מכללת תלפיות - נוהלי הרשמה

חתן התנ"ך למבוגרים
לשנת תשע"ח
שהוכתר אתמול
ידידיה מיוחס
הוא סטודנט במכללה


ד"ר נדיה קוגן
ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
מקבלת קהל בתיאום מראש
בימי ראשון 14:30-15:30
ובימי רביעי 10:00-11:00
בחדר רכזים [107]

 
סטודנטים, שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח, יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות וקבלת שירותי מכללה
החל מתאריך כ' טבת (7.1.18)
ומתבקשים לגשת מידית לגזברות להסדרת התשלום

פתיחת תכנית מלגות היא"ס ישראל לשנת 2017
פרטים מלאים


 
חדש - יום פתוח
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> נוהלי הרשמה

נוהלי הרשמה לנרשמים ללימודי תואר,  תעודת הוראה והרחבת הסמכה


1. למועמד תיקבע פגישת ייעוץ עם מרכז המסלול ו/או מרכז החוג לצורך ייעוץ. המפגש אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב.
     מועמד ללימודים ימלא טופס הרשמה וישלם 400 ש"ח דמי הרשמה באמצעות שובר תשלום.

2. המועמד ימסור למזכירות המחלקה ללימודי המשך את המסמכים הבאים :

תמונת פספורט
העתק תעודת בגרות  )הנאמן למקור).
העתק מסמכי השכלה שברשותו: תעודת הוראה, רישיון הוראה, תואר אקדמי, קורסים לאקרדיטציה וכו'.

הערות:
  • פתיחת קורס מותנית במספר הנרשמים.
  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להוסיף קורסים/מרצים עפי צורכי המערכת.
  • שנת הלימודים תיפתח בעז"ה ביו
  • שכר הלימוד צמוד למדד בהתאם להנחיות משרד החינוך
  • מורים משתלמים זכאים להגיש בקשה לקבלת שעות מענק או החזר שכר לימוד.
  • בקשה להחזר שכר לימוד/מענק שעות תוגש למחלקה להשתלמויות במשרד החינוך על פי המפורסם באתר האגף.
  • טפסים ניתן להוריד באתר המחלקה להשתלמויות של משרד החינוך באינטרנט.

* המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.
* ההרשמה דרך האתר:  www.talpiot.ac.il


מחלקת רישום:
hishtalmut@talpiot.ac.il
קרן גבאי-  03-5128500

 
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים