למיזם משותף של משרד החינוך ומכללת תלפיות דרושים סטודנטים, מועד אחרון להגשת מועמדות 26.12.2022 – פרטים נוספים