מכללת תלפיות - הנחיות למחברים

 הנחיות למחברים


דף הבית >> מחקר >> כתב עת >> הנחיות למחברים
כתב העת מפרסם מאמרים חדשים שלא התפרסמו ושאינם מועמדים לפרסום בבמות אחרות בשפה העברית.
  • על המאמרים לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.
  • בנושא רישום ההערות, מערכת כעת נוקטת את השיטה הנוהגת בתחום מדעי החברה (לפי כללי ה- APA, 2010). המאמר יכיל עד 5 הערות שוליים.
  • יש להגיש את המאמר בגופן דויד, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צידי.
  • על המאמר להכיל 8,000 מילים לכל היותר (כולל הערות שוליים ונספחים).
  • על המאמר לכלול תקציר.
  • יש לכתוב בדף נפרד את שם המחבר (בעברית ובאנגלית), כתובתו, מספר הטלפון, תואר, תפקיד ורקע בתחום המומחיות. כדי לשמור על אנונימיות הכותב בתהליך ההערכה והשיפוט, אין לציין את שם המחבר בגוף המאמר.
  • על המחבר לצרף גם ניסוח של הכותרת באנגלית, וכן תקציר באנגלית בהיקף של כ- 200 מילים.
  • המחבר אחראי להשיג זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמרו.
  • את המאמרים יש לשלוח בקובץ WORD באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת המערכת kaet@talpiot.ac.il.; shnaton@talpiot.ac.il
  • המערכת תשלח את המאמר לשיפוטם של שניים או שלושה קוראים-מומחים, ותודיע למחברים על החלטתה תוך שלושה חודשים לכל היותר.
כעת מופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים