מכללת תלפיות - לימודי יסוד
שנת הלימודים תשע"ט
תתחיל בעז"ה
בה' בחשוון תשע"ט
14.10.2018

 לימודי יסוד


דף הבית >> יחידות אקדמיות >> תואר ראשון >> חוגים >> לימודי יסוד

לימודי היסוד בלשון העברית

לימודי היסוד בלשון העברית הם לימודי חובה לכל הסטודנטים להוראה במכללות להוראה. מטרתם היא לוודא שכל מורה שלמד המכללה להוראה ידע להשתמש בעברית – בכתב ובעל-פה – ברמה גבוהה המתאימה למורה ולמחנך בישראל.
הלימודים מתחלקים לשלושה תחומי תוכן – כל אחד מהם בהיקף של קורס שנתי – והסטודנטים משובצים אליהם על פי הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת הבגרות בלשון עברית.

סטודנט שהישגיו בבחינות אלה היו גבוהים, יידרש ללמוד קורס אחד (קורס בהיקף של 2 ש"ש הנלמד במהלך סמסטר אחד). שם הקורס: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.
סטודנט שהישגיו בבחינות היו בינוניים, יידרש ללמוד שני קורסים (כל אחד מהם בהיקף של 2 ש"ש, וכל אחד נלמד במהלך סמסטר אחד). שם הקורס הראשון: משמעויות, צורות ותחביר; שם הקורס השני: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

סטודנט שהישגיו בבחינה היו נמוכים, יידרש ללמוד שלושה קורסים (כל אחד מהם בהיקף של 2 ש"ש, וכל אחד נלמד במהלך סמסטר אחד). שם הקורס הראשון: לשון וחברה, הבנה והבעה; שם הקורס השני: משמעויות, צורות ותחביר; שם הקורס השלישי: דיבור, קריאה וכתיבה לצורכי הוראה.

סטודנט לא יוכל לקבל תעודת הוראה אם לא מילא את חובותיו בלימוד קורסי הלשון ששובץ אליהם (ציון עובר: 60).

 
רמות הסיווג של הלומדים:

  רמה א'
(לשון וחברה הבנה והבעה)
רמה ב'
(משמעויות צורות ותחביר)
רמה ג'
(דיבור קריאה וכתיבה לדרכי הוראה)
רכיב לשוני
בפסיכומטרי
עד 90 91 – 120 121 ומעלה
ממוצע בגרות בלשון והבעה 70 – 75 76 – 92 93 ומעלה

 
לימודי יסוד באנגלית

היחידה לאנגלית אקדמית מציעה קורסים ברמות טרום בסיסי א' (E), טרום בסיסי ב' (D), בסיסי (C), מתקדמים א' (B)  ומתקדמים ב' (A). מטרת הקורסים היא להקנות לסטודנטית כישורים בהבנת הנקרא באנגלית בד בבד עם כישורים אקדמיים נוספים, שיאפשרו לסטודנטית לתפקד באופן מוצלח בעולם האקדמי והמקצועי.
הסיווג לרמות נקבע על פי מבחני מיון חיצוניים ועל הסטודנטית מוטלת המחויבות להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'.
חובת לימודי האנגלית היא החל מהסמסטר הראשון ללימודים.
להלן אפשרויות של מבחני המיון
  1. ציון האנגלית במבחן הפסיכומטרי.
  2. ניתן גם להבחן בבחינת אמי"ר/אמיר"ם. בחינת אמיר"ם היא בחינת אמי"ר (אנגלית – מיון לרמות) ממוחשבת של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
הבחינה מיועדת למועמדות שטרם נבחנו בבחינת אמי"ר ונדרשות לקבוע את רמתן באנגלית לפני תחילת הלימודים. ראוי שהמועמדות תיקחנה בחשבון שהמעבר לרמת פטור יכול לכלול לימודים  ב – 4 סמסטרים. כיון שלימודי האנגלית חייבים להסתיים עם תם שנה ב' מחויבת הסטודנטית להיבחן לכל המאוחר במועד דצמבר של שנה א'.
מבחנים אלה מסווגים לרמות השונות החל מטרום בסיסי א'(E) ועד לפטור.
קישור לאתר הרישום לבחינות: https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/amir.html
 
  1. ציון במבחן רמ"א (בחינת רמות מיון באנגלית). מבחן רמ"א מסווג לשלוש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א'.
ציון עובר באחת מהרמות משמש למעבר לרמת הלימוד הבאה בלבד מינימום 360.                   להוראת מפורטות ולהרשמה יש להכנס לכתובת האתר בקישור


תאריך רישום למבחן הקרוב מפורסם באתר.
עליכם לוודא שתוצאות הבחינה מועברות ישירות למכללה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
יש לקרא את כללי והנחיות המרכז הארצי לבחינות והערכה לגבי כל אחד מן המבחנים הנ"ל. הנחיות אלו מתעדכנות מעת לעת.
טרום תחילת הלימודים עליך להציג ציון ברמת הסיווג.
מידע אודות למידה עצמית
חומרי הלימוד עבור הלימוד העצמי נמצאים באופן מקוון באתר של האוניברסיטה הפתוחה. כתובת האתר:http://study.onl.co.il
חומרי הלימוד פתוחים וזמינים לכולם ללא עלות.
עם סיום הקורס עומדות בפניכן 2 אפשרויות לבחינה, האחת היא מבחן חיצוני -מבחן רמ"א שמתקיים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה פעמיים בשנה. לפרטים והרשמה למבחן https://nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html  ציון עובר באחת משלוש הרמות מאפשר מעבר לרמה הבאה בלבד.
האפשרות השניה היא מבחן במכללה ברמת הלימוד שנלמדה.
אי הצלחה (חלילה) בשני המועדים תחייב חזרה על קורס סדיר במכללה.
סטודנטים שאין להם רמת סווג באנגלית חייבות בלימודים סדירים באנגלית במכללה.
 
קורסים ברמה A ימשיכו להילמד במכללה .
באחריות הסטודנטית להירשם לקורסים החיצוניים באמצעות האתרstudy.onl.co.il .
למרות שעל פי המלצת מל"ג עלות המבחן היא 300 ₪, הוחלט לא לגבות סכום זה בשנה הנוכחית.
כדי שנוכל להיערך כראוי לקורסים בסמסטר ב' עלייך ליידע את המכללה במייל: bracha_a@macam.ac.il על כוונתך ללמוד במכללה או בקורס המתוקשב של האוניברסיטה הפתוחה,   עד ג' בטבת תשע"ז (1.1.17).
אנו ממליצים לבקר באתר האוניברסיטה הפתוחה טרם קבלת ההחלטה.
לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לעשות שינויים !
 
לתשומת לבכן
פטורים מלימודי אנגלית ניתנים אך ורק (א) לבעלי ציון "פטור" שהושג בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת אמי"ר / אמיר"ם; (ב) לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסד אקדמי אחר בישראל והגיעו לרמת פטור באנגלית.
להלן מידע אודות קורסי האנגלית האקדמית והאופן שבו ניתן ללמוד קורסים אלו:
 
רמות ציון במבחן הפסיכומטרי ברכיב האנגלית ציון במבחן אמי"ר / אמיר"ם היקף הלימודים היכן ניתן ללמוד אופן הלימוד במכללה
פטור 134 234 ------ ------ ------
מתקדמים ב'
A
133 - 120 233 - 220 60 שעות
(2 נ"ז)
קורס במכללה בלבד קורס סמסטריאלי
מתקדמים א'
B
119 - 100 219 - 200 60 שעות קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
בסיסי
*C
99 - 85 199 - 185 90 שעות

 
קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי ב' *D 84 - 70 184 - 170 90 שעות

 
קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
טרום בסיסי א' E 69 - 50 169 - 150 120 שעות

 
קורס במכללה / למידה עצמית מקוונת קורס סמסטריאלי
* בקורסים אלו הנלמדים במכללה יש גם 2 ש' הניתנות באופן מקוון
 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים