Skip to Content

חשיבות הכניסה למודל לסטודנטים חדשים

על כל סטודנט חדש להיכנס למודל, דבר שרושם אותו לקורס במודל באופן אוטומטי. הנחיות כניסה ניתן למצוא כאן

עוד מאמרים שכדאי לקרוא

20/01/2020

תזכורת: להנפקת זכאות להגשת עבודה/בחינה

לנוחיותכם ניתן להוריד מרשימת המדריכים לסטודנט הנחיות להוצאת כרטיס נבחן ואישור להגשת עבודות

17/12/2019

הגשת בקשה להלוואה מותנית

לתשומת לבכן: מפורסם מידע לגבי ההלוואות המותנות לפי חוזר בנושא הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך לשנת תש”ף המידע מופיע כאן

09/12/2019

תזכורת להסדרי תשלום שכר לימוד

סטודנטים ,שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תש”ף, יחסמו מלגשת לבחינות, להגיש עבודות, ולא יקבלו שירותי מכללה החל מתאריך ט”ו בטבת (12.1.20) ומתבקשים לגשת בדחיפות למדור שכ”ל להסדרת התשלום

Back to top