Skip to Content

לבעלי תעודת מורה מוסמך ומורה בכיר

מסלולי הלימוד:

גננות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
התמחות: ילדות מוקדמת.

1. מסלול הגיל הרך )כיתות א'- ב' ) הרחבה
2. מסלול בית הספר היסודי  )כיתות א'- ו')
התמחויות: מתמטיקה, מדעים, ספרות, מקרא, אנגלית ותושב"ע.
3. מסלול לבית הספר העל יסודי  )כיתות ז'- י')
התמחויות: מתמטיקה, אנגלית, ספרות, מקרא ולשון.
4. מסלול לחינוך מיוחד ביןמסלולי  גילאי 6-21.

5. המסלול לאמנות (כיתות א'-י')

במסגרת לימודים לקראת תואר, נלמדים קורסים מגוונים בחינוך, כגון: הערכת הישגי לומדים, בית ספר והמשפחה, הפרעות קשב וריכוז, התמודדות עם אלימות, ליקויי למידה, אסטרטגיות הוראה – למידה, טיפוח מיומנויות חשיבה ועוד.
חלק מהקורסים מתוקשבים.

היקף לימודים לתואר "בוגר בהוראה" B.Ed* 

שעות בודדות סך שעות שנתיות תואר קודם
1680 ש"ב 56 ש"ש +***6= 62 מורה מוסמך
1200 ש"ב 40 ש"ש+***6= 46 מורה מוסמך בכיר לדרגת שכר**

 

 

*   באותו מסלול ובאותה התמחות
** תכנית לימודים זו חייבת לכלול התמחות אקדמית מלאה בהיקף של 26 ש"ש
*** התאמה לחוקי המל"ג החדשים

 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר, יתקיימו בהתאם למתכונת הלימודים שלמד הלומד (דו-חוגי או חד-חוגי) ולפי הפירוט הבא:

 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed באותו מסלול ובחוג/ים שבהם למד הלומד לקראת קבלת תעודת מורה מוסמך בכיר.

חד- חוגי דו- חוגי
חינוך 9 ש"ש 9 ש"ש
התנסות בהוראה
דיסציפלינה 25 ש"ש (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה) 27 ש"ש ובלבד שהיקף הלימודים בכל חוג יהיה 13 ש"ש לפחות (בחוגים מסוימים נדרשות יותר שעות בדיסציפלינה)
אנגלית**** 2 2
סה"כ ש"ש 36 ש"ש 38 ש"ש
פריסת הלימודים לפחות 3 סמסטרים לפחות 3 סמסטרים

**** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר

 

לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed במסלול ובהתמחות השונים מתעודת המורה המוסמך הבכיר.
יתקיימו בהתאם לפירוט הבא:

מסלול שונה- חוג/ים זהה/ים מסלול זהה- חוג/ים שונה/ים מסלול שונה- חוג/ים שונה/ים
חינוך 13 מתוכן 4 ש"ש בהתמחות הגילאית 12 מתוכן 3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה 16 מתוכן 4 ש"ש התמחות גילאית ו-3 ש"ש בדידקטיקה ומתודיקה
התנסות בהוראה 3 ש"ש 3 ש"ש 4 ש"ש
דיסציפלינה 27 דו-חוגי
25 חד חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
52 דו-חוגי
48 חד-חוגי
אנגלית**** 2 ש"ש 2 ש"ש 2 ש"ש
סה"כ ש"ש 45 דו-חוגי
43 חד-חוגי
69 דו -חוגי
65 חד-חוגי
74 דו-חוגי
70 חד-חוגי
פריסת הלימודים לפחות 3-4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים לפחות 4 סמסטרים

***  היקף הלימודים על פי הוראות המל"ג
**** השלמת קורסי אנגלית לתואר על פי דרישות המל"ג, רק 2 ש"ש ייחשבו לתואר

 

הסבת אקדמאים להוראה – למורים בפועל והרחבת הסמכה

התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי מוכר המעוניינים בתעודת הוראה.
תכנית הלימודים החל מ:– 18 ש"ש )בהתאם לתחום התואר האקדמי(  כוללת: לימודי חינוך, לימודי התמחות והתנסות בהוראה.התכנית נבנית באופן אינדיבידואלי על סמך נתוני המועמד )לימודים קודמים, השתלמויות וכדו'), בהתאם לתכנית הלימודים במסלול ההכשרה. ההסבה אפשרית לכל המסלולים וההתמחויות הנזכרים בנוהלי ההרשמה.  בסיום התכנית תוענק תעודת הוראה.לסך השעות הנ"ל יש להוסיף:קורס עזרה ראשונה בהיקף של 44 שעות.
קורס ביטחון ובטיחות בהיקף של 12 שעות.
קורס זהירות בדרכים בהיקף של 12 שעות.
חובת סטאז' בהיקף של 1/3 משרה לפחות במשך שנת לימודים.הרחבת הסמכה לשם תוספת מסלול או התמחות
בעלי תואר B.Ed המעוניינים להרחיב את הסמכתם למסלול או להתמחות נוספת, ילמדו עלפי תכנית אישית בהתאם לקריטריונים המקובלים, ומתוך התחשבות בנסיונם בהוראה.היקף הלימודים נע בין 7 ל 37- ש"ש.כל הקורסים במסלול מקנים גמולי השתלמות ,עד לקבלת התואר

פרטי התוכנית

 • ימי לימוד במכללה שלושה ימי לימוד במכללה. לימודי בוקר וערב.
 • מועד תחילת הלימודים ז' בחשוון תשפ"ד (22.10.2023)
 • משך הלימודים תלוי במערכת ובמסלול האישי
 • שכר הלימוד שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנת לימודים. לפרטים נוספים לשכר הלימוד
image description

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top