Skip to Content

חובת הסדרת שכר לימוד

סטודנטים, שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תשפ”א, יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית החל מתאריך כו’ בסיון (6.6.21), לכניסה לשיעורים במודל, להגשת עבודות ולהשתתפות בבחינות.

עוד מאמרים שכדאי לקרוא

26/07/2021

ההרשמה לתכנית “כאן גרים” בעיצומה!

תכנית כאן גרים היא תכנית מגורים חברתית חדשנית במסגרתה סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם. בעבור

18/07/2021

מילגה – תושבי חולון בת ים

לנוחיותכם מצורף בזה התקנון למלגה

30/05/2021

מלגה חדשה לסטודנטים בשם סחלב

פרטים נוספים ניתן למצוא כאן

whatsapp Back to top