Skip to Content

רג"ב (ראש גדול בהוראה) – תכנית המצוינות להוראה

ראש התכנית: ד"ר נעמי מגיד

nmagid@gmail.com
054-4933868

מזכירות: גב' דבורה פישר

dvoraf@talpiot.ac.il
03-5128533


אודות התכנית

 • תכנית רג"ב מיועדת לסטודנטיות מצטיינות בעלי יכולות אקדמיות, אישיותיות וערכיות גבוהות
 • תכנית מגוונת, מעשירה, ופותחת צוהר לעולמות תוכן, מחשבה, חוויה ויצירה.
 • לתכנית מתקבלות סטודנטיות מכל המסלולים וההתמחויות , וניתן לשלב גם לימודים במדרשת אביב ובמדרשת יפו.
 • לכל סטודנטית מותאמת תכנית לימודים אישית, ייחודית ומואצת, בתיאום עם המסלול והחוג אליו היא משתייכת
 • תכנית הלימודים הייחודית לתכנית כוללת קורסי העשרה, סדנאות בתחומים מגוונים, מעורבות חינוכית בקהילה והתנסות ייחודית בהוראה.
 • הסטודנטיות משתתפות בסיורים ובלמידה חוץ כיתתית, בקורסי סטודנטים בין מכללתיים ובכנסים ארציים של תכנית רג"ב.
 • תנאי הקבלה לתוכנית לקראת תשפ"ג מפורטים בקובץ תנאי הקבלה על פי הנחיות משרד החינוך בקובץ תנאי הקבלה לקראת תשפ"ג.
 • להיכרות עם תוכנית רג"ב בתלפיות, היכנסו לאתר המיועד לסטודנטיות ולמועמדות לתוכנית
 • לפרטים נוספים: היכנסו לאתר תוכנית רג"ב הארצית

ההטבות בתכנית

 • תכנית לימודים ייחודית ואישית בהתאם לנטיות האקדמיות של הסטודנטית.
 • משך הלימודים לקראת תואר B.Ed ותעודת הוראה – שלוש שנים בלבד.
 • פטור מלא משכר לימוד על פי תנאי משרד החינוך.
 • מלגות "סל חיזוקים" של משרד החינוך.
 • מעורבות משרד החינוך בשיבוץ בסטאז' ובעבודה לבוגרות התכנית.

תנאי מעבר משנה לשנה

 • השתתפות בקורסים הייחודיים, במעורבות הקהילתית ובכנסים הארציים על פי דרישות התכנית ובהתאם לרוחה.
 • ציון ממוצע של 90 ומעלה (כולל הציון במעשה ההוראה, שאינו נמוך מ 85).
 • המלצת מרכזת התכנית למעבר.

 


  whatsapp Back to top