מכללת תלפיות - חונכים ומלווים דרגות 4-6

חדש - יום פתוח
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> אופק חדש לכלל המורים >> חונכים ומלווים דרגות 4-6

הכשרת חונכים ומלווים במסגרת דרגות 4-6


ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק, גב' שווימר ליאת

מהות הקורס
שלב הכניסה להוראה הוא שלב מכריע בהתפתחותו  המקצועית של העובד ההוראה החדש והוא מאפיין בהתמודדויות מקצועיות, פדגוגיות ורגשיות. המעבר משלב ההכשרה לעבודת ההוראה מלמידה תאורטית ליישום פרקטי ומעמיד במרכז את תפקידו של ה  - Mentor )חונך מלווה). מטרות החונכות והליווי הן לתמוך בעובד ההוראה החדש מבחינה מקצועית, להעצימו בדרכו החינוכית, לבסס את תפיסת עולמו המקצועית, לטפח את הזהות והאוטונומיה המקצועית שלו וכן לשכלל את כישוריו המקצועיים בשלב הכניסה. 

כמו כן, החונך המלווה משפיע במוסדו על קיומה של תרבות קליטה ראויה, המסייעת למתמחים ולעובדי הוראה חדשים להיכנס למערכת החינוך בתנאים מאפשרי הצלחה. לשם מימוש מטרות אלה נידרש ידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא אף בתחום הדרכת מורים. ההכשרה לתפקיד היא אחד התנאים לעיסוק בחונכות ובליווי, והיא מוכרת במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של אופק חדש ושל עוז לתמורה.

תכנית הקורס
  • שלבי התפתחות מקצועית של מוריםבראי עובד ההוראה החדש
  • השיח הרפלקטיבי ותרומתו בשלב הכניסה למקצוע
  • ארגון דרכי עבודה של חונך ומלווה
  • הדואליות התפקודית בין תמיכה להערכה.
  • קליטה, הסתגלות ומעבר לאוטונומיה מקצועית.
  • הערכה מעצבת, הערכה מסכמת ופורטפוליו 
אוכלוסיית היעד
מורים בדרגות  6 - 4


 

חד- שנתי

היקף הקורס

2 שעות שבועיות
(60 שעות בודדות)

 

מועד הקורס

הערות

בסיום הקורס תוענק למסיימים תעודת חונך/ מלווה

את הטופס ניתן לשלוח לכתובת: רח' יטבתה 7 חולון 5850010.
לפקס03-512855003-5128550
או סרוק למייל:  hishtalmut@talpiot.ac.il

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים