Skip to Content

לוח אירועים

נושאימיםתאריךאוכלוסיית היעד
סמינר התעוררות
"מצוות התשובה"-הרבנית מיכל טיקוצ'ינקי
הד' תשרי (3.10.19)שנתון א
"על חזרה בתשובה" - רות בנאיאז' תשרי (6.10.19)שנתונים ב, ג
פתיחת שנה"ל האקדמיתאכ"ח תשרי (27.10.19)
"רטוריקה בהוראה – על רגל אחת" - ד"ר צוריאל ראשידכ' כסלו (18.12.19)חנ"מ
שנתונים ב + ג (יסודי ועל יסודי)
"כל המילים השמחות"
מופע סיפורי מוסיקלי - אסף אשתר
בכ"ה כסלו (23.12.19)אמנות, גיה"ר
שנה א - יסודי, על יסודי
עבודה מעשית רצופהא-וט"ו-כ' טבת (12-17.1.20)שנתונים ב, ג
"שבר בת עמי" – סמינר בנושא השואהב-גט"ז-י"ז בטבת (13-14.1.20)שנתון א
סיור במוזיאון ההיסטורי – "יד ושם"די"ח טבת (15.1.20)שנתון א
פתיחת סמסטר ב'דח' אדר (4.3.20)
היערכות לסטאז'גכ"א אדר (17.3.20)שנתון ג
יום הסטודנט*גכ"ח אדר (24.3.20)מכללתי
טקסים כיתתיים - יום השואהגכ"ז ניסן (21.4.20)מכללתי
"סיפור אהבה ארץ ישראלי" - הצגהדכ"ח ניסן (22.4.20)חנ"מ
שנתונים ב + ג (יסודי ועל יסודי)
עבודה מעשית רצופהא-וכ"ג-כ"ח אייר (17-22.5.20)שנתונים א-ג
"חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו" - הרב קלמן ברבב' סיון (25.5.20)אמנות, גיה"ר
שנה א - יסודי, על-יסודי
  • השעה המדויקת של כל אירוע תפורסם בסמוך לקיומו.
  • בימי תענית – הלימודים מסתיימים בשעה 13:30.
  • ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל – הלימודים מסתיימים בשעה 15:30.
  • יום הסטודנט יתקיים בין השעות 10:00-14:00. שאר הקורסים מתקיימים כרגיל. (במקרה ומזג האוויר לא יאפשר פעילות חוץ מכללתית, יום הסטודנט יידחה)

Back to top