Skip to Content

כתב העת “כעת”

כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

אודות

כתב העת “כעת” הוא כתב-עת אקדמי שפיט של המכללה האקדמית לחינוך תלפיות.

בכתב העת מתפרסמים מאמרים בתחומים הרלבנטיים להכשרת מורים בנושאי חינוך, מדעי הרוח והחברה, מתמטיקה ומדעים.

כל גיליון עוסק בנושא מרכזי, ומגיש לקורא מחקרים ומסות העוסקים בהקשריו המגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.

כתב העת יוצא לאור אחת לשנה ומופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.

יעדו של כתב העת להציע לחוקרים, למכשירי מורים ולאנשי חינוך, מרחב לשיח אקדמי פורה ונגיש.

כתובת המערכת ליצירת קשר: kaet@talpiot.ac.il

 

חברי המערכת

עורכת ראשית: ד”ר לאה זוכמן

רכזת המערכת: ד”ר הרצליה וגנר

חברי המערכת:

ד”ר אביגיל צברי
ד”ר רחל ברגר
ד”ר דוד קאפח
ד”ר נאוה אזהרי
גב’ רחל זיתון

וועדה מייעצת

 

גיליונות

אנו מתכבדים להגיש לכם את גיליונו הראשון של כעת, כתב עת אקדמי שפיט היוצא לאור בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”.

יעדו של כתב העת כעת הוא להציע לחוקרים ולאנשי חינוך מרחב לשיח אקדמי פורה בענייני חינוך, חברה ומורשת. כל גיליון עוסק בנושא מרכזי ומציג הקשרים מגוונים של הנושא בתיאוריה מחקר ומעשה.

בקונטקסט של השיח הציבורי אודות הדרת נשים, גיליון א’ יוחד לסוגיות הקשורות לנשים אמנות ויהדות. המאמרים בגיליון עוסקים בייצוגן של נשים ביהדות באמנות ובהכשרת מורים; כמו כן ניתן למצוא בו מאמרים העוסקים ביהדות, באמנות ובאמנות יהודית, בהוראת היהדות ובהוראת אמנות.

אנו מקבלים בברכה את הפניות שהגיעו אלינו מחברי סגל במכללות ובאוניברסיטאות המבקשים לפרסם את מאמריהם ב כעת, ומזמינים אתכם להיענות לקול קורא המצורף.

כתב העת – הראשון (תשע”ד)

כתב העת – השני (תשע”ז)

כתב העת – השלישי (תשע”ח)

כתב העת – הרביעי (תשע”ט)

 

קול קורא לגיליון הקרוב

אנו עומדים להוציא לאור את כרך ד’ של כתב העת האקדמי של מכללת תלפיות.

כתב העת המוכר כאקדמי ושפיט יוצא לאור מדי שנה ומהווה במה לדיון בנושאים הנושקים לתחום החינוך והכשרת מורים/ מורות וגננות.

 בגיליון הקרוב, תעמוד לדיון שאלת הזהות היהודית – ציונית – ישראלית בקרב הסטודנטים. לאור הפלגנות הקיימת בציבור בארץ והדעות הנוגדות באשר למעורבות הנושא הפוליטי במערכת החינוך, גיליון זה מבקש להיות חלק מהוויכוח ולדון בו מנקודות מבט של תחומי הדעת השונים.

כמו כן, שער נוסף יוקדש למאמרים מתחומי הדעת שאינם נוגעים ישירות לנושא המוצהר.

מאמרים העונים לכללי הכתיבה האקדמיים בתחום זה אשר יישלחו למערכת יופנו לתהליך של שיפוט אנונימי, פנימי וחיצוני כמקובל. את המאמרים יש לשלוח לאחר שעברו עריכה אקדמית ולשונית. הנחיות להגשת מאמר לכעת ניתן למצוא באתר המכללה:

https://www.talpiot.ac.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA.html

את המאמרים יש לשלוח למערכת כתב העת לכתובת: kaet@talpiot.ac.il או לכתובת: shnaton@talpiot.ac.il לא יאוחר מכ”ב בסיוון תשע”ט (25 ביוני 2019).

רשות המחקר במכללה מציעה לחוקרים סיוע בעריכת מחקר וכתיבת מאמר לכתב העת. לפרטים נא לפנות לד”ר אביגיל צברי ראש רשות המחקר בכתובת: .taviga@gmail.com

כמו כן ניתן להסתייע בשירותי הספרייה לצורך איתור ספרות תיאורטית ומחקרית בנושא המאמר.

 

בברכה,

ד”ר לאה זוכמן

עורכת כתב העת

 

 

 

הנחיות למחברים

 

כתב העת מפרסם מאמרים חדשים שלא התפרסמו ושאינם מועמדים לפרסום בבמות אחרות בשפה העברית.

 • על המאמרים לעמוד בקריטריונים אקדמיים מקובלים בתחום הדעת שבו נערך המחקר.
 • בנושא רישום ההערות, מערכת כעת נוקטת את השיטה הנוהגת בתחום מדעי החברה (לפי כללי ה- APA, 2010) ובתחום מדעי הרוח, ובלבד שתהיה אחידות לאורך המאמר.
 • יש להגיש את המאמר בגופן דויד, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צידי.
 • על המאמר להכיל 8,000 מילים לכל היותר (כולל הערות שוליים ונספחים).
 • על המאמר לכלול תקציר וכן יש להוסיף כ- 5 מילות מפתח.
 • יש לכתוב בדף נפרד את שם המחבר (בעברית ובאנגלית), כתובתו, מספר הטלפון, תואר, תפקיד ורקע בתחום המומחיות. כדי לשמור על אנונימיות הכותב בתהליך ההערכה והשיפוט, אין לציין את שם המחבר בגוף המאמר.
 • על המחבר לצרף גם ניסוח של הכותרת באנגלית, וכן תקציר באנגלית בהיקף של כ- 200 מילים.
 • המחבר אחראי להשיג זכויות יוצרים ליצירות הנכללות במאמרו.
 • את המאמרים יש לשלוח בקובץWORD באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת המערכת kaet@talpiot.ac.il.; shnaton@talpiot.ac.il
 • המערכת תשלח את המאמר לשיפוטם של שניים או שלושה קוראים-מומחים, ותודיע למחברים על החלטתה תוך שלושה חודשים לכל היותר.
 • מאמרים שיתקבלו לפרסום יעברו עריכה מדעית ולשונית.

 

כעת מופק הן בפורמט מודפס והן בפורמט מקוון.

Back to top