Skip to Content

חזון המכללה

במכללת תלפיות מאמינים בחינוך

מכללת תלפיות פועלת מתוך "אני מאמין" ששורשיו בהיסטוריה המפוארת של המכללה, המשתנה באופן דינמי בהתאם לרוח הזמן ולקִדמה, מתוך אמונה בייחודו של כל אדם מציב הסגל האקדמי של המכללה את הסטודנטית במרכז העשייה החינוכית בהכשרתה למילוי השליחות והייעוד הלאומי שנטלה על עצמה עם פנייתה לחינוך ולהוראה. ולפיכך:

 • דגש מיוחד ניתן להרחבת השכלתה האקדמית-דיסציפלינרית של הסטודנטית.
 • מגוון דיסציפלינות ההתמחות מאפשר לכל סטודנטית לבחור את תחום הדעת האקדמי הקרוב לליבה ושבו תממש את הפוטנציאל האישי שלה.
 • העבודה המעשית רבת ההיקף משמשת כנדבך חשוב בהכשרתה של הסטודנטית להוראה, ולפיכך קבוצות ההתמחות קטנות ומאפשרות הדרכה צמודה ואיכותית על ידי מדריכים פדגוגיים מנוסים.
 • דרכי הוראה אלטרנטיביות ועדכניות משולבות בכל תחום דעת למען תשכיל הסטודנטית בשימוש נבון בהן למגוון אוכלוסיות התלמידים במדינת ישראל.
 • עיצוב דמותה של הסטודנטית ושל בוגרת המכללה מתוך שאיפה לשלב בהשכלתה תחומי דעת כלליים בצד חינוך תורני ערכי בראייה פלורליסטית, מעורבות חברתית וסובלנות הדדית, שישמשו כמכנה משותף לכל חלקי האוכלוסייה.
 • בוגרת המכללה תוכשר כצרכנית נבונה של תרבות, בעלת סקרנות אינטלקטואלית ויכולת אוריינית ופתיחות להתמודד עם אתגרי הזמן הניצבים בפני תלמידיה.
 • ליווי בוגרות המכללה בשנותיהן הראשונות לעבודתן, תוך הענקת עצה וסיוע.
 • מכללת תלפיות מאופיינת באקלים החם והתומך לכל סטודנטית, המאפשר לה ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם חברי הסגל האקדמי בכל נושא שהוא.

 

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top