לכל הסטודנטים/ות, נא להיכנס לדואר המסומן כספאם spam / דואר זבל ולבדוק שלא התקבלו אליו הודעות מן המכללה


יום הסטודנט
מיועד לכולם מ-14:00-10:00 שאר הלימודים סדירים
סטודנטים סדירים
מחויבים בנוכחות.
בנות הסבה הלומדות ביום זה ישתתפו באירוע.
בנות הסבה שנמצאות בעבודה מעשית יתייצבו בביה'ס.
סטודנטים שזהו יום חופשי.
מגיעים ויהיו זכאים לשחרור מיום עבודה

פרטים כאן

דרושים פרחי הוראה
עבור הפרויקט להנצחת נופלים
בשירות הצבאי ובפעולות האיבה

פרטים נוספים כאן

 
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> לימודים לקראת תואר B.Ed לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר

לימודים לקראת תואר B.Ed לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר


מסלולי הלימוד:
גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
התמחות: ילדות מוקדמת.

1. מסלול הגיל הרך )כיתות א'- ב' ) הרחבה

2. מסלול בית הספר היסודי  )כיתות א'- ו')
התמחויות: מתמטיקה, מדעים, ספרות, מקרא, אנגלית ותושב"ע.

3. מסלול לבית הספר העל יסודי  )כיתות ז'- י')
התמחויות: מתמטיקה, אנגלית, ספרות, מקרא ולשון.

4. מסלול לחינוך מיוחד בין-מסלולי  גילאי 6-21. 

5. המסלול לאמנות (כיתות א'-י')

במסגרת לימודים לקראת תואר, נלמדים קורסים מגוונים
בחינוך, כגון: הערכת הישגי לומדים, בית ספר והמשפחה,
הפרעות קשב וריכוז, התמודדות עם אלימות, ליקויי למידה,
אסטרטגיות הוראה - למידה, טיפוח מיומנויות חשיבה ועוד.
חלק מהקורסים מתוקשבים.


 
היקף לימודים לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed* 
שעות בודדות סך שעות שנתיות תואר קודם
1680 ש"ב 56 ש"ש +***6= 62
 
מורה מוסמך
1200 ש"ב 40 ש"ש+***6= 62
 
מורה מוסמך בכיר בצבירה**
 
*   באותו מסלול ובאותה התמחות
** תכנית לימודים זו חייבת לכלול התמחות אקדמית מלאה בהיקף של 26 ש"ש
*** התאמה לחוקי המל"ג החדשים
 
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר,
יתקיימו בהתאם למתכונת הלימודים שלמד הלומד (דו-חוגי או חד-חוגי) ולפי הפירוט הבא:
 
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר.
  חד- חוגי דו- חוגי
חינוך 9 ש"ש 9 ש"ש
התנסות בהוראה - -
דיסציפלינה 25 ש"ש (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה) 27 ש"ש ובלבד שהיקף הלימודים בכל חוג יהיה 13 ש"ש לפחות (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה)
אנגלית**** 2 2
סה"כ ש"ש 36 ש"ש 38 ש"ש
פריסת הלימודים לפחות 3 סמסטרים לפחות 3 סמסטרים
 **** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר
 
 
 
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed במסלול ובהתמחות השונים מתעודת המורה המוסמך הבכיר,
יתקיימו בהתאם לפירוט הבא:
  מסלול שונה- חוג/ים זהה/ים מסלול זהה- חוג/ים שונה/ים מסלול שונה- חוג/ים שונה/ים
חינוך 13 מתוכן 4 ש"ש בהתמחות הגילאית 12 מתוכן 3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה 16 מתוכן 4 ש"ש התמחות גילאית ו-3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה
התנסות בהוראה 3 ש"ש 3 ש"ש 4 ש"ש
דיסציפלינה 27 דו-חוגי
25 חד חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
אנגלית**** 2 ש"ש 2 ש"ש 2 ש"ש
סה"כ ש"ש 45 דו-חוגי
43 חד-חוגי
69 דו -חוגי
65 חד-חוגי
74 דו-חוגי
70 חד-חוגי
פריסת הלימודים לפחות 3-4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים
***  היקף הלימודים על פי הוראות המל"ג
**** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר
 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים