מכללת תלפיות - רכז התאמות ללמידה ולהבחנות
שנת הלימודים תשע"ט
תתחיל בעז"ה
בה' בחשוון תשע"ט
14.10.2018
דף הבית >> לימודי המשך והשתלמויות >> עוז לתמורה >> רכז התאמות ללמידה ולהבחנות

רכז התאמות ללמידה ולהבחנות "עוז לתמורה"


ריכוז אקדמי
ד"ר רבקה פנייבסקי

מהות הקורס
הקורס יתמקד בשני נושאים מרכזיים: ידע פסיכו-פדגוגי רלוונטי ותכנים ארגונייםמערכתיים. בקורס יעמיקו הלומדים בידע הקשור לקשיי למידה ובלקוית למידה. הם יכירו את רצף ההתערבות החינוכית החל מתהליכי איתור יעד מתן התאמות לתלמידים מתקשים. הלומדים ייחשפו למדיניות משרד החינוך באשר להתאמות בהיבחנות לתלמידים מתקשים וילמדו על מרכיבי התפקיד של הרכז. בנוסף יודגש נושא הובלת הצוות הרב מקצועי כמכשיר רב ערך בסיוע לתלמידים מתקשים.

תכנית הקורס
  • תפיסת התפקיד הכרת שותפי התפקיד והובלת צוות רב מקצועי
  • מאפיינים קוגניטיביים רגשיים והתנהגותיים של תלמידים בעלי לקויות למידה והיבטים פדגוגיים ארגוניים בעבודת רכז ההתאמות
  • מדיניות המשרד ביחס להתאמות בפיתוח מקצועי תוך תפקוד ביטויים ללקויות ברמה תפקודית, מיפוי ואיתור אבחונים, תכנית התערבות, אסטרטגיות למידה - פרטניות וקבוצתיות.
אוכלוסיית יעד
  • מורים בטרם כניסתם לתפקידשנת ההכשרה
  • מורים במהלך ביצוע התפקידבשנתיים הראשונות
  • מורים במהלך הנתיבה המקצועיתשנה ג' ואילך

חד- שנתי

היקף הקורס

טרום תפקיד:
28 עשות
תוך תפקיד:
28 שעות

מועד הקורס

בימי שלישי
15:00-19:00
אחת לשבועיים

הערות

בסיום הקורס יוענק אישור לימודים

כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים