לכל הסטודנטים/ות, נא להיכנס לדואר המסומן כספאם spam / דואר זבל ולבדוק שלא התקבלו אליו הודעות מן המכללה


הנחיות להוצאת לוח בחינות
והנפקת אישורי הגשת עבודות
ניתן למצוא כאן

סטודנטים שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ז
יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות
ולא יקבלו שירותי מכללה
החל מתאריך י' טבת (8.1.17)
נא לגשת מיידית לגזברות


דרושים פרחי הוראה
עבור הפרויקט להנצחת נופלים
בשירות הצבאי ובפעולות האיבה

פרטים נוספים כאן


שאלו שלום ירושלים
שליפים מהמגירה 2
פרטים נוספים...
 

 הרשמה


דף הבית >> הרשמה

תנאי קבלה תשע"ה

התנאים נכונים לשנה"ל תשע"ה וכפופים להנחיית משרד החינוך ובפיקוחו:

 • על הסטודנטית להיות לאחר שירות צבאי/לאומי או במסגרת מורות חיילות.
   
 • תעודת בגרות ישראלית (או אישור על ציוני בחינות בגרות) / תעודת בגרות מוכרת מחו"ל.
   
 • ציון התאמה (ממוצע משוקלל של תעודת הבגרות ומבחן הפסיכומטרי) של 550 לפחות, או ציון פסיכומטרי 600 ומעלה וזכאות לתעודת בגרות.
   
 • במסלולים אמנות, גננות וביה"ס היסודי (ללא התמחות בחינוך מיוחד) נדרש ממוצע 92 לפחות, ללא חובת מבחן פסיכומטרי*.
   
 • במסלול אמנות ניתן להתקבל על סמך ממוצע נמוך יותר, בהתחשב בתיק עבודות ו/או מבחן באמנות מטעם המכללה.
   
 • במסלולים חינוך מיוחד ועל יסודי נדרש ממוצע 100 ומעלה, ללא חובת מבחן פסיכומטרי*.
   
 • לפרויקט מצוינות נדרש ציון התאמה 630 ומעלה (מועמדות המוכיחות הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת בעלות ציון משולב 615 ומעלה, תוכלנה להתקבל לתוכנית. האישור יינתן למספר מוגבל של סטודנטיות).
   

* הפטורים ממבחן פסיכומטרי יחויבו במבחן מיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם לסיווג רמת האנגלית.

סטודנטיות אשר החלו את לימודיהן במכללה אחרת ומעוניינות להמשיך במכללה, יחויבו להמציא גיליון ציונים וכן המלצה מדיקאן הסטודנטים.
ציון נדרש בעבודה מעשית - 80.

נוהלי הרשמה

תהליך הרישום

המועמדת מתבקשת להמציא למזכירות מינהל סטודנטיות את המסמכים הבאים:

 1. תעודת בגרות כמפורט.
 2. ספח תוצאת הפסיכומטרי. (לא דרך האינטרנט. יש להמציאו במידה וקיים, גם אם לא נדרש כתנאי קבלה)
 3. צילום תעודת זהות. (על כל ספחיה)
 4. שתי תמונות פספורט.
 5. אישור על שירות לאומי / צבאי. (מועמד הפטור משירות, יציג אישור פטור)
 6. טופס הרשמה מלא וברור על פרטיו. (יינתן בעת ההרשמה)
 7. אישור רפואי (מצ"ב) בחתימת רופא ובחתימת המועמד.
 8. דמי רישום בסך 400 ש"ח. (מזומן או שיק בלבד)

לעוברות ממכללה אחרת - יש לצרף בנוסף גיליון ציונים פורמאלי וחתום, וכן מכתב מעבר.
לבעלות תואר ראשון (הסבת אקדמאים) - יש לצרף בנוסף תואר ראשון פורמאלי וכן גיליון ציונים מאושר (אין צורך בהצגת תעודת בגרות ופסיכומטרי).

ועדת קבלה

מועמדים העומדים בתנאי הקבלה, יזומנו לראיון אישי בוועדת הקבלה של המכללה. 
במידה ועברו בהצלחה גם את שלב הראיון האישי, יקבלו מהמכללה הודעה בכתב על קבלתם הפורמאלית ויתבקשו להסדיר את שאר הליכי הרישום.

ביטול הרשמה

מועמדים המבקשים לבטל את הרשמתם לאחר קבלתם ללימודים או להפסיק את לימודיהם - יודיעו על כך בכתב למינהל לומדים.
המועד הקובע לחישוב החזר שכר הלימוד יהיה תאריך קבלתה של הועדת הביטול.
חידוש ההרשמה מותנה בעמידה בתנאי הקבלה התקפים בשנת הלימודים שלקראתה פנתה המועמדת בבקשה לחידוש הרשמתה.

דמי רישום ושכ"ל

שכר הלימוד הוא שכר לימוד אוניברסיטאי המשתנה משנה לשנה בהתאם להנחיות משרד החינוך.
גובה דמי הרישום בסך 400 ש"ח אינם נכללים בשכר הלימוד.

הנרשמות הראשונות שתתקבלנה כדין לשנה"ל תשע"ה תזכינה בהטבה מיוחדת: השתתפות בסך 1,000 ש"ח בקורס פסיכומטרי חיצוני (מותנה בהצגת קבלה).

הטבה זו אינה מתייחסת לנרשמים שהתקבלו לתוכנית מצוינים (רג"ב), אלה יזכו בפטור מדמי הרשמה (400 ש"ח בלבד)

הכרה בלימודים קודמים

עקרונית - יוכרו לימודים קודמים בנושאים רלוונטיים המופיעים במבנה הלימודים במכללה
שנלמדו במוסד אקדמי מוכר בהיקף שעות מעל 30 ש"ב, עם ציון.

המועמדים יגישו בקשה להכרת זכאותם לועדת הסטטוס.

מידע, ייעוץ והרשמה


לימודים לתואר ראשון

מנהלת רישום אקדמי ללומדים סדירים - ליטל וקנין

טלפונים: 1-800-071-500, 03-5128540 (ימים א'-ה' בין השעות 15:45-8:15)

פקס: 03-5128530

בכתב: מכללת תלפיות, רח' יטבתה 7 חולון 5850010.

בדואר אלקטרוני: talpiot323@gmail.com
הרשמה ללומדי המשך (מורים בפועל)

כאן

המחלקה להסבת אקדמאים

מורים בפועל - כאן
לא מורים בפועל - כאן
 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים