מועד אחרון להגשת בקשות 20.03.2023
פרטים נוספים ניתן למצוא כאן