Skip to Content

רג”ב (ראש גדול בהוראה) – תכנית המצוינות להוראה

ראש התכנית: ד”ר נעמי מגיד

nmagid@gmail.com
054-4933868

מזכירות: גב’ דבורה פישר

dvoraf@talpiot.ac.il
03-5128533


אודות התכנית

 • תכנית רג”ב מיועדת לסטודנטיות מצטיינות בעלי יכולות אקדמיות, אישיותיות וערכיות גבוהות
 • תכנית מגוונת, מעשירה, ופותחת צוהר לעולמות תוכן, מחשבה, חוויה ויצירה.
 • לתכנית מתקבלות סטודנטיות מכל המסלולים וההתמחויות , וניתן לשלב גם לימודים במדרשת אביב ובמוקד ייעוץ בחינוך.
 • לכל סטודנטית מותאמת תכנית לימודים אישית, ייחודית ומואצת, בתיאום עם המסלול והחוג אליו היא משתייכת
 • תכנית הלימודים הייחודית לתכנית כוללת קורסי העשרה, סדנאות בתחומים מגוונים, מעורבות חינוכית בקהילה והתנסות ייחודית בהוראה.
 • הסטודנטיות משתתפות בסיורים ובלמידה חוץ כיתתית, בקורסי סטודנטים בין מכללתיים ובכנסים ארציים של תכנית רג”ב
 • לפרטים נוספים: היכנסו לאתר תכנית רג”ב הארצית
 • ההטבות, תנאי הקבלה, ודרישות התכנית מפורטות בחוזר משרד החינוך לקראת תשע”ט.

ההטבות בתכנית

 • תכנית לימודים ייחודית ואישית בהתאם לנטיות האקדמיות של הסטודנטית.
 • משך הלימודים לקראת תואר B.Ed ותעודת הוראה – שלוש שנים בלבד.
 • פטור מלא משכר לימוד על פי תנאי משרד החינוך.
 • מלגות “סל חיזוקים” של משרד החינוך.
 • מעורבות משרד החינוך בשיבוץ בסטאז’ ובעבודה לבוגרות התכנית.

תנאי מעבר משנה לשנה

 • השתתפות בקורסים הייחודיים, במעורבות הקהילתית ובכנסים הארציים על פי דרישות התכנית ובהתאם לרוחה.
 • ציון ממוצע של 90 ומעלה (כולל הציון במעשה ההוראה, שאינו נמוך מ 85).
 • המלצת מרכזת התכנית למעבר.

 


תנאי קבלה (על פי הנחיות משרד החינוך)

 • סטודנטיות המשתלבות בתוכנית רג”ב בשנתון א’, מחויבות בבחינה פסיכומטרית והשגת ציון משולב מתאים, כמפורט בהמשך. בנוסף יישלחו המועמדות למבחן ארצי של התאמה להוראה (מבחן מסיל”ה).
 • לשם קבלה לשנתון א’ בתשע”ט, יש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים :
 1. בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 650 ומעלה והצלחה במבחן מסיל”ה.
 2. בעלי הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, שהם גם בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 630 ומעלה והצלחה במבחן מסיל”ה..
 3. בעלי ציון פסיכומטרי של 660 ומעלה, בעלי זכאות לבגרות והצלחה במבחן מסיל”ה.
 4. בעלי ציון משולב (פסיכומטרי + בגרות) 615 עד 649 והצלחה יתרה במבחני מסיל”ה.
 • הקריטריונים לקבלה לשנתון ב’ מפורטים בחוזר התכנית.
 • התאמתם של הסטודנטים תיבחן ע”י ועדת קבלה מכללתית.

Back to top