מכללת תלפיות - לימודים לקראת תואר B.Ed לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר
שנת הלימודים תשע"ט
תתחיל בעז"ה
בה' בחשוון תשע"ט
14.10.2018
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> לימודים לקראת תואר B.Ed לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר

לימודים לקראת תואר B.Ed לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר


מסלולי הלימוד:
גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
התמחות: ילדות מוקדמת.

1. מסלול הגיל הרך )כיתות א'- ב' ) הרחבה

2. מסלול בית הספר היסודי  )כיתות א'- ו')
התמחויות: מתמטיקה, מדעים, ספרות, מקרא, אנגלית ותושב"ע.

3. מסלול לבית הספר העל יסודי  )כיתות ז'- י')
התמחויות: מתמטיקה, אנגלית, ספרות, מקרא ולשון.

4. מסלול לחינוך מיוחד בין-מסלולי  גילאי 6-21. 

5. המסלול לאמנות (כיתות א'-י')

במסגרת לימודים לקראת תואר, נלמדים קורסים מגוונים
בחינוך, כגון: הערכת הישגי לומדים, בית ספר והמשפחה,
הפרעות קשב וריכוז, התמודדות עם אלימות, ליקויי למידה,
אסטרטגיות הוראה - למידה, טיפוח מיומנויות חשיבה ועוד.
חלק מהקורסים מתוקשבים.


 
היקף לימודים לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed* 
שעות בודדות סך שעות שנתיות תואר קודם
1680 ש"ב 56 ש"ש +***6= 62
 
מורה מוסמך
1200 ש"ב 40 ש"ש+***6= 62
 
מורה מוסמך בכיר בצבירה**
 
*   באותו מסלול ובאותה התמחות
** תכנית לימודים זו חייבת לכלול התמחות אקדמית מלאה בהיקף של 26 ש"ש
*** התאמה לחוקי המל"ג החדשים
 
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר,
יתקיימו בהתאם למתכונת הלימודים שלמד הלומד (דו-חוגי או חד-חוגי) ולפי הפירוט הבא:
 
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר.
  חד- חוגי דו- חוגי
חינוך 9 ש"ש 9 ש"ש
התנסות בהוראה - -
דיסציפלינה 25 ש"ש (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה) 27 ש"ש ובלבד שהיקף הלימודים בכל חוג יהיה 13 ש"ש לפחות (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה)
אנגלית**** 2 2
סה"כ ש"ש 36 ש"ש 38 ש"ש
פריסת הלימודים לפחות 3 סמסטרים לפחות 3 סמסטרים
 **** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר
 
 
 
לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed במסלול ובהתמחות השונים מתעודת המורה המוסמך הבכיר,
יתקיימו בהתאם לפירוט הבא:
  מסלול שונה- חוג/ים זהה/ים מסלול זהה- חוג/ים שונה/ים מסלול שונה- חוג/ים שונה/ים
חינוך 13 מתוכן 4 ש"ש בהתמחות הגילאית 12 מתוכן 3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה 16 מתוכן 4 ש"ש התמחות גילאית ו-3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה
התנסות בהוראה 3 ש"ש 3 ש"ש 4 ש"ש
דיסציפלינה 27 דו-חוגי
25 חד חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
אנגלית**** 2 ש"ש 2 ש"ש 2 ש"ש
סה"כ ש"ש 45 דו-חוגי
43 חד-חוגי
69 דו -חוגי
65 חד-חוגי
74 דו-חוגי
70 חד-חוגי
פריסת הלימודים לפחות 3-4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים
***  היקף הלימודים על פי הוראות המל"ג
**** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר
 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים