Skip to Content

הגשת בקשה להלוואה מותנית

לתשומת לבכן: מפורסם מידע לגבי ההלוואות המותנות לפי חוזר בנושא הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך לשנת תש”ף
המידע מופיע כאן

עוד מאמרים שכדאי לקרוא

20/01/2020

תזכורת: להנפקת זכאות להגשת עבודה/בחינה

לנוחיותכם ניתן להוריד מרשימת המדריכים לסטודנט הנחיות להוצאת כרטיס נבחן ואישור להגשת עבודות

09/12/2019

תזכורת להסדרי תשלום שכר לימוד

סטודנטים ,שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תש”ף, יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות, ולא יקבלו שירותי מכללה החל מתאריך ט”ו בטבת (12.1.20) ומתבקשים לגשת בדחיפות למדור שכ”ל להסדרת התשלום

24/11/2019

הדרכה לכניסה למודל והגשת מטלה

על מנת לצפות בסרטון ההדרכה יש להיכנס ללינק הבא לתשומת לבכם לנוחיותכם ישנם מדריכים נוספים באתר

Back to top