לכל הסטודנטים/ות, נא להיכנס לדואר המסומן כספאם spam / דואר זבל ולבדוק שלא התקבלו אליו הודעות מן המכללה


דרושים פרחי הוראה
עבור הפרויקט להנצחת נופלים
בשירות הצבאי ובפעולות האיבה

פרטים נוספים כאן


סטודנטים שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות,
השאלת ספרים  וקבלת שירותי מכללה נוספים החל מתאריך י' סיון (4.6.17) ומתבקשים לגשת מיידית לגזברות

הנחיות להוצאת אישור על הגשת עבודות
ניתן למצוא תחת לשונית לסטודנט ולסגל
מדריכים מקוונים [למטה]

קורס חדש:
ניתוח יישומי של התנהגות
פרטים נוספים


נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות
לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים הלומדים
במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז

פרטים נוספים ...

לגבי קבלת
הלוואה מותנית מועדפת

פתיחת תכנית מלגות היא"ס ישראל לשנת 2017
פרטים מלאים
 

 נהלי בחינות


דף הבית >> לסטודנט ולסגל >> נהלי בחינות

כללי הבחינות הם כדלהלן:
 1. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות באותו יום, זכאי:
  א. להיבחן בשני המבחנים באותו יום - בתיאום עם מחלקת הבחינות
      (הפניית הבקשה לגלי פרקש במייל -
  gali_f@talpiot.ac.il).
  ב. להיבחן באחד מהמבחנים במועד ב'. מועד זה ייחשב לו כמועד א'.

   
 2. סטודנט שנקבעו לו למעלה מ-15 בחינות באותו סמסטר, רשאי להיבחן בכל בחינה שמעל ל-15 הבחינות במועד ב'. מועד זה ייחשב לו כמועד א'.
   
 3. סטודנט שנקבעו לו 4 מבחנים ברצף (יום אחרי יום) זכאי להיבחן באחד מהם במועד ב'. מועד זה ייחשב לו כמועד א'.
   
 4. סטודנט שנעדר מעל 20% מהקורס, אינו זכאי לגשת לבחינה.
   
נהלים בזמן הבחינה:
 1. הנח ליד המשגיח/ה את חפצייך האישיים. כגון: תיקים, ספרים, מחברות, טלפון נייד ורשימות.
   
 2. אסור להחזיק בהישג יד חומר הקשור לבחינה/לקורס אלא אם הותר ע"י המרצה (בהתאם להנחיות שבשאלון הבחינה).
   
 3. הנח על השולחן את תעודת הזהות.
   
 4. יש להישמע להוראות המשגיח/ה, אסור לשוחח או לעזוב את החדר ללא קבלת רשות. הפונה בשאלה או בקשה ירים ידו.
   
 5. בתחילת הבחינה מלא את פרטייך האישיים ע"ג המחברת. סטודנט שקיבל לידיו שאלון ואין ברצונו להיבחן, חייב להמתין חצי שעה בכיתה מתחילת הבחינה.
  סטודנט שעזב את האולם אחרי קבלת השאלונים, או לא מסר את מחברתו עד תום הבחינה או מסר מחברת ריקה - דינו כדין נכשל.

   
 6. יש לכתוב את התשובות בדיו, בכתב ברור ונקי מצדו האחד של הדף. הכותב טיוטה יקדיש לה את הצד הימני של המחברת, את ההעתקה הנקייה יכתוב בצד השמאלי. את הטיוטה יש למחוק בהעברת קו.
   
 7. עבר הנבחן על תקנות הבחינות, תישלל ממנו הרשות להמשיך בבחינה, והוא יועמד לדין משמעתי.
   
 8. משך הבחינה מצוין בראש השאלון. עם הודעת המשגיח/ה כי תם הזמן, על הנבחן להפסיק את הכתיבה, למסור את המחברת עם השאלון למשגיח/ה, לחתום על דף הנוכחות ולצאת מאולם הבחינה.
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים