שלום רב לכולם,

מצ"ב קישור לרישום למלגות מפעל הפיס בשיתוף משרד החינוך. יש למלא את כל השדות ולצרף מסמכים כנדרש!
בנוסף, מצ"ב חוזר המערך המסייע, אנו ממליצים לקרוא אותו בעיון לפני מילוי הטופס!

קישור לטופס מלגת מפעל הפיס

יש לשים לב:

 1. בכל שאלה/בעיה יש לפנות לרכז המלגות במוסד הלימודים
 2. לא ניתן לקבל יותר ממלגה אחת ממפעל הפיס בשנת לימודים!
 3. מועד סגירת הטופס 30.11.2021 (לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה)
 4. לא ניתן לשנות את שעות ההתנדבות/גובה המלגה לאחר הגשת הבקשה.
 5. כאשר עושים "שליחה" תיפתח חלונית עם ההודעה "הטופס נשלח בהצלחה" – ב- 24 שעות שלאחר שליחת הטופס תישלח הודעה לכתובת המייל מאתר אוח "פנייתך התקבלה בהצלחה".
 6. לא ניתן לערוך את טופס הבקשה לאחר הגשה. לכן, אם התגלתה טעות בטופס הבקשה, יש לפתוח טופס בקשה חדש.
 7. יש לשים לב! לאחר בדיקת הבקשות והעמידה בתנאים, יינתנו תשובות ישירות לסטודנטים, לכתובת המייל שתירשם בטופס המקוון, לכן יש לשים לב לכתוב כתובת מדויקת!

 

התהליך….

 1. הגשה בטופס המקוון עד לתאריך 30.11.2021.
 2. בתחילת חודש דצמבר, תיבדק זכאות המבקשים.
 3. לאחר בדיקת זכאות ועד ליום 15.12.2021 יקבל כל סטודנט מייל, למייל שכתב בטופס הבקשה, אם זכאי/לא זכאי ויכול/לא יכול להתחיל את שעות ההתנדבות, לא מומלץ להתחיל את ההתנדבות לפני קבלת אישור זה.
 4. רק אלה שאושר להם להתחיל התנדבות, יקבלו במהלך חודש אפריל מייל נוסף בו יהיה קישור לטופס מקוון לדיווח שעות התנדבות.
  בטופס זה יהיה על הסטודנטים לצרף אישור על סיום X שעות התנדבות, מקום ההתנדבות ומהות ההתנדבות. האישור חייב להיות חתום בחתימה של האחראי וחותמת של מקום ההתנדבות.
 5. המלגה שתשולם ע"י מפעל הפיס, תעשה בהתאם לדיווח שעות ההתנדבות בפועל, ולא על סמך הצהרת הסטודנט, ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט בסוף חודש נובמבר של שנת הלימודים העוקבת.