לכל הסטודנטים/ות, נא להיכנס לדואר המסומן כספאם spam / דואר זבל ולבדוק שלא התקבלו אליו הודעות מן המכללה


דרושים פרחי הוראה
עבור הפרויקט להנצחת נופלים
בשירות הצבאי ובפעולות האיבה

פרטים נוספים כאן


סטודנטים שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות,
השאלת ספרים  וקבלת שירותי מכללה נוספים החל מתאריך י' סיון (4.6.17) ומתבקשים לגשת מיידית לגזברות

הנחיות להוצאת אישור על הגשת עבודות
ניתן למצוא תחת לשונית לסטודנט ולסגל
מדריכים מקוונים [למטה]

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות
לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים הלומדים
במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז

פרטים נוספים ...

פתיחת תכנית מלגות היא"ס ישראל לשנת 2017
פרטים מלאים
 
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> אופק חדש לכלל המורים >> מורה יוזם ומטמיע - דרגות 9-7

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות - דרגות 9-7


ריכוז אקדמי
ד"ר רבקה פנייבסקי

מהות הקורס
ההתמחות בדרגת קידום מ - 6 ל - 7 נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה הסופית היא להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובביה"ס. בפיתוח היוזמה החינוכית ניתן לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בית ספרית. פיתוח היוזמות החינוכיות ויישומן ייעשו תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות, הערכתן ותיעודן, כך שניתן יהיה להביאן לידיעת גורמים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך וההוראה בכלל ובתחום בית הספר בו עובד המורה. העמקת הלמידה העצמית, ההתמחות ומימוש היזמות בתחום שנבחר ע"י המורה ייעשה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי למידה ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח.

תכנית הקורס
  • שיטות מחקר איכותניות.
  • יזמות חינוכית: מטרות, עקרונות וניתוח דוגמאות.
  • הדיאלוג הפרקטי - אקדמי בעבודת ההוראה ובפיתוח פרופסיונאלי של מורים.
  • תהליכי רפלקציה ותרומתם ללמידה ולפיתוח העשייה החינוכית.
  • כלים לתיעוד וסיוע בתהליכי למידה, תכנון ועשייה.
  • סוגי תלקיט, מאפייניהם ותרומתם לתהליכי למידה, יישום והערכה.
אוכלוסיית היעד
מורים באופק חדש - דרגה  6

 

דו- שנתי

היקף הקורס

5 שעות שבועיות
(150 שעות בודדות)
100 שעות לימודים
50 שעות הדרכה אישית וכתיבה

מועד הקורס

בימים ד', ה'
15:30-19:00


 

הערות

בסיום הקורס יוענק אישור לימודים של 150 שעות 
לקידום ב"אופק חדש"

את הטופס ניתן לשלוח לכתובת: רח' יטבתה 7 חולון 5850010.
לפקס03-512855003-5128550
או סרוק למייל:  hishtalmut@talpiot.ac.il

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים