Skip to Content

תואר שני בהוראה הטרוגנית – חינוך בחברה משתנה

ראש התוכנית: ד"ר מרים נוימאיר

 

פירוט מטרות התוכנית ויעדיה:

הוראה הטרוגנית חינוך בחברה משתנה

אופייה של כתה במדינת ישראל משקף את מאפייניה ההטרוגניים של החברה הישראלית. תלמידי כל כתה מאופיינים בשונות רבה ומגוונת. הם שונים זה מזה בידע, בסגנונות החשיבה, ברקע התרבותי ובהון התרבותי, ברקע משפחתי, בהבדלי שפה, בהרגלי למידה, בתחומי עניין, בדפוסי התמודדות רגשיים, במיומנות דיגיטליות, חברתיות ומוטוריות ועוד, ועוד.

שונות זו מתקיימת בחברה שמשתנה בתדירות גבוהה. הטכנולוגיה מגבירה את יכולות החישוב, מאפשרת שימוש בבינה מלאכותית וב"ביג דאטה", יוצרת אוטומטיזציה במכשירים ובשירותים,  משנה את פני הרפואה לרפואה מותאמת אישית היוצרת תוחלת חיים ארוכה, מנגישה ידע ומאפשרת שליטה (אינטרנט של דברים).

הכלכלה הופכת לגלובלית ומודגשת כלכלת ידע ובעקבותיה מתקצרות קריירות, ומשתנים דפוסי העבודה שמצד אחד מאפשרים יותר פנאי ומצד אחר מטשטשים את הגבול בין פנאי לעבודה.

גם התא המשפחתי משתנה: נוצרים דגמים מגוונים  של משפחות, משתנה חלוקת העבודה, מומשגת מחדש הסמכות ההורית, רמת הילודה יורדת, גיל הנישואין עולה ודפוסי החינוך נוטים לדמוקרטים יותר.

בצד כל אלו מטשטשים גבולות האמת והשקר וידע מתיישן, מתחדש, מתחלף ומורחב בתכיפות רבה.

לאור הגוון והשונות שתוארו, הופך החינוך לאתגר החשוב ביותר שבמרכזו הכנת התלמידים לא רק להתמודדות עם שינויים מתמידים כי אם ובעיקר לחיים של פתיחות, יכולת הסתגלות, גמישות, יצירתיות וחדשנות.

תמצית מטרתה של התוכנית היא לגבש בקרב הסטודנטים השקפה חינוכית ופרקטיקות שתתמוכנה בהתמודדות עם השונות בכיתה, בבית הספר ובחצרה המתרחשת במציאות דינמית המאופיינת בחוסר ודאות.

השגת המטרה שנוסחה לעיל מחייבת הכשרה של מורים שינהלו את תהליך הלמידה על בסיס תודעה הטרוגנית במרחבי למידה גמישים, תוך התייחסות לשונות כמקור כוח והתאמת דרכי ההוראה, הלמידה והערכה לתפיסה זו. התוכנית תספק ללומדים בתוכנית כלים להתמודד עם שונות רבה בכיתה הנובעת במידה רבה מעידן של חברה משתנה ודינמית.

התוכנית המוצגת בזאת תיתן מענה לצורך להתאים את הלמידה להטרוגניות המאפיינת כל כתה  תוך התייחסות להשתנות התכופה בתחומי החיים השונים ולצורך להתמודד עם אי ודאות. היא מיועדת למורים בפועל ומזמינה אותם לצאת מאזור הנוחות שלהם תוך יצירת מרחב בטוח לשינוי מהותי בשלושה סוגים של מסע: מסע עצמי, מסע פדגוגי ומסע עם עמיתים.

 

משך הלימודים:

יום בשבוע, שנה וחצי בלבד!
תוכנית בוקר: 8:30-17:00 ימי רביעי
תוכנית ערב – גברים: 14:30-22:00 ימי חמישי

 

מקום הלימודים:

לימודים היברידיים משולבים מהבית ומהקמפוס

 

מחיר לתשלום:

שכר לימוד אוניברסיטאי וגם מלגה בסך 3,600 ש"ח!

 

תנאי קבלה

  • תואר ראשון בהוראה בציון 80 לפחות.
  • תעודת הוראה.
  • מבחן ידע (פנימי) באנגלית.
  • עמידה בדרישות ועדת קבלה.
  • שני מכתבי המלצה.
  • תתאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית, מנימוקים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה ונתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

 

תוכנית לימודים:

1.

הזהות המקצועית של המורה – תהליכי חקר עצמי – 2 ש"ש

2.

התאמת תוכניות לימודים לשונות ולרב תרבותיות – 1 ש"ש

3.

עולם דינמי משתנה בתחום הערכים: פוסט מודרניות – 1 ש"ש

4.

ההשקפה הרב תרבותית ותרגומה לבית הספר – 1 ש"ש (רב תרבותיות (פלורליזם מכבד וסובלני)

5.

אתיקה במחקר החינוכי – 1 ש"ש

6.

אוריינות אקדמית וחשיבה ביקורתית מדעית – 1 ש"ש

7.

השבחה פדגוגית בסביבות למידה חדשניות ומגוונות – 1 ש"ש

8.

חלופות בהערכת הישגי לומדים – 1 ש,ש

9.

סמינריון: אפקטיביות של אסטרטגיות הוראה למידה והערכה –2 ש"ש

10.

שיעור: ניהול קונפליקטים כבסיס לשינוי ולצמיחה – 1 ש"ש

11.

סמינריון: מח התנהגות ולמידה – 1 ש"ש

12.

סמינריון: מצבי לחץ וחרדה – ויסות רגשות, מחשבות והתהגויות – 2 ש"ש

13.

יצירת שותפויות בקהילה – 1 ש"ש

14.

מחקר איכותני – 1 ש"ש

15.

מחקר כמותי – 1 ש"ש

16.

עיצוב אקלים חינוכי – 1 ש"ש

17.

טיפוח מיומנויות ריגשיות וחברתיות – 1 ש"ש

18.

עבודת גמר – 3 ש"ש

 

*המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה את פתיחת התוכנית. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

    whatsapp Back to top