Skip to Content

המסלול ללימודי חינוך מיוחד

ראש המסלול: ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)

ד"ר שירלי הר-צבי

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש המסלול בתיאום מראש

 

דבר ראש המסלול

המסלול ללימודי חינוך מיוחד הופכים את החינוך למיוחד

מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד עם הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה (מתוך חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח 1988).

בשנת 2018 עודכן חוק החינוך המיוחד ובעקבות החוק תלמידים עם צרכים מיוחדים ישולבו בכיתות רגילות ובמסגרות מיוחדות על פי החלטת ועדת זכאות ואפיון. החוק יביא לשינוי בפני החינוך בישראל, תלמידים עם צרכים מיוחדים יוכנסו יותר לכיתות רגילות ועל כן יהיה צורך מוגבר במורות בעלות הכשרה בחינוך מיוחד.

המסלול לחינוך מיוחד במכללת תלפיות נערך לשינוי ועדכן את מבנה הלימודים ואופן ההכשרה על מנת לתת מענה לצרכים המשתנים של מערכת החינוך. המסלול משלב כלים מתוקשבים, אייפדים ולימוד של דרכי הוראה מגוונות וחדשניות. לדוגמה: "הכיתה ההפוכה" על מנת להכין את הסטודנטיות ללמידה בשדה המשתנה.

מכללת תלפיות מהווה חממה אקדמית באווירה דתית ביתית. לרשות הסטודנטיות עומד צוות מרצים ומדריכים איכותי. הצוות ערוך למתן ליווי אישי לכל סטודנטית, תוך הקפדה על רמה אקדמית ומחקרית גבוהה, לצד התמחות בעבודה המעשית. שילוב הלימודים האקדמיים, המחקר והעבודה המעשית מכין את הסטודנטיות בצורה הטובה ביותר לקראת צאתן מן החממה האקדמית אל השדה.

ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)
ראש המסלול והחוג לחינוך המיוחד

 

תכנית ההכשרה במסלול

הלימודים כוללים תיאוריה ומעשה כאחד ומושתתים על שלושה יסודות:

 1. הכרת ההתפתחות התקינה של הילד מנקודת ראות פסיכולוגית, חינוכית ודידקטית.
 2. הכרת קריטריונים ומאפיינים של ההפרעה, חשיפה לדרכי הטיפול ואסטרטגיות עבודה מותאמות.
 3. התנסות בהוראה – חשיפה והתנסות בהוראת תלמידים ממגוון רחב של הפרעות למידה ספציפיות.

תוכנית ההכשרה מתפרשת על פני שלוש שנות הלימוד במכללה, והשנה הרביעית מיועדת להתנסות עצמאית – סטאז’, במקביל להשלמת לימודים לקראת התואר B.Ed.

 

שלושה יעדים מרכזיים בהכשרת המורות להוראה במסלול החינוך המיוחד:

א. פיתוח אישיות המחנכת כצרכנית נבונה של תוכניות לימודים וכבעלת שיקול דעת וגמישות בבחירת דרכי ההוראה המתאימות לאוכלוסיות השונות בחינוך המיוחד.
ב. שליטה בתכני מקצועות הלימוד על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך והכרת מגוון דרכי הוראה.
ג. ידע של עקרונות פדגוגיים, דידקטיים והתנהגותיים, המותאמים לאוכלוסיות השונות.

 

המסלול לחינוך מיוחד מורכב משני מסלולי מישנה:

 1. מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר היסודי (תנ"ך, ספרות, מדעי הטבע, אנגלית, מתמטיקה).
 2. מסלול לחינוך מיוחד והתמחות דיסציפלינארית בבית הספר העל-יסודי (תנ"ך, ספרות, לשון).

 

במסגרת ההתמחות הנוספת, נחשפת הסטודנטית לעולם ידע ולהתנסות מעשית המרחיבים את אופקיה ותורמים להכשרתה המקצועית. הכשרה זו מזמנת לה אפשרויות ותפקידים נוספים בבית הספר הרגיל כמורה מקצועית וכמחנכת כיתה.

לימודי חינוך מיוחד

תוכנית הלימודים כוללת:

12 שעות לימודי חינוך
4 שעות לימודי העשרה (אנגלית ולשון)
26 שעות לימודי התמחות בחינוך מיוחד
26 שעות התנסות בהוראה בחינוך מיוחד והתנסות בהתמחות (*מספר השעות בהתנסות תלוי בדיסציפלינה הנבחרת)
26 שעות לימודי דיסציפלינה (*מספר השעות בהתנסות תלוי בדיסציפלינה הנבחרת)

 

תכנית הלימודים העיונית כוללת ארבעה רכיבים:

 1. לימודים בסיסיים בחינוך המיוחד באמצעותם מונחל הידע ביחס להפרעות למידה ספציפיות שונות.
 2. לימודים דידקטיים ופדגוגיים המכוונים להקניית שיטות הוראה ייחודיות לחינוך המיוחד.
 3. טיפוח זהותה המקצועית של הסטודנטים להוראה כמורים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
 4. הקניית כלי עבודה ייחודיים עבור תלמידים עם הפרעות למידה ספציפיות שונות, שנועדו לסייע למחנכים להתמודד עם קשיים של תלמידים.

 

ההתנסות המעשית

ההתנסות בעבודה המעשית מדורגת: היא מתחילה במחצית השניה של שנה א’, במסגרת הקורס “הזדמנויות למידה והובלת תהליכי שינוי בחינוך המיוחד”, במהלכו הסטודנטים מסיירים במסגרות שונות של החינוך המיוחד. בשנה ב’ מתקיימת ההתנסות במסגרות מגוונות בחינוך המיוחד, במסגרת "אקדמיה כיתה". גם בשנה ג’ מתבצעת ההתנסות במסגרת "אקדמיה כיתה" במגוון אוכלוסיות. ב"אקדמיה כיתה" הסטודנטים נחשפים לרבדים שונים בתפקיד המורה.

לימודי חינוך מיוחד

פעילויות מיוחדות במסלול

 • סדנאות בכלים מתוקשבים והכרת אפליקציות באייפד.
 • סיורים במגוון רחב של מסגרות יחודיות הקשורות לחינוך המיוחד.
 • השתתפות בסדנאות סימולציה כהכנה ליציאה לשדה החינוכי.
 • בניית תוכניות התערבות והפעלתן בשדה החינוכי במסגרת פרקטיקום בהוראה מותאמת.
 • חשיפה לקורסים טיפוליים בתחום האומנות, הדרמה וטיפול בבעלי חיים היכולים לשמש כעזר למורים בחינוך מיוחד.

 

סטודנטיות בחוג ללימודי חינוך מיוחדלימודי חינוך מיוחד בתלפיות

בוגרות המסלול עובדות במסגרות של החינוך הרגיל והמיוחד, חלקן התקדם מקצועית והן משמשות כמדריכות במשרד החינוך.
ניתן לראות גם את בוגרות המסלול בתפקידים ניהוליים במערכת החינוך כמנהלות בתי ספר וכמפקחות.

 

תקצירי הקורסים של המסלול

  

  whatsapp Back to top