כניסה לראשים, מודל ופתיחת מפגש זום – ניתן למצוא בקישור הבא