Skip to Content

החוג למתמטיקה

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש החוג בתיאום מראש

 

רקע על החוג ותיאורו

החוג למתמטיקה מציע תוכנית חדשנית ללימודי מתמטיקה והוראתה כבסיס אקדמי משמעותי לצורכי הוראה איכותית בבתי-הספר, לימודים אקדמיים מיוחדים המיועדים בעיקר למי שמייעד עצמו להוראה. מטרת ההצעה הזו היא לממש בצורה הטובה ביותר את המלצות המל"ג באופן שינצל את היתרונות הקיימים של המכללה.

התכנית המוצעת בזה מספקת תשובה בלתי שגרתית לשאלה:

מהו הידע האקדמי הדיסציפלינארי הנדרש למורה המלמד את תכני המתמטיקה בבית הספר העל-יסודי? מורה למתמטיקה, אפילו בבית הספר היסודי, חייב לדעת מתמטיקה ממש. גם אם לא ילמד תכנים מתמטיים מנקודת מבט אקדמית, עליו להבין מה עומד מאחורי מושג המספר ופעולות החשבון, הן מבחינה דיסציפלינארית והן מבחינה בין-דיסציפלינארית (כמו מושג האלגוריתם ותולדות מושג המספר ועוד). עליו לדעת מה זאת מתמטיקה מנקודת מבט אינטלקטואלית, תרבותית, הומניסטית, חברתית ומדעית. לשם כך עליו להכיר פרקים מתולדות המתמטיקה, התפתחויות של מושגים ותפיסות שונות של שיטות ודרכי חשיבה במתמטיקה, וגם פרקים בפילוסופיה של המתמטיקה ושל יסודות המתמטיקה, לרבות מידע על קשרים בינתחומיים של המתמטיקה הן בתוכה והן מחוצה לה, הן יישומיים והן עיוניים, ובעיקר אלה הנוגעים לתכני ההוראה. כל זה עליו לדעת, על-מנת שיוכל להציג את המתמטיקה כתחום דעת דינאמי ותוסס וכיצירה אנושית מופלאה ולא רק כאוסף של טכניקות לפתרון בעיות משעממות וחסרות תועלת.

המורה הפרופסיונאלי לעתיד בישראל יקבל הכשרה דיסציפלינארית אקדמית איכותית במקביל להכשרה להוראה. נקודת המוצא של התוכנית המוצעת היא ההבנה שככל שההשכלה של התלמיד נמוכה יותר, כך צריכה להיות רחבה יותר ומעמיקה יותר ההשכלה של המורה המלמד אותו.

מורה בבית- הספר, למרות שרמת התכנים אותם הוא מלמד היא נמוכה מלימודי התואר הראשון, חייב להכיר את כל המתרחש מאחורי הקלעים של כל התכנים האלה. הוא חייב להיות מסוגל להשיב על שאלות מפתיעות המובילות להבנת המתמטיקה שתלמידיו עלולים לשאול. הוא חייב להיות מסוגל לנצל כל הזדמנות להעשיר את השיעורים בהיבטים האנושיים של המתמטיקה. על-מנת להתאים את ההוראה לתלמידים, עליו גם להיות וירטואוז בתכנים ולא להיות צמוד רק לתוכנית לימודים דטרמיניסטית. מורה צריך לדעת מדוע ההוכחה היא אבן היסוד של המתמטיקה. עליו גם להבין את המשמעות התרבותית וההומניסטית של מושג ההוכחה הפורמאלית. עליו לדעת מה זה גבול כמו כל תלמיד לתואר ראשון במתמטיקה, אבל עליו לדעת גם מהיכן צמח המושג הזה, מדוע ההגדרה המדויקת של מושגים במתמטיקה חשובה, מה מחיר הסטייה מן ההגדרה המדויקת בהוראת המתמטיקה ברמה זו או אחרת. רק בעל השכלה מקיפה ומעמיקה במתמטיקה ברוח הרעיונות האלה יוכל להבין את משמעות המהפכה הדיגיטאלית ואת מגבלותיה העקרוניים.

התכנית המוצעת היא תכנית לימודים ייחודית וחדשנית לתואר ראשון, המורכבת מארבע קטגוריות:

  1. ידע תכני מתמטי כללי בעל מבנה והיקף אקדמי המקובלים במדעים המדויקים.
  2. ידע פדגוגי ייחודי להוראת המתמטיקה בבתי-הספר.
  3. ידע פדגוגי כללי.
  4. ידע פרקטי המתייחס לעבודה היומיומית של המורים בכיתה – התנסות מעשית בהוראת המתמטיקה.

 

אופציות הלימוד

יפורסם בהמשך

 

מתווה ההתמחות במסלול ביה"ס היסודי

 
יפורסם בהמשך

 

מתווה ההתמחות במסלול ביה"ס העל-יסודי

יפורסם בהמשך

 

סגל ההוראה וההדרכה

בורודולה אירינה
גדליה חגית
גנץ לילך
גסנבאור רבקה
ד"ר אזהרי נאוה
ד"ר אלמוג נאוה
ד"ר הוך הודיה
ד"ר חסידוב דינה
ד"ר סלובודסקי פיליפ
ד"ר קובלר שרית
ד"ר קוטינסקי טובה
ד"ר רויז יבגני
ד"ר שטרקמן אנטולי
כהן שירלי
כצמן סופיה
פסין מיכאל

 

מה מקנים לימודי המתמטיקה?

  • תואר ראשון בהוראת המתמטיקה המוכר בכל מוסד אקדמי.
  • תעודת הוראה במתמטיקה המאפשרת השתלבות בהוראת מתמטיקה בביה"ס בהתאם למסלול הנלמד.
  • תשתית מדעית ומקצועית טובה במתמטיקה, ידע מעמיק, אהבה וגאווה מקצועית בעזרתם יוכלו להנחיל לתלמידיהם את חשיבות המקצוע ולקרבם אליו.
  • מסגרת לימודית שהיא אקדמית ומקצועית, אך גם משפחתית, חמה, קשובה ומתחשבת.
whatsapp Back to top