לכל הסטודנטים/ות, נא להיכנס לדואר המסומן כספאם spam / דואר זבל ולבדוק שלא התקבלו אליו הודעות מן המכללה


דרושים פרחי הוראה
עבור הפרויקט להנצחת נופלים
בשירות הצבאי ובפעולות האיבה

פרטים נוספים כאן


סטודנטים שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות,
השאלת ספרים  וקבלת שירותי מכללה נוספים החל מתאריך י' סיון (4.6.17) ומתבקשים לגשת מיידית לגזברות

הנחיות להוצאת אישור על הגשת עבודות
ניתן למצוא תחת לשונית לסטודנט ולסגל
מדריכים מקוונים [למטה]

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות
לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים הלומדים
במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז

פרטים נוספים ...

פתיחת תכנית מלגות היא"ס ישראל לשנת 2017
פרטים מלאים
 
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> נוהלי הרשמה

נוהלי הרשמה לנרשמים ללימודי תואר,  תעודת הוראה והרחבת הסמכה


1. למועמד תיקבע פגישת ייעוץ עם מרכז המסלול ו/או מרכז החוג לצורך ייעוץ. המפגש אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב.
     מועמד ללימודים ימלא טופס הרשמה וישלם 400 ש"ח דמי הרשמה באמצעות שובר תשלום.

2. המועמד ימסור למזכירות המחלקה ללימודי המשך את המסמכים הבאים :

תמונת פספורט
העתק תעודת בגרות  )הנאמן למקור).
העתק מסמכי השכלה שברשותו: תעודת הוראה, רישיון הוראה, תואר אקדמי, קורסים לאקרדיטציה וכו'.

הערות:
  • פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים.
  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף קורסים/מרצים עפי צורכי המערכת.
  • שנת הלימודים תיפתח בעז"ה ביום רביעי, כ"ד בתשרי תשע"ז (26.10.2016)
  • שכר הלימוד צמוד למדד בהתאם להנחיות משרד החינוך
  • מורים משתלמים זכאים להגיש בקשה לקבלת שעות מענק או החזר שכר לימוד.
  • בקשה להחזר שכר לימוד/מענק שעות תוגש למחלקה להשתלמויות במשרד החינוך על פי המפורסם באתר האגף.
  • טפסים ניתן להוריד באתר המחלקה להשתלמויות של משרד החינוך באינטרנט.

* המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.
* ההרשמה דרך האתר:  www.talpiot.ac.il


מחלקת רישום:
hishtalmut@talpiot.ac.il
קרן גבאי-  03-5128500

 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים