Skip to Content

תואר שני בלקויות למידה

תכנית לתואר שני ב”לקויות למידה”
ראש התוכנית: פרופ’ דוד צוריאל

יועצת התכנית – ד”ר ורדה שרוני
מרכזת התכנית – ד”ר שירלי הר-צבי (הכהן)
התכנית הינה דו-שנתית, יום לימודים אחד בשבוע

 

להרשמה יש לפנות למחלקת ייעוץ והרשמה:
טלפון: 1800-071-500
אימייל: rishum@talpiot.ac.il

 

מטרת התכנית

להכשיר מורים-מומחים מובילים בתחום תכניות התערבות דינאמיות בקרב ילדים עם לקויות למידה. במסגרת התכנית יודגשו מטרות המשנה הבאות:

 1. העמקה וחיזוק עמדות מכילות ומכבדות בקרב הסטודנטים הלומדים בתכנית כלפי תלמידים עם לקויות למידה והפיכתן לתפיסות עולם מוצקות, המאפשרות הנחלתן בסביבה החינוכית.
 2. הכרת מודלים להתערבות ותכניות התערבות בעבודה עם תלמידים עם לקויות למידה.
 3. היכרות מעמיקה עם השלבים של תהליך ההתערבות הדינאמית והתנסות בה.
 4. הכרת מחסומים רגשיים, הנעתיים וחברתיים של תלמידים עם לקויות למידה, ולקיחתם בחשבון בתכנון תכניות התערבות דינאמיות.
 5. הכרת מכלול הגורמים השותפים לתהליך החינוכי בבית הספר ומחוצה לו ופיתוח מיומנויות של עבודת צוות סינרגטית שתסייע לקידום תלמידים עם לקויות למידה.
 6. שכלול היכולת המחקרית והאוריינות האקדמית של הסטודנטים שיהיה בהן כדי לתרום לעבודתם, תוך חשיפתם למחקר עדכני העוסק בתחום לקויות הלמידה.

תכנית הלימודים כוללת שתי חטיבות:  

חטיבת לימודי תשתית: שיטות מחקר, אוריינות אקדמית, רב תרבותיות וסמינריון מחקרי לבחירה: השותפים בתהליך החינוכי או הערכה דינמית של יכולת הלמידה.

חטיבת לימודי התמחות: מדיניות ופרקטיקה בתחום תכניות התערבות: מימוש ההכלה של תלמידים עם לקויות למידה, שפה תקינה ולקויה, ליקויי למידה במתמטיקה, פסיכומוטוריקה, התערבות מותאמת בקריאה, בכתיבה ובמתימטיקה, סוגיות בהבנת הנקרא, טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם ליקויי למידה, הבסיס הנוירו-פסיכולוגי של לקויות למידה, תכניות התערבות לפיתוח כשרי למידה וחשיבה, תכניות התערבות בתחום החברתי-רגשי להכלת תלמידים עם לקויות למידה, מבוגרים עם ליקויי למידה, אתיקה בחינוך המיוחד, הוראת מקצועות היהדות לתלמידים עם ליקויי למידה, וסמינריון מחקרי לבחירה: הערכה קוגניטיבית של קשיי למידה או הפרעות קשב וריכוז.
בנוסף יינתנו במהלך התואר- פרקטיקום בהתערבות חינוכית וסדנה להנחיית עבודת גמר.

 

תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני ב”לקויות למידה”, כוללת שתי חטיבות:

חטיבת לימודי תשתית – 6 ש”ש (5 נ”ז)
חטיבת לימודי התמחות – 16 ש”ש
פרקטיקום בהתערבות  – 2 ש”ש
סדנה להנחיית עבודת גמר יישומית – 1 ש”ש (ללא נ”ז)
סך הכול – 25 ש”ש, (2 ללא נ”ז), שיתפרשו על פני שתי שנות לימודים.
שנה א’ – 12 ש”ש
שנה ב’ – 13 ש”ש

 

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך המיוחד (ממוצע 80 לפחות וציון פטור באנגלית בתואר הראשון), בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות.
יתקבלו לתכנית גם בעלי תואר ראשון בדיסציפלינות קרובות (כמו: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק וכד’), בעלי תעודת הוראה. סטודנטים אלו, יידרשו להשלים לפחות 6 ש”ש בחינוך מיוחד.

 

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון בחינוך מיוחד (או מדיסציפלינה קרובה, בתנאי שיעמוד בהשלמות) בציון 80 לפחות.
 2. תעודת הוראה.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה חינוכית במסגרת מוכרת, בתחום רלוונטי.
 4. עמידה בדרישות ועדת קבלה. ציון פטור באנגלית בתואר הראשון.
 5. מבחן ידע (פנימי) באנגלית.
 6. שני מכתבי המלצה.
 7. תתאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של התכנית, מנימוקים כגון: הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל, צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה ונתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

 

פירוט הקורסים ושמות המרצים

שם הקורסשם המרצהשנת לימודש"ש
התערבות מותאמת בקריאהד"ר הר-צבי (הכהן) שירלי א1
שפה תקינה ולקויהד"ר צור בתיהא1
סמינריון-הפרעות קשב וריכוז- היבטים תיאורטיים וקלינייםד"ר אסנת רובין א2
סמינריון-הערכה דינמית של יכולת הלמידהפרופ' צוריאל דודא2
טכנולוגיות מסייעות לתלמידים עם ליקויי למידהד"ר שרייבר בטיא1
אוריינות אקדמית מתקדמת (כתיבה) מדעיתד"ר בשן בלההא1
מחקר איכותניד"ר חלאבי רינתא1
סוגיות בהבנת הנקרא - מן התאוריה אל המעשה ד"ר כהן-סייג אסתר א1
מדיניות ופרקטיקה בתחום תכניות התערבות: מימוש ההכלה של תלמידים עם לקויות למידהד"ר שרייבר מיכל
ופרופ' רייטר שונית
א1
פסיכומוטוריקה-הערכה וטיפולד"ר עוגב יזדי אורליא1
רב-תרבותיות-סוגיות נבחרות ד"ר ריינר רינהא1
מחקר כמותיד"ר וינוגרד-ג'אן תחיהא1
ליקויי למידה במתמטיקה-היבטים התפתחותיים ופסיכו-נוירולוגיים ד"ר מרים בן יהודהב1
סמינריון-השותפים בתהליך החינוכי ד"ר מנור בנימיני איריס
ופרופ' רייטר שונית
ב2
סמינריון-הערכה קוגניטיבית של קשיי למידה תיאורה וכליםד"ר הר-צבי (הכהן) שירלי
וד"ר שרוני ורדה
ב2
התערבות מותאמת בכתיבהד"ר הר-צבי (הכהן) שירליב1
פרקטיקום בהתערבות חינוכית פרופ' צוריאל דוד,
ד"ר הר-צבי (הכהן) שירלי,
ד"ר צור בתיה,
ד"ר כהן-סייג אסתר,
ד"ר מנור-בנימיני איריס
ד"ר נוימאיר מרים
ב2
סדנה להנחיית עבודות גמר יישומית1
הבסיס הנוירו-פסיכולוגי של לקויות למידה ד"ר אסנת רובין ב1
הוראת מקצועות היהדות לתלמידים עם ליקויי למידה ד"ר אנגלמן דוד שועב1
מבוגרים עם ליקויי למידהד"ר שרוני ורדה ב1
הערכה והתערבות מותאמת במתמטיקהד"ר מרים בן יהודהב1
תכניות התערבות לפיתוח כשרי למידה וחשיבהפרופ' צוריאל דוד
וד"ר טרבלסי גילת
ב1
תכניות התערבות בתחום החברתי רגשי
להכלת תלמידים עם לקויות למידה
ד"ר שרייבר מיכלב1

Back to top