מכללת תלפיות - על רשות המחקר

 על רשות המחקר


דף הבית >> מחקר >> יחידת המחקר >> על רשות המחקר

מידע כללי

יחידת המחקר במכללת "תלפיות" הוקמה בשנת 1991 במטרה לקדם את המחקר בנושאי חינוך והכשרת מורים, ובנושאים דיסציפלינריים.

יחידת המחקר עוסקת בחקר נושאים מגוונים בחינוך ובהוראה, לדוגמה: תדמית המורה, תהליך חיברות להוראה והתפתחות מקצועית, תחושת מסוגלות של הורים עובדים לעומת עקרות בית, ועוד.

בנוסף, היחידה פועלת רבות בתחום הערכת פרוייקטים ובעריכת סקרים בנושאים חשובים לקראת קביעת מדיניות במכללה. בנוסף לפעילות המעקב והמחקר, יחידת המחקר עוסקת בפיתוח שיטות של מיון, הערכה, חומרי למידה וכן כלים כגון שאלונים בתחומים שונים: תחושת מסוגלות הורית, קריטריונים לבחינת רמת החשיבה הרפלקטיבית של סטודנטיות, שאלוני עמדות, שאלוני צרכים, וכו'.

יחידת המחקר במכללת 'תלפיות' מפעילה שיטות המחקר מגוונות: הן בתחום המחקר הכמותי והן בשיטות מחקר איכותניות. מעבר לעיבודים הסטטיסטיים הקלאסיים במחקר הכמותי של ממוצעים, התפלגויות, ניתוחי שונות, מתאמים וכו' לעיתים קרובות המחקר נערך באמצעות ראיונות עומק, קבוצות מיקוד וניתוחי תוכן של חומרים שונים.

המחקר, הפרסום המקצועי, וההקדמה התיאורטית הם אספקטים בעלי חשיבות עליונה במוסד להשכלה גבוהה. מכללה השואפת לעמוד באמות מידה אקדמאיות חייבת לדאוג להתפתחות מתמדת בנושאים האלה.

העיסוק בתגליות וממצאים מחקריים ובהתעדכנות ספרותית מקדמת הן את המוסד האקדמי והן את סגל מוריו. יחידת המחקר במכללת "תלפיות" הוקמה במטרה לקדם את המחקר בנושאי חינוך והכשרת מורים ובנושאים דיסציפלינריים.

בנוסף לכך, עוסקת היחידה במחקרים בסיסיים שיש להם רלוונטיות לעבודה במכללה.

יעדים

ליחידת המחקר ארבעה יעדים עיקריים:

 1. עריכת מחקרים ביוזמת מנהל המכללה וכן ביוזמת יחידת המחקר עצמה, או בהתאם למכרזים חיצוניים שבהם זוכה יחידת המחקר.
 2. עידוד וקידום מחקרים המבוצעים על ידי סגל מורי המכללה.
 3. יעוץ מחקרי לחברי סגל המכללה המבצעים עבודות מחקר או מעונינים לתכנן ולפתח תכניות לימוד.
 4. להוות ועדת-מחקר מוסדית לאישורם של מחקרים לפני הגשתם לגורמי חוץ כגון: ועדת המחקר המרכזית של מכון מופ"ת.

חברי ועדת המחקר

 • ד"ר אביגיל צברי – יו"ר רשות המחקר
 • ד"ר דוד אילוז
 • ד"ר בלהה בשן
 • ד"ר ג'ודי גולדנברג
 • פרופ' אהרן מונדשיין
 • גב' מרים נוימאייר
 • ד"ר רבקה פנייבסקי
 • ד"ר רינה ריינר
 • ד"ר דינה שקולניק

ייעוץ שיינתן על ידי חברי הועדה

חברי הועדה ייעצו למרצים מן הסגל ויבקרו הצעות מחקר לפי התחומים הבאים:

 • מחקר בתחום המדעים - ד"ר דוד אילוז.
 • הדרכה והתנסות - ד"ר בלהה בשן.
 • מחקר כמותי, ומחקר בתחום פסיכולוגיה - ד"ר ג'ודי גולדנברג.
 • מחקר בתחום מדעי הרוח - פרופ' אהרון מונדשיין.
 • פסיכולוגיה וחינוך (כמותי) - גב' מרים נוימאייר.
 • ייעוץ כללי, מתמטיקה וחינוך מתמטי - ד"ר אביגיל צברי.
 • מחקר איכותני - ד"ר רבקה פנייבסקי, ד"ר רינה ריינר, ד"ר דינה שקולניק.

יחידת המחקר המכללתית תסייע בתכנון מערך מחקר, איסוף נתונים, ניתוח סטטיסטי, וכתיבת דוחות מחקר

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים