Skip to Content

תואר שני בגיל הרך

תכנית לתואר שני בגיל הרך
ראש התוכנית: פרופ' מרים מבורך

 

התכנית הינה דו-שנתית, יום לימודים אחד בשבוע
המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות” שמחה לבשר על קיומה של תוכנית לתואר שני בחינוך לגיל הרך.
תכנית זו מציעה התמקצעות אקדמית לעוסקים בעשייה החינוכית בגיל הרך, בגילאי 6-3.
טיפול וחינוך בגיל הרך יש בהם כדי לעצב אישיות בריאה ותורמת לחברה. ההשקעה בגיל הרך משפיעה לא רק על שנות הילדות המוקדמת אלא גם על חייו של האדם כבוגר ועל סיכויי השתלבותו המוצלחת בחברה בה הוא מתפקד

מטרתה של התוכנית הינה להכשיר את אנשי החינוך לגיל הרך לרמה פרופסיונאלית, אשר תעמוד בסטנדרטים החינוכיים, האתיים והמקצועיים הגבוהים ביותר. גיבוש הפרופסיונליות של הגננת, בדומה לפרופסיות אחרות, תמצב את הגננת כדמות חינוכית בעלת חזון שניתן לסמוך עליה במרחב העשייה במערכת החינוכית, וכאשת מקצוע מוערכת המהווה מקור של ביטחון וידע מקצועי עבור הילדים, ההורים וצוות הגן. באופן זה אנו מקווים, כי העיסוק בחינוך לגיל הרך ילווה ב”גאוות מקצוע” וימשוך אליו אנשים איכותיים החדורים באידיאולוגיה ובתחושת שליחות.

במסגרת התוכנית יינתן ביטוי לניסיון שאותו מביאים עימם הלומדים, למיזוגו עם הנלמד ולהפרייתו, בשילוב הזדמנויות לניתוח דילמות, שימוש בתיאורי מקרה, בדגש על התפתחות אישית ומקצועית. התוכנית תתמקד לא רק ברכישת ידע, כי אם בפיתוח התהליכים שבאמצעותם נרכש הידע. הפרשנות המשותפת של הלומדים תוכל להוות מנוף להבניית משמעויות בהקשר מגוון, ובאוריינטציה לסובלנות מצמיחה המאפיינת את הלימודים במכללת ‘תלפיות’, ולהוות בסיס ליצירת מערכת ערכים אישית ומקצועית.

תיאוריות חינוכיות מדגישות את האקלים השורר במסגרת החינוכית, כגורם מרכזי המשפיע על כל תחומי ההתפתחות של הילדים, על מיצוי היכולות שלהם, על תחושת הרווחה (well-being) שלהם ועל האינטראקציות המתקיימות בסביבה החינוכית לפיכך בחרנו לשים במוקד התכנית את האקלים החינוכי ולבנות סביב ציר זה את תכנית הלימודים. בהתאם לכך כוללת התוכנית תכנים המעמיקים את הידע הנדרש לפיתוח אקלים תומך התפתחות. מצופה שעבודת הגננת ביצירת אקלים חינוכי חיובי תשפיע על התפתחות מיטבית של הילדים במישור התוך-אישי והבין-אישי, תוך יצירת מוטיבציה למיצוי הפוטנציאל הלימודי.

כדי  לממש מטרה זו עוצבה תוכנית לימודים הכוללת, מלבד לימודי התשתית, שני מוקדי הכשרה, המהווים יחדיו את העוגנים המרכזיים לפיתוח אנשי חינוך פרופסיונאליים המומחים בניהול האקלים החינוכי בגיל הרך:

 • האקלים החינוכי בגן הילדים.
 • העצמה אישית של הגננת.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני בחינוך לגיל הרך כוללת שלוש חטיבות:

חטיבת לימודי תשתית – 4 ש"ש
חטיבת לימודי התמחות – 12 ש"ש
פרויקט גמר  – 2 ש"ש
סך הכל – 18 ש"ש, שיתפרשו על פני שתי שנות לימוד

 

פירוט הקורסים ושמות המרצים

שם הקורס ש”ש שם המרצה
מחקר כמותי 1 ד”ר תחיה וינוגרד-ג’אן
מחקר איכותני 1 פרופ' איריס מנור בנימיני
סמינריון – גורמים קוגנטיביים וחברתיים בקרב ילדי הגן: הערכה ואימון 2 ד”ר מיכל שרייבר
גב'  טרינצר ענבר לוסיה
סמינריון – חקר האקלים החינוכי בגן הילדים ד”ר מרים נוימאיר
סמינריון – מנהיגות, מדיניות וארגון במערכות חינוך בגיל הרך פרופ’ מרים מבורך

סה"כ: 4 ש"ש

שם הקורס ש”ש שם המרצה
האקלים החינוכי בגן הילדים 1 ד”ר מרים נוימאיר
היבטים התפתחותיים בהתנהגות ילדים בסביבה הגנית 1 ד”ר מרים נוימאיר
מדיניות ומנהיגות בגיל הרך 1 פרופ' מרים מבורך
תפקודי קשב התפתחות ואימון בגיל הרך 1 ד”ר טרינצר ענבר לוסיה
הכלה בגיל הרך – היבטים קוגניטיביים רגשיים והתנהגותיים 1 ד”ר רבקה רייכנברג
איתור ילדים עם צרכים מיוחדים ובניית תכניות התערבות מתאימות בגיל הרך 1 ד”ר שירלי הר-צבי (הכהן)
 חינוך חברתי מיני בגיל הרך 1 ד”ר מיכל שרייבר
התפתחות המוח הלומד בגיל הרך 1
ד”ר אודליה גולדברג נקר

סה"כ: 8 ש"ש

שם הקורס ש”ש שם המרצה
התקשרות והגננת כדמות התקשרות 1 ד”ר מרים נוימאיר
עבודה עם הורים 1 פרופ' איריס מנור בנימיני
עבודת צוות רב מקצועי 1 פרופ' איריס מנור בנימיני
עיצוב גן עתיר טכנולוגיה 1 ד”ר איליין חוטר

סה"כ: 4 ש"ש

שם הקורס ש”ש שם המרצה
סדנת פרויקט גמר סמינריונית 2 פרופ’ מרים מבורך, ד”ר מרים נוימאיר, ד”ר רבקה רייכנברג פרופ' איריס מנור בנימיני , ד"ר מיכל שרייבר

סה"כ: 2 ש"ש

 

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה (או רישיון הוראה) בגיל הרך וותק בהוראה של שלוש שנים לפחות.

 

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בהוראה לגיל הרך בציון 80 לפחות.
 • תעודת הוראה בגיל הרך.
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בגיל הרך.
 • מבחן ידע (פנימי) באנגלית.
 • עמידה בדרישות ועדת קבלה.
 • שני מכתבי המלצה.
 • תתאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית, מנימוקים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה ונתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

  whatsapp Back to top