מכללת תלפיות - רכז התאמות ללמידה ולהבחנות

חתן התנ"ך למבוגרים
לשנת תשע"ח
שהוכתר אתמול
ידידיה מיוחס
הוא סטודנט במכללה


ד"ר נדיה קוגן
ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות
מקבלת קהל בתיאום מראש
בימי ראשון 14:30-15:30
ובימי רביעי 10:00-11:00
בחדר רכזים [107]

 
סטודנטים, שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח, יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות וקבלת שירותי מכללה
החל מתאריך כ' טבת (7.1.18)
ומתבקשים לגשת מידית לגזברות להסדרת התשלום

פתיחת תכנית מלגות היא"ס ישראל לשנת 2017
פרטים מלאים


 
חדש - יום פתוח
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> עוז לתמורה >> רכז התאמות ללמידה ולהבחנות

רכז התאמות ללמידה ולהבחנות "עוז לתמורה"


ריכוז אקדמי
ד"ר רבקה פנייבסקי

מהות הקורס
הקורס יתמקד בשני נושאים מרכזיים: ידע פסיכו-פדגוגי רלוונטי ותכנים ארגונייםמערכתיים. בקורס יעמיקו הלומדים בידע הקשור לקשיי למידה ובלקוית למידה. הם יכירו את רצף ההתערבות החינוכית החל מתהליכי איתור יעד מתן התאמות לתלמידים מתקשים. הלומדים ייחשפו למדיניות משרד החינוך באשר להתאמות בהיבחנות לתלמידים מתקשים וילמדו על מרכיבי התפקיד של הרכז. בנוסף יודגש נושא הובלת הצוות הרב מקצועי כמכשיר רב ערך בסיוע לתלמידים מתקשים.

תכנית הקורס
  • תפיסת התפקיד הכרת שותפי התפקיד והובלת צוות רב מקצועי
  • מאפיינים קוגניטיביים רגשיים והתנהגותיים של תלמידים בעלי לקויות למידה והיבטים פדגוגיים ארגוניים בעבודת רכז ההתאמות
  • מדיניות המשרד ביחס להתאמות בפיתוח מקצועי תוך תפקוד ביטויים ללקויות ברמה תפקודית, מיפוי ואיתור אבחונים, תכנית התערבות, אסטרטגיות למידה - פרטניות וקבוצתיות.
אוכלוסיית יעד
  • מורים בטרם כניסתם לתפקידשנת ההכשרה
  • מורים במהלך ביצוע התפקידבשנתיים הראשונות
  • מורים במהלך הנתיבה המקצועיתשנה ג' ואילך

חד- שנתי

היקף הקורס

טרום תפקיד:
28 עשות
תוך תפקיד:
28 שעות

מועד הקורס

בימי שלישי
15:00-19:00
אחת לשבועיים

הערות

בסיום הקורס יוענק אישור לימודים

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
בניית אתרים
בניית אתרים