Skip to Content

תואר שני בלקויות למידה

מידע כללי

תכנית לתואר שני ב"לקויות למידה"
ראש התוכנית: פרופ' דוד צוריאל
יועצת התכנית – ד"ר ורדה שרוני
מרכזת התכנית – ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)

התכנית הינה דו-שנתית, יום לימודים מרוכז אחד בשבוע, בין השעות 19:00-8:30.

 

מטרת התכנית

להכשיר מורים-מומחים מובילים בתחום תכניות התערבות דינאמיות בקרב ילדים עם לקויות למידה. במסגרת התכנית יודגשו מטרות המשנה הבאות:

 1. העמקה וחיזוק עמדות מכילות ומכבדות בקרב הסטודנטים הלומדים בתכנית כלפי תלמידים עם לקויות למידה והפיכתן לתפיסות עולם מוצקות, המאפשרות הנחלתן בסביבה החינוכית.
 2. הכרת מודלים להתערבות ותכניות התערבות בעבודה עם תלמידים עם לקויות למידה.
 3. היכרות מעמיקה עם השלבים של תהליך ההתערבות הדינאמית והתנסות בה.
 4. הכרת מחסומים רגשיים, הנעתיים וחברתיים של תלמידים עם לקויות למידה, ולקיחתם בחשבון בתכנון תכניות התערבות דינאמיות.
 5. הכרת מכלול הגורמים השותפים לתהליך החינוכי בבית הספר ומחוצה לו ופיתוח מיומנויות של עבודת צוות סינרגטית שתסייע לקידום תלמידים עם לקויות למידה.
 6. שכלול היכולת המחקרית והאוריינות האקדמית של הסטודנטים שיהיה בהן כדי לתרום לעבודתם, תוך חשיפתם למחקר עדכני העוסק בתחום לקויות הלמידה.

תכנית הלימודים כוללת שתי חטיבות:  

חטיבת לימודי תשתית: שיטות מחקר, אוריינות אקדמית, רב תרבותיות וסמינריון מחקרי לבחירה: השותפים בתהליך החינוכי או הערכה דינמית של יכולת הלמידה.

חטיבת לימודי התמחות: מדיניות ופרקטיקה בתחום תכניות התערבות: מימוש ההכלה של תלמידים עם לקויות למידה, שפה תקינה ולקויה, ליקויי למידה במתמטיקה, פסיכומוטוריקה, התערבות מותאמת בקריאה, בכתיבה ובמתימטיקה, סוגיות בהבנת הנקרא, טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם ליקויי למידה, הבסיס הנוירו-פסיכולוגי של לקויות למידה, תכניות התערבות לפיתוח כשרי למידה וחשיבה, תכניות התערבות בתחום החברתי-רגשי להכלת תלמידים עם לקויות למידה, מבוגרים עם ליקויי למידה, אתיקה בחינוך המיוחד, הוראת מקצועות היהדות לתלמידים עם ליקויי למידה, וסמינריון מחקרי לבחירה: הערכה קוגניטיבית של קשיי למידה או הפרעות קשב וריכוז.
בנוסף יינתנו במהלך התואר- פרקטיקום בהתערבות חינוכית וסדנה להנחיית עבודת גמר.

להרשמה פנו עוד היום למזכירות התואר השני:

גב' שרית אלעזר

נייד:      052-4295030
טלפון:   03-5128519

אימייל:  M.Ed@talpiot.ac.il

תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני ב"לקויות למידה", כוללת שתי חטיבות:

חטיבת לימודי תשתית – 6 ש"ש (5 נ"ז)
חטיבת לימודי התמחות – 16 ש"ש
פרקטיקום בהתערבות  – 2 ש"ש
סדנה להנחיית עבודת גמר יישומית – 1 ש"ש (ללא נ"ז)
סך הכול – 25 ש"ש, (2 ללא נ"ז), שיתפרשו על פני שתי שנות לימודים.
שנה א' – 12 ש"ש
שנה ב' – 13 ש"ש

 

 

 

 

אוכלוסיית היעד

 

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד (ממוצע 85 לפחות וציון פטור באנגלית בתואר הראשון), בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות.
יתקבלו לתכנית גם בעלי תואר ראשון בדיסציפלינות קרובות (כמו: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק וכד'), בעלי תעודת הוראה. סטודנטים אלו, יידרשו להשלים לפחות 6 ש"ש בחינוך מיוחד.

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון בחינוך מיוחד (או מדיסציפלינה קרובה, בתנאי שיעמוד בהשלמות) בציון 85 לפחות.
 2. תעודת הוראה.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה חינוכית במסגרת מוכרת, בתחום רלוונטי.
 4. עמידה בדרישות ועדת קבלה. ציון פטור באנגלית בתואר הראשון.
 5. מבחן ידע (פנימי) באנגלית.
 6. שני מכתבי המלצה.

פירוט הקורסים ושמות המרצים

חטיבת לימודי תשתית (5 ש"ש)
שם הקורס ש"ש נ"ז שנה שם המרצה
מחקר כמותי 1 1 א ד"ר ג'ודי גולדנברג
מחקר איכותני 1 1 א ד"ר רינת חלאבי
אוריינות אקדמית מתקדמת (כתיבה מדעית) 1 א ד"ר בלהה בשן
רב תרבותיות – סוגיות נבחרות 1 1 א ד"ר רינה רוטלינגר-ריינר
סמינריון מחקרי
לבחירה
1 מ-2
השותפים בתהליך החינוכי 2 2 א פרופ' שונית רייטר
ד"ר מיכל שרייבר
הערכה דינמית של יכולת הלמידה פרופ' דוד צוריאל
סה"כ 6 5

 

חטיבת לימודי התמחות (15 ש"ש)
שם הקורס ש"ש נ"ז שנה שם המרצה
מדיניות ופרקטיקה בתחום תכניות התערבות: מימוש ההכלה של תלמידים עם לקויות למידה 1 1 א פרופ' שונית רייטר
ד"ר מיכל שרייבר
שפה תקינה ולקויה 1 1 א ד"ר בתיה צור
התערבות מותאמת בקריאה 1 1 א ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)
סוגיות בהבנת הנקרא מן התיאוריה אל המעשה 1 1 א ד"ר אסתר כהן-סייג
פסיכומוטוריקה – הערכה וטיפול 1 1 א ד"ר אורלי יזדי-עוגב
טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם ליקויי למידה 1 1 א ד"ר בטי שרייבר
ד"ר איליין חוטר
התערבות מותאמת בכתיבה 1 1 ב ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)
ליקויי למידה במתמטיקה – היבטים התפתחותיים ופסיכו-נוירולוגיים 1 1 ב ד"ר מרים בן-יהודה
הערכה והתערבות מותאמת במתימטיקה 1 1 ב ד"ר מרים בן-יהודה
הבסיס הנוירו-פסיכולוגי של לקויות למידה 1 1 ב ד"ר אסנת רובין
תכניות התערבות לפיתוח כשרי למידה וחשיבה 1 1 ב פרופ' דוד צוריאל
תכניות התערבות בתחום החברתי-רגשי להכלת תלמידים עם לקויות למידה 1 1 ב ד"ר מיכל שרייבר
מבוגרים עם ליקויי למידה 1 1 ב ד"ר ורדה שרוני
לבחירה
1 מ-2
אתיקה בחינוך המיוחד 1 1 ב פרופ' נחום רקובר
הוראת מקצועות היהדות לתלמידים עם ליקויי למידה ד"ר שוע דוד אנגלמן
סמינריון מחקרי
לבחירה
1 מ-2
הערכה קוגניטיבית של קשיי למידה: תיאוריה וכלים 2 2 ב ד"ר ורדה שרוני
הפרעות קשב וריכוז – היבטים תיאורטיים וקליניים ד"ר אסנת רובין
סה"כ 16 16

 

שם הקורס ש"ש נ"ז שנה שם המרצה
פרקטיקום בהתערבות (2 ש"ש)
פרקטיקום בהתערבות חינוכית 2 2 ב פרופ' דוד צוריאל
ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)
סדנה להנחיית עבודת גמר יישומית 1 ב פרופ' דוד צוריאל
ד"ר מרים נוימאיר
סה"כ 3 2

 

Back to top