביטוח תאונות אישיות 40 ש"ח 40 ש"ח 50 ש"ח 100 ש"ח
סה"כ לתשלום 40 ש"ח 150 ש"ח 300 ש"ח 600 ש"ח
 


 
 
על כל הסטודנטיות להסדיר את תשלום שכר הלימוד מיד עם פתיחת שנת הלימודים.
אי הסדרת תשלום שכר הלימוד תמנע זכאות לקבל שרותי מכללה וכן להבחן ולהגיש עבודות, בעתיד.
לא ניתן לשלם ולהסדיר שכר לימוד באמצעות כרטיסי אשראי

הלוואה חיצונית למימון שכר לימוד בגובה של עד 10000 ₪ ללא ריבית או הצמדה - לחצ/י כאן
במקרה של ביטול/ הפסקת לימודים יחושב התשלום בהתאם לנוהל עפ"י חוזר שכר הלימוד במוסדות להכשרת עובדי הוראה.                                                           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                         בברכת שנה טובה ומוצלחת,
                                                                                                                                                 גזברות המכללה   
 
 

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים