לכל הסטודנטים/ות, נא להיכנס לדואר המסומן כספאם spam / דואר זבל ולבדוק שלא התקבלו אליו הודעות מן המכללה


הנחיות להוצאת לוח בחינות
והנפקת אישורי הגשת עבודות
ניתן למצוא כאן

סטודנטים שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ז
יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות
ולא יקבלו שירותי מכללה
החל מתאריך י' טבת (8.1.17)
נא לגשת מיידית לגזברות


דרושים פרחי הוראה
עבור הפרויקט להנצחת נופלים
בשירות הצבאי ובפעולות האיבה

פרטים נוספים כאן


שאלו שלום ירושלים
שליפים מהמגירה 2
פרטים נוספים...
 

 מעניינה של פרשה


דף הבית >> מעניינה של פרשה

פרשת וארא טבת תשע"ז

"בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"

בתחילת הפרשה הקב"ה אומר למשה: "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה' ". ומה בא פסוק זה ללמדנו? וכי משה עד עתה לא ידע את שמו של הקב"ה, וכי משה עד עתה לא הכירו, והלא נגלה אליו במעמד הסנה?

הראשונים פירשו כי פסוק זה בא לענות על שאלתו, של משה בסוף הפרשה הקודמת, עת משה בא להקב"ה ואמר לו "למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה", אך עדיין תמהים אנו וכי איזו תשובה השיב לו על-כך הקב"ה אני ה'?

שם הוי"ה פירושו הוא: היה הווה ויהיה, כך נפסק בשו"ע או"ח סימן ה' "ויכוין בשם זה שהיה הווה ויהיה" שכן פעמים רבות אנו מסתכלים על מצב ההווה או-אז איננו מבינים את קצות דרכיו של הקב"ה, אין אנו יכולים להבין את הסבל הרב, את המצוקה הנוראה. רק בעתיד נוכל להבין היאך הכל למפרע היה לטובה. כמשלו הידוע של ה"חפץ-חיים" על אדם שבא פעם ל"בית הכנסת" כאורח, ולאחר התפילה נגש לגבאי, ואמר לו: יש לי "הצעת ייעול" עבורך, מדוע אתה מעלה לתורה אחד מכאן והשני מדרום בית הכנסת, והשלישי ממזרח וכו', תעשה סדר שבת אחת תעלה את כל הספסל הראשון שבת שניה את הספסל השני וכן הלאה.

אומר לו הגבאי "הצעת הייעול" שלך נובעת מכך שאתה מתפלל רק שבת אחת בבית הכנסת, אילו היית מתפלל במשך שנה או-אז היית רואה שהכל מכוון ומסודר ויש כאן סדר בכל העליות, כך אומר ה"חפץ-חיים" אנו שחיינו כל-כך קצרים עלי-אדמות. דומה לנו שאין כאן סדר, אין כאן יושר אבל במבט האלוקי הרואה את כל שנות העולם יש כאן סדר מדוקדק והכל הכל לטובה.
וכך אומר לו הקב"ה על השאלה למה הרעות לעם הזה דע לך כי אני ה' - שם הוי"ה - היה הווה ויהיה ובמבט זה תוכל לראות כיצד הכל מסתדר לטובה.
ואכן אומר בעל ה"שם-משמואל" נדמיין לעצמנו אילו משה רבינו היה בא אל פרעה ואומר לו "שלח את עמי" ופרעה היה מקשיב לדבריו של משה ושולח את העם, כי אז לא היו שום מכות במצרים. כל האותות והמופתים, לא היתה קריעת ים-סוף וכל בסיס האמונה, אשר בעטיו ירדנו למצרים היה חסר. ולכן רק במבט למפרע, אפשר לראות את כל מעשה הקב"ה היאך הם לטובה.
ואף בגאולה העתידה כך יהיו פני הדברים בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים - כשתהא הגאולה במהרה, יתברר למפרע, שכל יסורי וסבל הגלות הנוראיים לא היו אלא דמיון וחלום איננו יודעים כרגע להסביר כיצד יתברר אבל יודעים אנו שנראה את הכל כחלום ועד אז מאמינים אנו שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ומתוך כל החשיכה והיסורים יזרח מהרה אור גדול על ציון.

סיפור לפרשה

אהבת ישראל של צדיק וחסיד

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הקפיד, בין השאר, לקיים בכל מאודו מצוות ביקור חולים, וממש לא פסח על אדם אחד בקהילתו הגדולה שלא ביקרו בשעת חליו.
פעם נכנס רבי לוי יצחק לבקר חולה אחד, שהיה נוטה למות, ומצאו מתפתל מצד אל צד בדאגה ובחוסר מנוחה.
ממה אתה מודאג בשעה זו? – שאל רבי לוי יצחק את החולה שלפניו.
רבי קדוש! – השיב האיש בקול רפה מחמת חולשה. הנני חש כי שעותי ספורות, ולבי מלא חרדה במה אני בא לעולם האמת ומה יהא חלקי וגורלי בעולם הבא!

הצדיק מברדיצ'ב קם מכסאו, גחן אל פני החולה הנרגש וקרא: אין כל מקום לדאגה מצדך. זה עתה גמרתי בלבי לתת לך במתנה את כל חלקי בעולם הבא. מיד עשה הצדיק קבלת קניין על מתנתו לחולה, ופני האיש שעל המיטה נראו לפתע מאושרים ושלווים. בעבור שעה קלה עצם החולה את עיניו ושבק חיים לכל חי.
 
שאל אחר-כן אחד ממקורבי הצדיק את רבי לוי יצחק: רבנו, כשנכנסת לחדרו של אותו חולה, ראית בוודאי שרגעיו ספורים, וכל עידוד אינו עשוי להועיל לו אלא לשעה קלה בלבד. מדוע נהגת כלפיו ברוחב-לב כזה, והענקת לו כל עולם-הבא שלך?

שמע, בני – השיב הצדיק מברדיצ'ב בהתרגשות: נוח לי למסור כל עולם-הבא שלי, כדי לחסוך רגע אחד של צער ודאגה מיהודי חולה!...

פנינים לפרשה

"וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב"(ו', ג')
רש"י מפרש פסוק זה: "וארא" - אל האבות. נשאלת השאלה: כלום לא ידענו, שאברהם יצחק ויעקב קרויים "אבות"; מה אפוא מוסיף לנו רש"י בדבריו כאן? הסביר עניין זה הצדיק העממי, רבי מאיר'ל מפרימישלן: רש"י הקדוש מתכוון להדגיש בפנינו, שהקדוש-ברוך-הוא לא נראה ליצחק משום שהוא בנו של אברהם, והתגלותו ליעקב לא באה משום שהוא נכדו של אברהם; אלא "וארא אל האבות" - כל אחד מהם הוא "אב" - לעצמו ומכוח זכותו ומעמדו שלו זכה לדבר עם השכינה.

בעניין זה מספרים חסידים: פעם נזדמן רב צעיר אצל הצדיק רבי חיים מצאנז. שאל אותו רבי חיים: מי אתה? השיב האורח: הריני נכדו של אדמו"ר פלוני, ששמו יצא לפניו בכל המדינה.
שיסע רבי חיים את דבריו ואמר: אני שאלתי אותך: "מי אתה?" - ולא ביקשתי לדעת מי היה סבא שלך ...
 
"והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים" (ו', ו')
האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור, בעל "חידושי הרי"ם", בעל "חידושי הרי"ם", היה אומר על פסוק זה: הקדוש-ברוך-הוא חש, שכל עוד מסוגלים בני ישראל לסבול את חיי הגלות, אין הגאולה יכולה לבוא. לכן הוא מבטיח לבני ישראל במצרים: אוציא אתכם מן הסבלנות שיש בכם כלפי המצרים ואמאיס בעיניכם את הגלות, על כל תועבותיה, עד שלא תוכלו עוד לשאתה - ובדרך זו ייפתחו שערי הגאולה לפניכם.

הצדיק רבי יעקב שמשון משפיטובקה, מתלמידי המגיד ממזריץ' , היה אומר: קל יותר להוציא את היהודים מתוך הגלות, מאשר להוציא את הגלות מקרב היהודים (היה בכך רמז לדבקותם של היהודים בימיו בארצות הנכר. רבי יעקב שמשון עלה לארץ בשנת 1794 ונפטר בטבריה בשנת 1801).
 
"והבאתי אתכם אל הארץ ... ונתתי אתה לכם מורשה (ו', ח')
מעיר כאן רבנו יעקב בן אשר, "בעל הטורים": בכל התורה כולה אנו מוצאים פעמיים בלבד את המלה "מורשה". בפרשת "וארא" נאמר על ארץ ישראל: "ונתתי אותה לכם מורשה"; ובפרשת "וזאת הברכה" נאמר על התורה: "תורה ציווה לנו משה מורשה" (דברים ל"ג, ד').
בכך באה התורה לקשור את ארץ ישראל לתורת ישראל ולומר, שבזכות התורה יירשו בני ישראל את הארץ, ככתוב בתהילים: "ויתן להם ארצות גויים ... בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו" (ק"ה, מ"ד-מ"ה). וכן אמרו חז"ל: גדולה תורה, שבזכותה ישראל נגאלין מן האומות.
 
ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר: העתירו אל ה',
ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ... (ח', ד')
העיר בעניין זה רבי ישראל מאיר מראדיין, בעל "חפץ חיים": במכת הצפרדעים הועילה מיד תפילתו של משה רבנו, להסיר את נחילי הצפרדעים מפרעה ומעבדיו, ככתוב: "ויצעק משה אל ה' על-דבר הצפרדעים, אשר שם לפרעה. ויעש ה' כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות" (ח', ח'-ט'). לעומת זאת כשפגעו הנחשים השרפים בבני ישראל במדבר בעוון לשון-הרע (במדבר כ"א, ד'-ו'), לא פעל משה בתפילתו להסיר פגע-רע זה מישראל; אלא נצטווה לעשות פעולה מיוחדת במינה, ככתוב: "ויאמר ה' אל משה: עשה לך שרף ושים אותו על נס. . ." (במדבר כ"א, ח').
הסיבה לכך היא - אומר ה"חפץ חיים" - שלכל צרה שלא תבוא מועילה תפילה, חוץ מחטא לשון-הרע, שאין לו תקנה. בתחום זה נוהגים עם האדם מידה כנגד מידה: הדן את חבירו לכף זכות - דנים גם אותו בשמים לכף זכות ומרפאים אותו מכל חולי ומצווה; והיפוכו של דבר במספר לשון-הרע על אחרים, שמדקדקים עימו בבית-דין של מעלה כחוט-השערה, שאין לך עבירה גדולה מזו.

יש שואלין

הפיכת כלים מבשרי / חלבי לפרווה

שאלה
ברצוני להפוך חלק מכלי הבישול במטבחי לפרווה (סיר/מצקת/סכין ועוד...) האם וכיצד ניתן לעשות זאת?

תשובה
ניתן לעשות זאת על ידי הגעלתם כדין. את הסיר, המצקת והסכינים יש לנקות היטב, להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון בהם, ואז להכניסם לתוך סיר שעומד על האש שבתוכו מים רותחים ומבעבעים, להוציא (בזהירות) ולשטוף תחת ברז מים קרים.


 
כשרות לא מהודרת באירוח

שאלה
אני שומרת על כשרות מהודרת (של הרבנות), עוף/בשר/חלב, כיצד עלי לנהוג כאשר מזמינים אותי להתארח אצל משפחה שאיני יודעת אם שומרת על כשרות מהודרת (כלומר - יכול להיות שמסתפקים בכשרות רגילה)?

תשובה
קבלי על עצמך לשמור על נורמות גבוהות בבית ובכל מקום שאפשר, אך לא כשאת מתארחת.


 
טבילת קומקום חשמלי

שאלה
האם צריך לטבול קומקום חשמלי העשוי מפלסטיק ותחתיתו עשוי מברזל והאם צריכים לברך?

תשובה
הקומקום עצמו צריך טבילה בברכה אף שעשוי מפלסטיק כיון שיש בו גוף חימום ממתכת (ספר הכשרות).


 
הבדל שבין אבקה לחלב עכו"ם

שאלה
מה ההבדל לדינא בין חלב עכו"ם לבין אבקת חלב עכו"ם?
 
תשובה
חלב עכו"ם נאסר על ידי חכמים, מחשש שערבבו בו חלב אסור. הרב משה פיינשטיין זצ"ל שהיה מוחזק כפוסק של ארצות הברית, הקל ופסק שמותר להשתמש באבקת חלב של עכו"ם. הסיבה לכך היא ששם המדינה מקפידה מאוד שלא יערבבו חלב אסור עם חלב מותר ומטילה קנסות חמורים על מי שעושה כך. סיבה נוספת שהוא הקל היא שאבקת חלב יצאה מהגדר של שם חלב.

רוב הפוסקים בארצות הברית קיבלו את פסיקתו, כשם שהם קיבלו את פסיקותיו האחרות שלו לקולא, דוגמת ההיתר לשימוש בשמן כותנה בפסח, שהתקבל אפילו בקרב חסידי חב"ד, שמאוד מקפידים ונזהרים בפסח. אולם הרבנים הראשיים בארץ ישראל, פסקו שבארץ ישראל יש לנהוג לחומרא ולא להשתמש באבקת חלב של עכו"ם, קל וחומר שלא בחלב עכו"ם.

ואני אומר, שיש לחלק בין לכתחילה לדיעבד. לכתחילה יש להחמיר ולא להשתמש באבקת חלב של עכו"ם. אולם בדיעבד, אם התברר שיש במוצר אבקת חלב של עכו"ם, אין צורך לזרוק אותו וניתן לאוכלו. כיום צריך להזהר גם במוצרים שמיוצרים בארץ, כדוגמת המוצרים של "עלית", שפעם נזהרה בנושא זה, והיום היא משתמשת במוצריה באבקת חלב עכו"ם, מלבד מוצרי "מגדים", שם יש הקפדה על כך.

צריך לדעת, שגם אם בטל הטעם הגלוי שגרם לתיקון תקנת החכמים, עדיין לא בטלה התקנה. הטעם לכך הוא שתקנת חכמים אינה רק תקנה לגברא, אלא שיש סיבות עמוקות נוספות שגרמו לתיקונה, ולא תמיד חז"ל פרשו לנו אותם. לכן, לכתחילה טוב להחמיר בדברים האלו, אבל בדיעבד יש למקל על מי לסמוך.

האדמור רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל - "הבבא סאלי" זצוק"ל (ד' שבט תשד"מ)

משפחת אבוחצירא, משפחה מפורסמת שעל מוצאה יש גירסאות שונות, החיד"א בשם הגדולים כותב על רבי שמואל אבוחצירא שחי בתקופתו של רבי חיים ויטאל, ואבוחצירא פירושו קדוש ופרוש ע"ש פרישותו מדרכי העולם הזה.

לפי גרסא אחרת מקור השם אבוחצירא, אמנם קשור ברבי שמואל,  אך הוא נגזר מהמלה מחצלת שתרגומו בערבית "חצירא", המסורת המקובלת במשפחת אבוחצירא, שרבי שמואל חי בירושלים בזמן ר' חיים ויטאל, הקהילה שחיה אז בדוחק ועוני, התפרנסה בעזרת תמיכה יהודי חו"ל, ובעיקר מתורקיה, שלחה פעם את רבי שמואל לאחר שנפל עליו הגורל לתורקיה לאסוף כספים, לטובת עניי העיר.

רבי שמואל שלא היה בידו ממה לשלם את דמי הנסיעה באניה, לא הורשה לעלות על הסיפון, ולכן כשהחלה האניה לנסוע פרש מחצלת על גלי הים התיישב עליה, ונסע כך בעקבות האניה עד לקושטא שם פעל לטובת אחיו, והוא חזר אף באותה צורה.

המפורסם במשפחה זו הוא רבי יעקב אבוחצירא שהיה סבו של ה"בבא סאלי" אשר היה ידוע כמלומד בניסים וגאון עצום בנגלה ובנסתר: כפי המסורת זכה לגילוי אליהו וכתב שתים עשרה חיבורים בפרד"ס התורה.

הוא אשר הוריש לבניו אחריו את תכונתו ומידותיו, למעט בשינה למעט באכילה ושתיה, להתענות ולהסתגף כפי שהוא עצמו התענה רוב ימיו בתעניות. הוא גם היה הדוגמא לאדמ"ור הבבא סאלי, למרות שנולד אחר פטירתו כעשר שנים אך לאורו הוא התחנך, ותמיד דברו עליו ועל צדקותו.

כך היה הבבא סאלי אדם שהסתפק כל ימיו במעט, לצרכי גופו, זהיר מאד היה בעיניו, לבל יראו יותר מד' אמותיו, ולכך  זכה לכח ראיה עצום שידע לראות בבירור היכן נמצא כל דבר, פעם באו אליו הורים של חייל אשר נשבה בסוריה  והבבא סאלי תיאר להם בפרוטרוט היכן הוא נמצא ואכן כאשר חזר השבוי, הוא אישר במדויק את הדברים.

רבי ישראל אבוחצירא היה כתובת לאלפים ורבבות מכל העדות והגוונים שהיו פונים אליו בבקשה לסעד רוחני וגשמי רפואה ופרנסה רווח והצלה ולכולם התייחס כאב רחמן.

סיפורים למאות ואלפים יש על חולים שנתרפאו עקרות שנפקדו וכו' תפילתו תמיד היתה עושה פירות ופירי פירות, ואנו תפילה שכשם שעמד בתפלה והגן על כלל ישראל בחייו  הוא ימשיך להמליץ טוב בעדנו תחת כסא הכבוד.
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים