סטודנטים, שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”ג. יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית,
החל מתאריך יב' בסיון (1.6.23). ולא יוכלו להיכנס לשיעורים במודל, להגיש עבודות ולהשתתף בבחינות.