מכללת תלפיות - רציונל

 רציונל


דף הבית >> מחקר >> יחידת המחקר >> רציונל

רציונאל לעבודת רשות המחקר והפיתוח

במשך שנים הוגדרו המכללות להוראה כמוסדות להכשרת מורים שעיקר עיסוקן בעשייה חינוכית ובצבירת ידע פרקטי בשדה ההוראה.

חברי הסגל במכללות אלה נתפסו כמומחים מהשטח הבקיאים בידע דידקטי ופחות בידע דיסצפלינרי. במקביל התקיימו המוסדות האוניברסיטאיים אשר התמקדו בעשייה מחקרית.

העמקתם של תהליכי אקדמיזציה במכללות להוראה חייבו אותן לערוך שינוי קונספטואלי בהתנהלותן, ולקדם גם את המחקר האקדמי בתחומים הנלמדים בהן.

שינוי זה גרם לתמורות משמעותיות בתרבות המכללות: מפעילות חינוכית בשדה וצבירת ידע מעשי, לתרבות המפתחת ידע תיאורטי מבוסס עיון וחקר.

ועדת המחקר במכללה האקדמית לחינוך תלפיות שמה לה כמטרה לטפח תרבות מחקרית בקרב הסגל האקדמי של המכללה. זאת בהכרה שעשייה מחקרית תוביל לפיתוח ידע דיסציפלינרי מבוסס ממצאי מחקרים, תקדם יצירת ידע עדכני לטיובה של מערכת הכשרת מורים, תיצור תשתית מבוססת חקר לשיקולים וקבלת החלטות פדגוגיות, ותהווה חלק מרכזי בתהליכי בקרה והערכה של הסגל את דרכי פעולתו.

פעילות מחקרית של חברי הסגל האקדמי עשויה לשפר את תהליך ההכשרה של מורי העתיד ומורים בפועל, ולהשביח את ההוראה של חברי הסגל.

 

  • רציונל לעבודת רשות המחקר - קובץ PDF
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים