מכללת תלפיות - המסלול לחינוך המיוחד

 המסלול לחינוך המיוחד


דף הבית >> יחידות אקדמיות >> תואר ראשון >> מסלולים >> המסלול לחינוך המיוחד

ראש המסלול: ד"ר שלומית זילברנגל

שעות קבלה:

יום שני      10:00-8:00,   14:30-13:30
יום שלישי  12:00-10:00, 14:30-13:30


מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה (מתוך חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 1988).

החינוך המיוחד מתפרס על פני ספקטרום רחב של לקויות, החל מלקות למידה ועד ללקויות מורכבות. כיום, יותר ויותר תלמידים משוייכים לחינוך המיוחד וחשיבות המסלול להכשרת מורים לחינוך המיוחד עולה בהתאם.

בעקבות חוק השילוב, תלמידים רבים בעלי צרכים מיוחדים משתלבים בבתי ספר רגילים בכיתות קטנות ואף בכיתות רגילות, דבר המצריך גם מורים בחינוך הרגיל לקבל הכשרה להתמודדות עם תלמידים אלו. צורך זה עלה בישיבת ועדת החינוך בכנסת בנושא החינוך המיוחד ודו"ח דורנר באוקטובר 2013.

אנו במסלול לחינוך מיוחד במכללת תלפיות מאמינים כי הכשרה של מורה בחינוך המיוחד מאפשרת לה להיות מורה טובה יותר גם בחינוך הרגיל, באם תירצה בכך.

את בוגרות המסלול ניתן למצוא כיום הן בבתי הספר לחינוך מיוחד והן בבתי הספר הרגילים וכן בתפקידי ניהול והדרכה בבתי הספר ובמשרד החינוך.

לרשות הסטודנטיות עומד צוות מרצים ומדריכים פדגוגיים מן הבכירים בארץ בתחומם, כשמטרתם להכשיר את הסטודנטיות במקצועיות המירבית, בשילוב לימודים אקדמיים ומחקריים עם עבודה מעשית. הצוות ערוך למתן ליווי אישי לכל סטודנטית וסטודנטית, תוך הקפדה על רמה אקדמית ומחקרית גבוהה, לצד התמחות בעבודה המעשית, באופן שמכין את הסטודנטיות בצורה הטובה ביותר לקראת צאתן מן החממה האקדמית אל עולם המעשה.

תוכנית ההכשרה במסלול

לימודי המסלול לחינוך המיוחד במכללת תלפיות, מיועדים להכשרת מורים להוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 6-21. תעודת ההוראה מקיפה את מגוון המסגרות החינוכיות: בתי ספר מיוחדים וכיתות חינוך מיוחד המשולבות בבתי ספר רגילים. העיקרון המנחה את תכנית הלימודים במסלול לחינוך מיוחד מעוגן בהכרה בזכותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים ללמוד, להתפתח ולהשתלב בחברה ובאמונה שמערכת החינוך חייבת להקנות לו כלים לשיפור איכות חייו.

הלימודים כוללים תיאוריה ומעשה כאחד ומושתתים על שלושה יסודות
1. הכרת ההתפתחות התקינה של הילד מנקודת ראות פסיכולוגית, חינוכית ודידקטית. 
2. הכרת קריטריונים ומאפיינים של הלקות, חשיפה לדרכי הטיפול ואסטרטגיות עבודה מותאמות. 
3. התנסות בהוראה – חשיפה והתנסות בהוראת תלמידים ממגוון רחב של לקויות.

תוכנית ההכשרה מתפרשת על פני שלוש שנות הלימוד במכללה, והשנה הרביעית מיועדת להתנסות עצמאית - סטאז', במקביל להשלמת לימודים לקראת התואר B.Ed.

מכללת "תלפיות" הציבה שלושה יעדים מרכזיים בהכשרת המורות להוראה במסלול החינוך המיוחד:
  1. פיתוח אישיות המחנכת כצרכנית נבונה של תוכניות לימודים וכבעלת שיקול דעת וגמישות בבחירת דרכי ההוראה המתאימות לאוכלוסיות 
    השונות בחינוך המיוחד.
  2. שליטה בתכני מקצועות הלימוד על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.
  3. ידע של עקרונות פדגוגיים ,דידקטיים והתנהגותיים, המותאמים לאוכלוסיות השונות.

המסלול לחינוך מיוחד מורכב משלושה מסלולי מישנה:

1. מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר היסודי. 
2. מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר העל-יסודי. 
3. מסלול לחינוך מיוחד ולימודים כלליים.

בשני המסלולים הראשונים על הסטודנטית להתמחות בדיסציפלינה נוספת מתוך המגוון המוצע במסלול בית הספר היסודי (תנ"ך, ספרות, מדעי הטבע, אנגלית, מתמטיקה) או במסלול העל-יסודי (תנ"ך, ספרות, לשון).

במסגרת ההתמחות הנוספת, נחשפת הסטודנטית לעולם ידע ולהתנסות מעשית המרחיבים את אופקיה ותורמים להכשרתה המקצועית. הכשרה זו מזמנת לה אפשרויות ותפקידים נוספים בבית הספר הרגיל כמורה מקצועית וכמחנכת כיתה.

המסלול השלישי כולל בנוסף להתמחות בחינוך מיוחד, חטיבת לימודים כלליים המרחיבים את אופקיה וידיעותיה של המורה בתחומי הוראה נוספים, בהיקף של 30 ש"ש (שני מקבצים בני 15 ש"ש) וללא התנסות מעשית נוספת.

תוכנית הלימודים כוללת:

18 שעות לימודי חינוך

26 שעות לימודי התמחות בחינוך מיוחד

12 שעות לימודי יסוד

12 שעות התנסות בהוראה בחינוך מיוחד

30 שעות לימודים כלליים / 26 שעות לימודי דיסציפלינה

6 שעות התנסות בהוראה בדיסציפלינה

תכנית הלימודים העיונית כוללת ארבעה רכיבים:
א. לימודים בסיסיים בחינוך המיוחד באמצעותם מונחל הידע ביחס ללקויות השונות. 
ב. לימודים דידקטיים ופדגוגיים המכוונים להקניית שיטות הוראה ייחודיות לחינוך המיוחד. 
ג. לימודים בהם מטופחת זהותה המקצועית של הסטודנטית להוראה כמורה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. 
ד. לימודים בהם מוקנים כלי עבודה ייחודיים עבור תלמידים בעלי לקויות שונות, שנועדו לסייע למחנכת להתמודד עם קשיים של תלמידים.

 

תחומי הבחירה המוצעים:

מוקד התנהגותי מוקד חושי - ירידה בשמיעה מוקד רגשי - אמנותי מוקד רגשי - בעלי חיים
 

תפיסת הקשר בין הלימודים האקדמיים במסלול לבין ההתנסות המעשית

ההתנסות בעבודה המעשית הימה מדורגת. היא מתחילה במחצית השניה של שנה א', במסגרת פרוייקט "משולבים ומשתלבים" בו הסטודנטיות מעבירות שיעורים פרטניים לתלמידים עם קשיים בבתי ספר רגילים. בשנה ב' מתקיימת ההתנסות במסגרות המתאימות לתלמידים בעלי ליקויים מנטאליים, לקויות למידה מורכבות ותלמידים בכיתות קטנות בבתי ספר רגילים (לקוי למידה, pdd). בשנה ג' מתבצעת ההתנסות במסגרות לילדים עם הפרעות תקשורת, אוטיזם, שיתוק מוחין, הפרעות התנהגות, והפרעות רגשיות.

בשנים א'  ו-ב' נחשפות הסטודנטיות לדרכי הוראה מגוונות, תכניות לימודים כלליות ופרטניות, היכרות עם הצוות הבין מקצועי והפרא-רפואי ועם תפקידה של המורה לחינוך המיוחד בצוות. בשלב זה הסטודנטית רוכשת ידע והבנה בתהליך תכנון לימודים בחינוך המיוחד והיא נדרשת לתכנון ארוך טווח של רצף יחידות לימוד. ההתנסות המעשית במסלול לחינוך מיוחד מתקיימת בשני דגמים: הדגם המסורתי והדגם השיתופי (P.D.S.), כאשר מגמת המסלול היא להרחיב ולהעמיק את ההתנסות בדגם השיתופי. בדגם זה, ההתנסות המעשית אינטנסיבית יותר והסטודנטיות מעורבות במידה רבה יותר בתוך בתי הספר המאמנים.

בשנים ב' ו-ג' נעשה קישור בין תחומי הדעת השונים וההתנסות, באמצעות התנסות בפרקטיקום לעברית ובפרקטיקום לחשבון, וכן דרך קורסים לאסטרטגיות של הוראה מותאמת בעברית ובחשבון הניתנים במקביל להתנסות בפרקטיקום.

הפרקטיקום כולל 4 שעות שבועיות, הנחלקות להתנסות בהוראה מותאמת (הוראה מתקנת)  ולתמיכה דידקטית ותיאורטית. ההתנסות בהוראה מותאמת נעשית עם תלמיד מתקשה בבית-ספר רגיל, בהדרכת שני אנשי צוות: מרצה המתמחה באבחון דידקטי ובהוראה מותאמת ופסיכולוג/ית חינוכי/ת. התמיכה הפדגוגית תיאורטית מתרחשת באמצעות קורס משלים במכללה הנותן מענה רלוונטי לבעיות העולות מהשטח. על הסטודנטית להעביר לתלמיד מערך אבחונים כדי להגיע לאבחנה, לבנות תכנית לימודים מותאמת, לבצע אותה ולהעריך את תפקוד התלמיד לאחר ההתערבות.

בשנה השלישית נדרשת הסטודנטית לבצע סמינריון חינוכי דידקטי המיושם באופן מעשי בשטח. הסמינריון נערך בשיתוף עם מנחה הסמינריון והמדריכ/ה הפדגוגי/ת. הסטודנטית מעלה שאלת מחקר מתוך ההתנסות המעשית, בעזרת המרצה היא מנסחת השערה, מגדירה משתנים ויוצרת הגדרות אופציונאליות, שמהוות סטנדרטים לביצוע תכנית עבודה. בעזרת המדריך הפדגוגי היא יוצרת תכנית התערבות ובסיומה היא מעריכה את ההתקדמות על פי הסטנדרטים שנבנו. תהליך זה מלווה בחיפוש מידע תיאורטי ובלמידת כללי כתיבה מדעית.

בשנה הרביעית משלימה הסטודנטית את ידיעותיה בתחומי לקות נוספים ונדרשת לבצע סמינריון מחקרי בחינוך, באמצעותו היא נחשפת למקורות מידע רבים. הסטודנטית מפתחת את יכולת הקריאה הביקורתית של חומר מדעי, יוצרת אינטגרציה בין מקורות מידע שונים וכותבת עבודה מדעית.מבנה הלימודים במסלול

תיאורי הקורסים במסלול
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים