Skip to Content

כתב העת "כעת"

כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

אודות

כתב העת "כעת" הוא כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות. בכתב העת מתפרסמים מאמרים בתחומים הרלבנטיים לעולם החינוך בהיבט העיוני ובהיבט המעשי.

כל גיליון עוסק בנושאים מגוונים בעולם החינוך ומגיש לקורא מחקרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים לעולם החינוך ולמערכת החינוך במדינת ישראל.
כתב העת יוצא לאור אחת לשנה ומופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.
יעדו של כתב העת להציע לחוקרים, למכשירי מורים ולאנשי חינוך, מרחב לשיח אקדמי פורה ונגיש.

כתובת המערכת ליצירת קשר: kaet@talpiot.ac.il

 

חברי המערכת

עורכת ראשית: ד"ר חגית אביעוז

חברי המערכת:

פרופ' דוד אילוז
ד"ר רחלי ברגר
גב' רחל זיתון
ד"ר ידידיה ערמון
ד"ר מתי פישר

 

גיליונות

אנו מתכבדים להגיש לכם את גיליונו הראשון של כעת, כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות".
יעדו של כתב העת כעת הוא להציע לחוקרים ולאנשי חינוך מרחב לשיח אקדמי פורה בענייני חינוך, חברה ומורשת. כל גיליון עוסק בנושא מרכזי ומציג הקשרים מגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.
בקונטקסט של השיח הציבורי אודות הדרת נשים, גיליון א' יוחד לסוגיות הקשורות לנשים אמנות ויהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בייצוגן של נשים ביהדות באמנות ובהכשרת מורים; כמו כן ניתן למצוא בו מאמרים העוסקים ביהדות, באמנות ובאמנות יהודית, בהוראת היהדות ובהוראת אמנות.

אנו מקבלים בברכה את הפניות שהגיעו אלינו מחברי סגל במכללות ובאוניברסיטאות המבקשים לפרסם את מאמריהם ב כעת, ומזמינים אתכם להיענות לקול קורא המצורף.

כתב העת – הראשון (תשע"ד)
כתב העת – השני (תשע"ז)
כתב העת – השלישי (תשע"ח)
כתב העת – הרביעי (תשע"ט)
כתב העת – החמישי (תש"פ)
כתב העת – הששי (תשפ"א)
כתב העת – השביעי (תשפ"ב)
כתב העת – השמיני (תשפ"ג)

 

קול קורא לכרך ט' של "כעת"

כתב העת כעת הינו שנתון אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות" היוצא אחת לשנה.
כעת מזמין את החוקרים והקוראים לדיון ולעיסוק משותף בנושאים בכל תחומי עולם החינוך, במרחב המחקרי וההגותי גם יחד. נקדם בעניין שיח בינתחומי.
בגיליון יתפרסמו מאמרים מקוריים בחקר החינוך בתחומי דעת מגוונים. התחומים יהיו הוראת המקצועות הנלמדים במערכת החינוך (כגון אומנות, אנגלית, היסטוריה, יהדות, מדעים, מתמטיקה, ספרות וכו') וכן מחקרים בחקר החינוך (תוכניות לימודים, שיטות עריכת בחינות, ניתוח תוצאות בחינות וכו'). כעת ישמש גם במה לפרסום מחקרים מקוריים ביצירות ספרותיות, אומנותיות ועוד נושאים הקשורים לעולם המחקר.

בכתב העת, המופק בפורמט מודפס ובפורמט מקוון, מתפרסמים מאמרים שטרם ראו אור ושאינם מועמדים לפרסום בבמות אחרות.
מאמרים יש לשלוח לכתובת: kaet@talpiot.ac.il עד לתאריך כ"ט באדר ב' תשפ"ד, 8.4.2024.
קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אנונימי, כמקובל בכתבי עת אקדמיים.
לאחר אישורם יועברו המאמרים לעריכה ולעיצוב גרפי.

 

הנחיות למחברים

 • יש להגיש את המאמר בקובץ WORD, גופן דויד, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צידי.
 • כללי הציטוט ייכתבו לפי סגנון APA (המהדורה השביעית).
 • אורכו של המאמר לא יעלה על 7000 מלה, כולל הערות שוליים ורשימת מקורות.
 • על המאמר לכלול תקציר בהיקף של כ-150 מילים בעברית, וכן מילות מפתח.
 • המקורות צריכים להופיע על פי הכללים הנהוגים בתחום.
 • יש להקפיד על אזכור המקורות בגוף הטקסט, ועל הלימה בין הפריטים הנזכרים לאורך המאמר לבין רשימת המקורות.
 • על מנת לשמור על אנונימיות בתהליך השיפוט, שם המחבר יצורף בדף נפרד, וכן פרטי התקשרות, תואר, תפקיד ורקע בתחום המומחיות.
 • באחריותו של המחבר להשיג זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמרו.

 

בברכה,

ד"ר חגית אביעוז
עורכת כתב העת

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top