מכללת תלפיות - תנאי קבלה

 תנאי קבלה


דף הבית >> הרשמה >> תנאי קבלה
רשאיות להירשם למכללה מועמדות בעלות תעודת בגרות ישראלית או תעודת בגרות מוכרת מחו"ל, או בעלות תעודת סיום מכינה קדם אקדמית.

התנאים הנדרשים לקבלה למכללה:
  • עמידה בראיון אישי
  • לאחר שירות צבאי/לאומי
  • הצגת זכאות לתעודת בגרות בממוצע מתאים (עלול להשתנות משנה לשנה בכפוף להנחיות משרד החינוך). הסטודנטיות שתתקבלנה על סמך ממוצע בגרות בלבד, תיגשנה למבחן אמי"ר לצורך שיבוץ רמה באנגלית. [חישוב ממוצע ציונים]
  • הצגת ציון פסיכומטרי מתאים (אם ממוצע תעודת הבגרות אינו עומד בנדרש).
  • במסלול אמנות ניתן לקבל תוספת ניקוד על סמך תיק עבודות ו/או מבחן באמנות.
  • סטודנטיות אשר החלו לימודיהן במוסד אקדמי אחר תוכלנה להשתלב בלימודים במכללת תלפיות רק אם תעמודנה בתנאי הקבלה ותצגנה מכתב מעבר וגיליון ציונים ממקום לימודיהן הקודם.
תוכניות ייחודיות

סטודנטיות מצטיינות להוראה (רג"ב)

התוכנית מיועדת לסטודנטיות בעלות יכולות אינטלקטואליות ואישיותיות גבוהות. מטרת התוכנית היא לפתח ולממש את כישוריהן של הסדטונטיות המצטיינות בדרכים ייחודיות, להכינן למילוי תפקידי מנהיגות והובלת שינוי בבית-הספר ובקהילה.
התוכנית כוללת: משימות חקר, לימוד עצמי ופעילות חוץ מכללתית. תוכנית הלימודים מאפשרת שילוב לימודים בכל אחד ממסלולי ההכשרה להוראה, וכן שילוב לימודים במדרשות המאושרות.
מספר המקומות בכל שנה מוגבל.

תנאי קבלה לתוכנית:


סטודנטים המשתלבים בתוכנית המצוינים להוראה בשנתון א' מחויבים בבחינה פסיכומטרית.

קריטריונים לקבלה לשנתון א' בתשע"ו:
יש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:
 
   1. ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650 ומעלה.
   2. ציון משולב 630 + הצטיינות חברתית/חינוכית מוכחת.
   3. ציון פסיכומטרי של 660 ומעלה ללא התחשבות בציון הבגרות אבל מחייב זכאות לבגרות

התאמתם של הסטודנטים תיבחן ע"י ועדת קבלה מכללתית.
 
   4. ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) של 625 עד 649, התאמתם של הסטודנטים תיבחן על ידי וועדת קבלה משולבת למכללה ולמשרד החינוך.

קריטריונים לקבלה לשנתון ב':
שני לומדים מכל מכללה שמפגינים הצטיינות בהוראה יתקבלו עפ"י הקריטריונים המפורטים בחוזר התכנית.

מידע נוסף....

הסבת אקדמאים להוראה

המכללה מאפשרת תכנית לימודים אישית בכל אחד ממסלולי הכשרה.
  • הסבת אקדמאים להוראה.
  • הסבה מקצועית.
  • הרחבת מקצועות ההתמחות.
  • השלמת לימודים לסטודנטיות שהחלו את לימודיהן במדרשה, באוניברסיטה או במסגרת לימודית אחרת.

שילוב לימודים במסגרת השירות הלאומי

בנות השירות הלאומי מוזמנות להשתלב במהלך תקופת השירות במסגרת לימודים חלקית במכללה (בתיאום עם האגודה המעסיקה).
לימודים אלה ייזקפו לזכות הסטודנטיות הממשיכות את לימודיהן במכללה עם תום שירותן. בכך יתאפשר להן לקצר את משך הכשרתן. במהלך השירות הלאומי יוענק פטור מלא משכר הלימוד.
כל הזכויות שמורות על התמונות והתוכן באתר זה. אין לעשות שימוש בתוכן ו/או בתמונות ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר
אלמנט בניית אתרים