Skip to Content

החוג לחינוך מיוחד

ראש החוג: ד"ר שלומית זילברנגל

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש החוג בתיאום מראש

 

חשיבות ההכשרה של מורים רגילים ומורים לחינוך מיוחד לקבלת ידע ואסטרטגיות לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים עלתה בשנים האחרונות עקב חוק השילוב (2002). תלמידים רבים עם צרכים מיוחדים משתלבים בבתי ספר רגילים בכיתות קטנות ואף בכיתות רגילות, דבר המצריך גם מורים בחינוך הרגיל לקבל הכשרה להתמודדות עם תלמידים אלו. החוג לחינוך מיוחד מאפשר לסטודנטיות במסלול היסודי, העל יסוד והגיל הרך להרחיב את לימודיהם ולקבל הכשרה בחינוך מיוחד. ההכשרה כוללת קורסים והתנסות מעשית.
לרשות הסטודנטיות עומד צוות מרצים ומדריכים פדגוגיים מן הבכירים בארץ בתחומם, כשמטרתם להכשיר את הסטודנטיות במקצועיות המרבית, בשילוב לימודים אקדמיים ומחקריים עם עבודה מעשית. הצוות ערוך למתן ליווי אישי לכל סטודנטית וסטודנטית, תוך הקפדה על רמה אקדמית ומחקרית גבוהה, לצד התמחות בעבודה המעשית, באופן שמכין את הסטודנטיות בצורה הטובה ביותר לקראת צאתן אל שדה החינוך.

 

תוכנית ההכשרה בחוג

הלימודים כוללים תיאוריה ומעשה כאחד ומושתתים על שלושה יסודות:

  1. הכרת ההתפתחות התקינה של הילד מנקודת ראות פסיכולוגית, חינוכית ודידקטית.
  2. הכרת קריטריונים ומאפיינים של הלקות, חשיפה לדרכי הטיפול ואסטרטגיות עבודה מותאמות.
  3. התנסות בהוראה – חשיפה והתנסות בהוראת תלמידים ממגוון רחב של לקויות.

 

תוכנית הלימודים להרחבה בחינוך המיוחד כוללת:
לימודי חינוך – 7 שעות
לימודי התמחות – 26 שעות
התנסות בהוראה בחנ"מ – 9 שעות

 

תכנית הלימודים העיונית כוללת ארבעה רכיבים:
א. לימודים בסיסיים בחינוך המיוחד באמצעותם מונחל הידע ביחס ללקויות השונות.
ב. לימודים דידקטיים ופדגוגיים המכוונים להקניית שיטות הוראה ייחודיות לחינוך המיוחד.
ג. לימודים בהם מטופחת זהותה המקצועית של הסטודנטית להוראה כמורה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
ד. לימודים בהם מוקנים כלי עבודה ייחודיים עבור תלמידים בעלי לקויות שונות, שנועדו לסייע למחנכת להתמודד עם קשיים של תלמידים.

מוקד התנהגותימוקד חושי - ירידה בשמיעהמוקד רגשי - אמנותימוקד רגשי - בעלי חיים
whatsapp Back to top