Skip to Content

לוח אירועים

נושאימיםתאריךאוכלוסיית היעד
חלוקת תארים - B.Ed. M.Ed.הכ"א אלול (10.9.20)תואר ראשון
תואר שני
ימי התעוררות*
ג-הד'-ו' תשרי (22-24.9.20)שנתון א
יום אוריינטציה - M.Edדכ"ו תשרי (14.9.20)תואר שני
פתיחת שנה"ל האקדמיתאל' תשרי (18.10.20)
"רטוריקה בהוראה – על רגל אחת" - ד"ר צוריאל ראשיבכ"ב חשוון (9.11.20)אמנות, גיה"ר
שנה א - יסודי, על יסודי
"מדפקט לאפקט" - לאה אייזנברךגכ"ב כסלו (8.12.20)חנ"מ
שנתונים ב + ג (יסודי ועל יסודי)
עבודה מעשית רצופהא-וי"ט-כ"ד טבת (3-8.1.21)שנתונים ב, ג
"שבר בת עמי" – סמינר בנושא השואהב-גכ'-כ"א טבת (4-5.1.21)שנתון א
סיור במוזיאון ההיסטורי – "יד ושם"דכ"ב טבת (6.1.21)שנתון א
פתיחת סמסטר ב'אט"ז אדר (28.2.21)
היערכות לסטאז'גכ"ה אדר (9.3.21)שנתון ג
יום הסטודנט*גג' ניסן (16.3.21)מכללתי
"סיפור אהבה ארץ ישראלי" - הצגהגא' אייר (13.4.21)חנ"מ
שנתונים ב + ג (יסודי ועל יסודי)
יום ירושליםבכ"ח אייר (10.5.21)אמנות, גיה"ר
שנה א - יסודי, על יסודי
עבודה מעשית רצופהא-וי"ט-כ"ד סיוון (30.5-4.6.21)שנתונים א-ג
  • השעה המדויקת של כל אירוע תפורסם בסמוך לקיומו.
  • בימי תענית – הלימודים מסתיימים בשעה 13:30.
  • ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל – הלימודים מסתיימים בשעה 15:30.
  • יום הסטודנט יתקיים בין השעות 10:00-14:00. שאר הקורסים מתקיימים כרגיל. (במקרה ומזג האוויר לא יאפשר פעילות חוץ מכללתית, יום הסטודנט יידחה)
  • חלוקת מסלולים תישלח בסמוך למפגש

whatsapp Back to top