החלה ההרשמה למלגת מרום באמצעות פר"ח – פרטים נוספים ניתן למצוא כאן