Skip to Content

לוח אירועים

נושאימיםתאריךאוכלוסיית היעד
ימי התעוררות
מסע התעוררות - יונינה
אז' תשרי (2.10.22)מכללתי
פתיחת שנה"ל האקדמיתאה' חשוון (30.10.22)
פעילות חוץ כיתתיתגכ"ח חשוון (22.11.22)כלל הסטודנטים
"חינוך למיניות בריאה"
אילנית ימיני - יועצת ביה"ס אמי"ת מדעי
גי"ב כסלו (6.12.22)מסלולים: יסודי ועל יסודי
הצגה - "פגישה עיוורת"
אסף בן שמעון - התמודדות עם לקות ראיה
די"ג כסלו (7.12.22)מסלול חינוך מיוחד ושנתון א'
עבודה מעשית רצופהא-וט"ו-כ' טבת (8-13.1.23)שנתונים ב, ג
סיור במוזיאון ההיסטורי - "יד ושם"גי"ז טבת (10.1.23)שנתון א
"שבר בת עמי" - סמינר בנושא השואהדי"ח טבת (11.1.23)שנתון א
"חוסן נפשי"
טלי ורנסו - סגן אלוף במייל
גב' שבט (24.1.23)מסלול גיל הרך ושנה א באמנות
פתיחת סמסטר ב'אי"ט אדר (12.3.23)
קרנבל למידהגכ"ח אדר (21.3.23)כלל הסטודנטים
טקס יום השואהגכ"ז ניסן (18.4.23)כלל הסטודנטים
תרפיה וצילוםבכ"ד אייר (15.5.23)מסלול אמנות
עבודה מעשית רצופהא-וח'-י"ג סיוון (28.5.23-2.6.23)שנתונים ב ו-ג
"ניהול כלכלי נכון"
יעל נדלר - הדרכה וייעוץ כלכלי למשפחות
דכ"ה סיוון (14.6.23)שנתון א
יום שיא מסלוליאו' תמוז (25.6.23)מסלול חינוך מיוחד
יום שיא מסלוליבז' תמוז (26.6.23)מסלול גיה"ר, יסודי, על יסודי
יום שיא מסלוליגח' תמוז (27.6.23)
סיום שנה"לוי"א תמוז (30.6.23)
  • השעה המדויקת של כל אירוע תפורסם בסמוך לקיומו.
  • בימי תענית – הלימודים מסתיימים בשעה 13:30.
  • ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל – הלימודים מסתיימים בשעה 15:30.
  • פעילות חוץ כיתתית – יתקיים בין השעות 12:00-13:30
    במקרה ומזג האוויר לא יאפשר הפעילות תדחה.

whatsapp Back to top