מכללת תלפיות - דוברי אנגלית להוראת אנגלית


הנחיות רישום
למועדי בהודעה כללית!
סטודנטים, שטרם הסדירו את מלא תשלום
שכה"ל לשנה"ל תשע"ח
יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות וקבלת שירותי מכללה
החל מתאריך כ' סיון (3.6.18)
ומתבקשים לגשת מידית לגזברות להסדרת התשלום
חדש - יום פתוח

 דוברי אנגלית להוראת אנגלית


דף הבית >> יחידות אקדמיות >> הסבת אקדמאים להוראה >> דוברי אנגלית להוראת אנגלית
 
Special Retraining Program 2017-2018: Teacher's Certificate in T.E.F.L.
(Teaching English as a Foreign Language)

 
Program Coordinator: Marsha Hachmon- marshatlc@gmail.com
Program Secretary- Yaela Badash- yaelab@talpiot.ac.il 03-5128563
 
Who can join?
  • Native and near native English speakers
  • Degree holders from accredited academic institutions
  • Candidates who meet conditions of applicant entrance committee
What is the program?
  • The program is free. All students receive a full scholarship.
  • Disciplinary studies and practical training in school
  • 2 semesters and 1 intensive study week (studies will end on June 28th, 2018).
  • 3 days a week, including practical training.
 
*Childcare for infants is available at the college.
How to apply?
  • Send email to marshatlc@gmail.com for appointment date and time.
  • Entrance requirements at appointment: Interview and proficiency activity
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים