Skip to Content

רג"ב (ראש גדול בהוראה) – תכנית המצוינות להוראה

ראש התכנית: ד"ר נעמי מגיד

nmagid@gmail.com
054-4933868

מזכירות: גב' דבורה פישר

dvoraf@talpiot.ac.il
03-5128533


אודות התכנית

 • תכנית רג"ב מיועדת לסטודנטיות מצטיינות בעלי יכולות אקדמיות, אישיותיות וערכיות גבוהות
 • תכנית מגוונת, מעשירה, ופותחת צוהר לעולמות תוכן, מחשבה, חוויה ויצירה.
 • לתכנית מתקבלות סטודנטיות מכל המסלולים וההתמחויות , וניתן לשלב גם לימודים במדרשת אביב ובמוקד ייעוץ בחינוך.
 • לכל סטודנטית מותאמת תכנית לימודים אישית, ייחודית ומואצת, בתיאום עם המסלול והחוג אליו היא משתייכת
 • תכנית הלימודים הייחודית לתכנית כוללת קורסי העשרה, סדנאות בתחומים מגוונים, מעורבות חינוכית בקהילה והתנסות ייחודית בהוראה.
 • הסטודנטיות משתתפות בסיורים ובלמידה חוץ כיתתית, בקורסי סטודנטים בין מכללתיים ובכנסים ארציים של תכנית רג"ב
 • לפרטים נוספים: היכנסו לאתר תכנית רג"ב הארצית
 • ההטבות, תנאי הקבלה, ודרישות התכנית מפורטות בחוזר משרד החינוך לקראת תשע"ט.

ההטבות בתכנית

 • תכנית לימודים ייחודית ואישית בהתאם לנטיות האקדמיות של הסטודנטית.
 • משך הלימודים לקראת תואר B.Ed ותעודת הוראה – שלוש שנים בלבד.
 • פטור מלא משכר לימוד על פי תנאי משרד החינוך.
 • מלגות "סל חיזוקים" של משרד החינוך.
 • מעורבות משרד החינוך בשיבוץ בסטאז' ובעבודה לבוגרות התכנית.

תנאי מעבר משנה לשנה

 • השתתפות בקורסים הייחודיים, במעורבות הקהילתית ובכנסים הארציים על פי דרישות התכנית ובהתאם לרוחה.
 • ציון ממוצע של 90 ומעלה (כולל הציון במעשה ההוראה, שאינו נמוך מ 85).
 • המלצת מרכזת התכנית למעבר.

 


תנאי קבלה (על פי הנחיות משרד החינוך)

 • סטודנטיות המשתלבות בתוכנית רג"ב בשנתון א', מחויבות בבחינה פסיכומטרית והשגת ציון משולב מתאים, כמפורט בהמשך. בנוסף יישלחו המועמדות למבחן ארצי של התאמה להוראה (מבחן מסיל"ה).
 • לשם קבלה לשנתון א' בתשע"ט, יש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים :
 1. בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650 ומעלה והצלחה במבחן מסיל"ה.
 2. בעלי הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, שהם גם בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630 ומעלה והצלחה במבחן מסיל"ה..
 3. בעלי ציון פסיכומטרי של 660 ומעלה, בעלי זכאות לבגרות והצלחה במבחן מסיל"ה.
 4. בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 ומעלה והצלחה יתרה במבחני מסיל"ה.
 5. במקצועות מועדפים: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית, יתקבלו מועמדים בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 ומעלה והצלחה במבחני מסיל”ה.
 6. מועמדים בעלי מצוינות אישית וחברתית בולטת, בעלי ממוצע בגרות של  105 ומעלה, והצטיינות במבחן מסיל"ה יוכלו להתקבל ללא מבחן פסיכומטרי (מותנה באישור ועדת קבלה ארצית).
 • הקריטריונים לקבלה לשנתון ב' מפורטים בחוזר התכנית.
 • התאמתם של הסטודנטים תיבחן ע"י ועדת קבלה מכללתית.

whatsapp Back to top