Skip to Content

טופס פתיחת ספק / שינוי פרטים

לכבוד

אגודת שוחרי תלפיות – מכללה אקדמית לחינוך (ע"ר)
יטבתה 7 חולון 5850018

    פרטי הספק:

    סוג עוסק (בחר)

    פרטי הבנק:

    פרטי איש קשר מטעם החברה בעניין הכספים:
    whatsapp Back to top