Skip to Content

המסלול לחינוך מיוחד

ראש המסלול: ד”ר שלומית זילברנגל

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש המסלול בתיאום מראש

 

דבר ראש המסלול

מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה (מתוך חוק החינוך המיוחד, התשמ”ח 1988).

החינוך המיוחד מתפרס על פני ספקטרום רחב של לקויות, החל מלקות למידה ועד ללקויות מורכבות. כיום, יותר ויותר תלמידים משוייכים לחינוך המיוחד וחשיבות המסלול להכשרת מורים לחינוך המיוחד עולה בהתאם.

בעקבות חוק השילוב, תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים משתלבים בבתי ספר רגילים בכיתות הרגילות, דבר המצריך גם מהמורים בחינוך הרגיל לקבל הכשרה להתמודדות עם תלמידים אלו. צורך זה עלה בישיבת ועדת החינוך בכנסת בנושא החינוך המיוחד ודו”ח דורנר באוקטובר 2013.

לימודי המסלול לחינוך המיוחד במכללת תלפיות, מיועדים להכשרת מורים להוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים בגילאי 6-21. תעודת ההוראה מקיפה את מגוון המסגרות החינוכיות: בתי ספר מיוחדים וכיתות חינוך מיוחד המשולבות בבתי ספר רגילים. העיקרון המנחה את תכנית הלימודים במסלול לחינוך מיוחד מעוגן בהכרה בזכותו של הילד עם הצרכים המיוחדים ללמוד, להתפתח ולהשתלב בחברה ובאמונה שמערכת החינוך חייבת להקנות לו כלים לשיפור איכות חייו.

אנו במסלול לחינוך מיוחד במכללת תלפיות מאמינים כי הכשרה של מורה בחינוך המיוחד מאפשרת לה להיות מורה טובה יותר גם בחינוך הרגיל, באם תירצה בכך.

 

תכנית ההכשרה במסלול

הלימודים כוללים תיאוריה ומעשה כאחד ומושתתים על שלושה יסודות:

  1. הכרת ההתפתחות התקינה של הילד מנקודת ראות פסיכולוגית, חינוכית ודידקטית.
  2. הכרת קריטריונים ומאפיינים של הלקות, חשיפה לדרכי הטיפול ואסטרטגיות עבודה מותאמות.
  3. התנסות בהוראה – חשיפה והתנסות בהוראת תלמידים ממגוון רחב של לקויות.

תוכנית ההכשרה מתפרשת על פני שלוש שנות הלימוד במכללה, והשנה הרביעית מיועדת להתנסות עצמאית – סטאז’, במקביל להשלמת לימודים לקראת התואר B.Ed.

 

שלושה יעדים מרכזיים בהכשרת המורות להוראה במסלול החינוך המיוחד:

א. פיתוח אישיות המחנכת כצרכנית נבונה של תוכניות לימודים וכבעלת שיקול דעת וגמישות בבחירת דרכי ההוראה המתאימות לאוכלוסיות השונות בחינוך המיוחד.
ב. שליטה בתכני מקצועות הלימוד על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.
ג. ידע של עקרונות פדגוגיים ,דידקטיים והתנהגותיים, המותאמים לאוכלוסיות השונות.

 

המסלול לחינוך מיוחד מורכב משלושה מסלולי מישנה:

  1. מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר היסודי.
  2. מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר העל-יסודי.
  3. מסלול לחינוך מיוחד ולימודים כלליים.

בשני המסלולים הראשונים על הסטודנטית להתמחות בדיסציפלינה נוספת מתוך המגוון המוצע במסלול בית הספר היסודי (תנ”ך, ספרות, מדעי הטבע, אנגלית, מתמטיקה) או במסלול העל-יסודי (תנ”ך, ספרות, לשון).

במסגרת ההתמחות הנוספת, נחשפת הסטודנטית לעולם ידע ולהתנסות מעשית המרחיבים את אופקיה ותורמים להכשרתה המקצועית. הכשרה זו מזמנת לה אפשרויות ותפקידים נוספים בבית הספר הרגיל כמורה מקצועית וכמחנכת כיתה.

המסלול השלישי כולל בנוסף להתמחות בחינוך מיוחד, חטיבת לימודים כלליים המרחיבים את אופקיה וידיעותיה של המורה בתחומי הוראה נוספים, בהיקף של 30 ש”ש (שני מקבצים בני 15 ש”ש) וללא התנסות מעשית נוספת.

 

תוכנית הלימודים כוללת:

18-19 שעות לימודי חינוך
26 שעות לימודי התמחות בחינוך מיוחד
12 שעות לימודי יסוד|
13 שעות התנסות בהוראה בחינוך מיוחד/ 6-12 שעות התנסות בלימודי ההתמחות
30 שעות לימודים כלליים / 26 שעות לימודי דיסציפלינה
שעות התנסות בהוראה בדיסציפלינה (מספר השעות תלוי בדיסציפלינה הנבחרת)

 

תכנית הלימודים העיונית כוללת ארבעה רכיבים:

א. לימודים בסיסיים בחינוך המיוחד באמצעותם מונחל הידע ביחס ללקויות השונות.
ב. לימודים דידקטיים ופדגוגיים המכוונים להקניית שיטות הוראה ייחודיות לחינוך המיוחד.
ג. טיפוח זהותה המקצועית של הסטודנטית להוראה כמורה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
ד. הקניית כלי עבודה ייחודיים עבור תלמידים בעלי לקויות שונות, שנועדו לסייע למחנכת להתמודד עם קשיים של תלמידים.

 

תפיסת הקשר בין הלימודים האקדמיים במסלול לבין ההתנסות המעשית

ההתנסות בעבודה המעשית מדורגת: היא מתחילה במחצית השניה של שנה א’, במסגרת פרויקט “משולבים ומשתלבים” בו הסטודנטיות מעבירות שיעורים פרטניים לתלמידים עם קשיים בבתי ספר רגילים. בשנה ב’ מתקיימת ההתנסות במסגרות המתאימות לתלמידים בעלי ליקויים מנטאליים, לקויות למידה מורכבות ותלמידים בכיתות קטנות בבתי ספר רגילים (לקוי למידה, asd). בשנה ג’ מתבצעת ההתנסות במסגרות לילדים עם asd  ,שיתוק מוחין, הפרעות התנהגות, והפרעות רגשיות.

בשנים א’  ו-ב’ נחשפות הסטודנטיות לדרכי הוראה מגוונות, תכניות לימודים כלליות ופרטניות, היכרות עם הצוות הבין מקצועי והפרא-רפואי ועם תפקידה של המורה לחינוך המיוחד בצוות. בשלב זה הסטודנטית רוכשת ידע והבנה בתהליך תכנון לימודים בחינוך המיוחד והיא נדרשת לתכנון ארוך טווח של רצף יחידות לימוד. ההתנסות המעשית במסלול לחינוך מיוחד מתקיימת בשלושה דגמים: הדגם המסורתי, הדגם השיתופי (P.D.S.) והדגם של אקדמיה כיתה. מגמת המסלול היא להרחיב ולהעמיק את ההתנסות בדגם אקדמיה כיתה. בדגם זה, ההתנסות המעשית אינטנסיבית יותר והסטודנטיות מעורבות במידה רבה בנעשה בבתי הספר המאמנים.

בשנים ב’ ו-ג’ נעשה קישור בין תחומי הדעת השונים וההתנסות, באמצעות התנסות בפרקטיקום לעברית ובפרקטיקום לחשבון, וכן דרך קורסים לאסטרטגיות של הוראה מותאמת בעברית ובחשבון הניתנים במקביל להתנסות בפרקטיקום.

הפרקטיקום כולל 4 שעות שבועיות, הנחלקות להתנסות בהוראה מותאמת (הוראה מתקנת)  ולתמיכה דידקטית ותיאורטית. ההתנסות בהוראה מותאמת נעשית עם תלמיד מתקשה בבית-ספר רגיל, בהדרכת מרצה המתמחה באבחון דידקטי ובהוראה מותאמת. התמיכה הפדגוגית התיאורטית מתרחשת באמצעות קורס משלים במכללה הנותן מענה רלוונטי לבעיות העולות מהשטח. על הסטודנטית להעביר לתלמיד מערך אבחונים כדי להגיע לאבחנה, לבנות תכנית לימודים מותאמת, לבצע אותה ולהעריך את תפקוד התלמיד לאחר ההתערבות.

בשנה השלישית נדרשת הסטודנטית לבצע סמינריון חינוכי דידקטי המיושם באופן מעשי בשטח. הסמינריון נערך בשיתוף עם מנחה הסמינריון והמדריכ/ה הפדגוגי/ת. הסטודנטית מעלה שאלת מחקר מתוך ההתנסות המעשית, בעזרת המנחה היא מנסחת השערה, מגדירה משתנים ויוצרת הגדרות אופציונאליות, שמהוות סטנדרטים לביצוע תכנית עבודה. בעזרת המדריך הפדגוגי היא יוצרת תכנית התערבות ובסיומה היא מעריכה את ההתקדמות על פי הסטנדרטים שנבנו. תהליך זה מלווה בחיפוש מידע תיאורטי ובלמידת כללי כתיבה אקדמאיים.

בשנה הרביעית משלימה הסטודנטית את ידיעותיה בתחומי לקות נוספים ונדרשת לבצע סמינריון מחקרי בחינוך, באמצעותו היא נחשפת למקורות מידע רבים. הסטודנטית מפתחת את יכולת הקריאה הביקורתית של חומר מדעי, יוצרת אינטגרציה בין מקורות מידע שונים וכותבת עבודה מדעית.

 

מבנה הלימודים במסלול

לשנה”ל תשע”ז

לשנה”ל תשע”ח

לשנהל תשע”ט

לשנה”ל תש”ף

תקצירי הקורסים של המסלול

  

Back to top