מלגת זהות מיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות ובמכללות ובסמינרים להכשרת מורים. פרטים נוספים