"לעוף על התואר" הוא מיזם שמטרתו לסייע לסטודנטים עם מוגבלויות שונות ללמוד בדרכם. פרטים נוספים