קורסים מקוונים


דף הבית >> יחידות אקדמיות >> לימודי המשך והשתלמויות >> קורסים מקוונים

קורסים מקוונים בחינוך

שיקולי דעת בהוראה (1 ש"ש) - ד"ר מיכל אונגר

הקורס עוסק בשיקולי הדעת המנחים אנשי חינוך ובעיקר מורים וגננות. הפעילויות בפרקים השונים ינסו להקיף בעיות הוראה שונות. מן ההיבט העיוני נדון בגופי ידע מגוונים ומן ההיבט המעשי יוצגו אירועים מן השדה לצורך ניתוח והתייחסות. מטרת הקורס היא לשפר את יכולתו של המורה הפרופסיונאלי לחשוב על עבודתו ולהפיק לקחים.

רב תרבותיות (1 ש"ש) - ד"ר רינה ריינר

הקורס עוסק בשאלות של רב תרבותיות בישראל במאה ה 21- ובקשר בין תחומי סוציולוגיה - אנתרופולוגיה וחינוך נבדוק את יחודיות החברה הישראלית תוך שימת דגש על היבטים חינוכיים ויוזמות חינוכיות קיימות בישראל אשר נועדו לחזק ולהעביר ערכים לדור הצעיר. נעקוב אחרי שינוי בתפיסות חינוכיות בישראל מ"כור ההיתוך" ועד ל"רב תרבותיות" נבדוק את מורכבות יחסינו כלפי הסוגיה של רב תרבותיות, אזרחות תקינה, והשלכותיהן על החינוך בישראל. המאמרים שנקרא יעסקו בנושא באופן תיאורטי וגם במקרי מבחן יחודיים על החברות המרכיבות את החברה הישראלית היום. העבודה האתנוגרפית בסוף הקורס, ראיון עם עולה בעבר או בהווה והשתלבותו במערכת החינוך הישראלית תנותח על פי מאמרים אלה.

אוריינות חזותית (1 ש"ש) - גב' זיוה אמיר

הקורס עוסק בנושאים בתחום האוריינות החזותית כפי שהיא משתקפת בתרבות הפדגוגיה העדכנית. בקורס נתבונן במרכיבים החזותיים בסביבות הלמידה, נתרגל קריאת טקסטים חזותיים על סוגיהם )סמלים, דימויים, איורים, כרזות, סוגי כתב, אמצעים וירטואליים ועוד (אשר יהיו מעוגנים בעקרונות ובתפיסות תיאורטיות בתחום. במסגרת הקורס נתנסה באופן פרקטי בשימוש מושכל בעקרונות ובמרכיבים החזותיים ככלים לתיווך תכנים בתחומי הדעת השונים, וככלי להכלת שוניות של לומדים, זאת תוך בחינת מקרים מן השדה. תלקיט של תרגילים אשר יידרשו ליישום על רצף יחידות ההוראה יהווה את הבסיס להערכה המסכמת.

חינוך ואקטואליה (1 ש"ש) - ד"ר רבקה פנייבסקי

מחקרים מצביעים על כך שמחנכים ממעיטים, מסיבות שונות, לשלב בהוראתם עיסוק באקטואליה. אחת הסיבות שציינו המורים היא חוסר ביטחון לגבי הידע שלהם בתחום, והחשש לערב דעות פוליטיות אישיות במודע או שלא במודע ובכך להשפיע או על תפיסות מתגבשות של תלמידים.
הקורס נועד לתת מענה לחששות מורים על ידי חשיפה והיכרות של סוגיות ליבה בתחום האקטואליה (כפי שהיא מופיעה בעיתונות הכתובה) כגון: גישות שונות להבנת תפקידי העיתונות, שיקוף המציאות בדיווחים על אירועי אקטואליה, גורמים המעצבים אירועים, שילוב יצוגי ידע ויזואליים בכתובות והקשר בינם לטקסט הכתוב.המורים יכירו את הקשיים הכרוכים בהתמודדות עם נושאים אקטואליים בחינוך, יפתחו מיומנויות של קריאה ביקורתית באירועי אקטואליה ויתכוננו יחידת לימוד שתעסוק בטיפוח מיומנויות אלו אצל תלמידים בגילאים שונים.

הוראה ולמידה בסביבה מקוונת (1 ש"ש) - ד"ר רבקה פנייבסקי

הקורס עוסק בסוגיות הקשורת במאפיינים של סביבות הוראה ולמידה מקוונות ובתהליכי הלמידה המתנהלים בסביבות אלה. במהלך הקורס נכיר בסביבות למידה שונות, נשתמש בכלים דיגיטאליים ונבין את אופן שילובם בתהליכי ההוראה – למידה – הערכה, נעמוד על המאפיינים של פעילויות למידה מקוונות, נדון בתפיסת התפקיד של המורה המתוקשב ובתהליכי ניהול ההוראה והלמידה ברשת. בכל אחת מהסוגיות הנדונות ישולבו הפניות לספרות מקצועית המתארת את הידע והניסיון המצטבר בתחום ההוראה המקוונת בארץ ובעולם.

תקשוב בגיל הרך (1 ש"ש) - גב' ורדה מלר

הקורס נותן לסטודנטיות הזדמנות לדון ביתרונות ובחסרונות של האינטרנט לילדים ולמחנכות לגיל הרך, תוך קריאת מאמרים ומחקרים עדכניים. בנוסף, הסטודנטית תלמד להעריך אתרים ומשחקים הולמים לגיל הרך לפי קריטריונים המבוססים על מחקרים.
הקורס מאפשר לסטודנטית הזדמנות לחקור בעצמה את הפורומים השונים שבהם נעזרת המחנכת לגיל הרך, ואת האתרים שיכולים לעזור לה לחנך לפי הוראה תואמת התפתחות.

קורסים מקוונים בחינוך מיוחד

שילוב טכנולוגיות מתקדמות בחינוך המיוחד (1 ש"ש) - גב' גילה אפלבוים-דושניצקי

במהלך הקורס ילמדו סטודנטים על אפשרויות השימוש בטכנולוגיות מתקדמות במסגרות ההוראה בחנ"מ.
ייבחנו היתרונות הגלומים בטכנולוגיות אלו כאמצעי הוראה בעזרתן ניתן לכוון את התלמיד לקראת היותו לומד עצמאי. השימוש בטכנולוגיות המתקדמות מחייב שינוי בהגדרת תפקיד המורה ותפיסתו כגורם מתווך בתהליך הלמידה. הסטודנטים ילמדו להשתמש בלומדות, אתרים וכלים הנגישים לכלל האוכלוסייה ובכלים בעזרתם ניתן ליצור תקשורת תומכת חליפית.
בכל אחד מהשיעורים בקורס יוגדר וייבחן קושי ספציפי בתהליך הלמידה ויוצגו מענים אותם ניתן להציע בעזרת אמצעים ממוחשבים. מבין הנושאים שידונו בקורס: יתרונות בשילוב מחשב בהוראה, עזרים טכנולוגיים המיועדים לשימוש כתקשורת חלופית, מעבדי הקריאה והקשר למחשוב, יצירת שיעורים בהוראה מתקנת משולבי מחשב.

דרישות קדם: ידע בסיסי במחשב, ידע מוקדם על הפעלת תוכנות "פתוחות" בסביבת אופיס, וצייר וכן על שיטות קריאה.

לקויות למידה (1 ש"ש) - גב' מוריה טלמור

הקורס לקויות למידה עוסק בהיכרות עם מאפייני הלקות על תחומיה השונים. בקורס אנו עוסקים באטיולוגיה של הלקות ובהתפתחות שחלה לאורך השנים במדיניות ובהגדרת לקות הלמידה. בנוסף ישנה התייחסות נרחבת לביטוייה השונים של הלקות בתחום הקריאה, הכתיבה, החשבון, הקשב וההיבטים הרגשים.

קורסים מקוונים במדעים

אסטרונומיה: כדוה"א ומערכת השמש (2 ש"ש) - ד"ר דוד אילוז
 
במהלך הקורס נתמקד במושגי יסוד באסטרונומיה הנוגעים במערכת השמש, כגון כוכבים, כוכבי-לכת, שביטים ואסטרואידים. נערוך היכרות עם השמש, עם כל תשעת כוכבי-הלכת, נכיר שביטים ואסטרואידים אחדים. כמו כן, נשתדל להבין את המשמעות האסטרונומית של היממה, החודש )העברי(, השנה ועונות השנה.

סוגיות ברפואה והלכה (1 ש"ש) - ד"ר אורן שיינברג
מדע הרפואה העוסק בחיי אדם, מעלה באופן קבוע שאלות מוסריות והלכתיות שהעסיקו את חז"ל והפוסקים לאורך הדורות. שאלות כגון היחס בין הרופא למטופל, המתות חסד, הפלות, וכד' הן שאלות שמלוות את ההלכה מראשיתה. בדורות האחרונים עובר עולם הרפואה שינויים רבים בזכות ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית. היכולת לבצע דברים שפעם לא היה ניתן לבצע מעלה שאלות מוסריות והלכתיות חדשות ומחדדת שאלות קיימות.
נושאים כמו השתלות איברים ורגע קביעת המוות, שיבוט וריפוי גנטי, היחס לפגים וכד' הן שאלות שמעסיקות רבות את עולם ההלכה היהודי. המשנה הסדורה שיש להלכה ולמחשבה היהודית בכל הנושאים הנ"ל גורמת לכך שעולם הרפואה הכללי רואה בהלכה היהודית מקור חשוב ביותר לקביעת הנורמות המוסריות. הקורס עוסק בחלק מהסוגיות תוך הצגת הרקע המדעי ברמה בסיסית וההתייחסות ההלכתית והמוסרית כפי שניתן לראות אצל חז"ל ואצל פוסקי ימינו.

חלופות בהערכה במתמטיקה (2 ש"ש) - ד"ר שרית קובלר

רפורמות חינוכיות חדשניות הדוגלות בפיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות מחייבות מעבר לשיטות הערכה "אלטרנטיביות". בקורס יוצגו גישות מתקדמות להערכת התלמיד תוך שימוש במגוון מקורות ואמצעים. יידונו הדרכים להערכת מכלול שלם של סוגי ידע ומיומנויות במתמטיקה ברמות שונות של הבנה ובמצבי למידה שונים. ייושמו שיטות הערכה עדכניות וניתוח התפיסה החינוכית העומדת ביסודן והקשר שלהן לתכנית הלימודים ולמטרות לימוד המתמטיקה.

קורסים מקוונים בספרות

צורות השירה המודרנית (2 ש"ש) - ד"ר טלי יניב

הקורס נועד להעניק ללומדים כלים לניתוח ספרותי של שירים וסיפורים מז'אנרים שונים, לחשוף את הלומדים למושגים בפרוסודיה ובתורת הספרות. במהלך הקורס יעשה שימוש בחומרים הנמצאים על רשת האינטרנט בתחומי האמנות השונים )שירה, סיפורת, ציור, פיסול, מוסיקה( כדי להעמיק את הלמידה ולטפח מיומנויות של שימוש בחומרים הנמצאים על רשת האינטרנט
לצורכי הוראה ולמידה. בקורס ישולבו דיונים וירטואליים עם יוצרים, ויוקמו פורומים לטיפוח כתיבה יצירתית ולהבעת תגובות על יצירות.
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר

בניית אתרים