Skip to Content

החוג לתנ"ך

ראש החוג: ד"ר ציפי עצמון

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש החוג בתיאום מראש

 

התנ"ך הוא יסוד קיומו של עם ישראל מבחינה דתית, תרבותית, ציונית והומניסטית, מכאן הערך הגדול שאנו רואים בהכשרת מורים להוראת תנ"ך האמונים על חינוך דור העתיד.
ההכשרה להוראת תנ"ך נעשית בכל המסלולים החל ממסלול הגן באמצעות הוראת סיפורי התורה, והוראת תנ"ך לתלמידים מתקשים במסלול החינוך המיוחד. אולם לימודי ההתמחות מתמקדים במסלולי ביה"ס היסודי והעל-יסודי. לימודי ההתמחות מכוונים להעמקת הידע והרחבתו במישור הרעיוני והערכי, בהתאם לתכנית הלימודים ומטרותיה. הבנה מקפת בספרי התורה, הנביאים והכתובים, מתבססת על שילוב המיומנות של ניתוח טקסטואלי באמצעות 'קריאה צמודה', עם הפרשנות המסורתית של חז"ל, ופרשני ימי הביניים. לימוד כזה מכשיר את הסטודנט להיות לומד עצמאי אוהב תנ"ך המסוגל לגרום לתלמידיו ללמוד תנ"ך בדרכים חווייתיות ומושכלות.

 

מבנה הלימודים בתוכנית

ההתמחות בתנ"ך נלמדת במתכונת דו-חוגית עם התמחות נוספת:
במסלול היסודי – ספרות, מדעים, מתמטיקה או אנגלית.
במסלול על-יסודי – ספרות או לשון.
בנוסף לכך חייב כל סטודנט במסגרת לימודי היסוד ביהדות, ללמוד כמה קורסי תנ"ך.
לימודי ההתמחות מחייבים גם התנסות מעשית בהוראת תנ"ך. הסטודנט מונחה ע"י מדריך פדגוגי דיסציפלינארי המלווה אותו באימוני ההוראה בבתי הספר.

לימודי ההתמחות בתנ"ך

הרציונאל שהנחה את עיצוב תכנית הלימודים מושתת על הנחת היסוד בדבר סגולתו וחשיבותו של התנ"ך, ועל המחויבות לתכנית הלימודים שהתווה משרד החינוך. על בסיס זה נבנתה תכנית שנועדה להכשיר את המורה העתידי לתנ"ך, ולצדם קורסים המכוונים להעשיר את עולמו של המתכשר בתחום האישי.
הכשרת הסטודנט מתמקדת בתחומים הבאים: הכרת ספרי התנ"ך בחתך אורך (המלווה בבחינת בקיאות שנתית), עקרונות החלקים ההלכתיים, עקרונות יסוד בהבנת ספרי הנבואה ועולם החכמה והשירה, מיומנות בניתוח פרשנות ימי הביניים, תולדות המחשבה העיונית היהודית, ותרומתם הפוטנציאלית של מדעי העזר כפי שהתפתחו בעת החדשה.
מגוון דרכי ההוראה מותאם לאוכלוסיות הטרוגניות תוך שימוש באמצעי עזר ובטכנולוגיה מתקדמת, כמו מאגרי מידע, לימוד קורסים מקוונים ובניית יחידות הוראה מתוקשבות.
התכנית בעיקרה בנויה באופן מודולרי פרט לקורסי המבוא, המתודיקה והסמינריון. התכנית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה.

קורסי התכנית מחולקים לאחת עשרה קטגוריות כדלקמן:

 1. מבואות – המהווים את התשתית הראשונית ללימוד תנ"ך. כל קורסי המבוא הם קורסי חובה ומהווים דרישת קדם לקורסים המתקדמים (3 ש"ש).
 2. תורה – קורסים המתמקדים בכל אחד מחמשת חומשי התורה (4 ש"ש חובה).
 3. נביאים ראשונים – קורסים להכרת תקופת כיבוש הארץ-ההתנחלות-תקופת השופטים – המלוכה בישראל והפילוג לשתי הממלכות.  (3 ש"ש חובה).
 4. נביאים אחרונים – קורסים העוסקים בנביאי הכתב, בנבואות התוכחה, החורבן והנחמה (3 ש"ש חובה )
 5. כתובים – קורסים העוסקים: בהגות ובמחשבת המקרא, בהיסטוריה ובתיעודה עד תקופת שיבת ציון (2 ש"ש חובה)
 6. פרשנות – קורסים העוסקים בפרשנות המקרא: פרשנות חז"ל, פרשני ימי הביניים והעת החדשה. (3 ש"ש חובה)
 7. מונוגרפיות – קורסים מונוגרפיים העוסקים בסוגיות ובנושאים שונים בעולם המקרא. (2 ש"ש חובה).
 8. קורסים מתוקשבים – קורסים מונחים לעבודה עצמית באמצעות כלים אינטרנטיים (2 ש"ש חובה)
 9. סמינריון – בעבודה הסמינריונית באים לידי ביטוי הכישורים והמיומנויות שנרכשו במהלך שלש השנים. לשם ביצוע חקירת-עומק בסוגיה כלשהי נדרש ידע כללי נרחב בטקסט המקראי, בפרשנות המסורתית ובמחקר העדכני, לכן הקורס ניתן כקורס חובה בשנים ג- ד (2 ש"ש)
 10. מבחני בקיאות – מבחני הבקיאות אמורים לסייע בידי הסטודנט ליצור חיבורים וקשרים בין האירועים השונים הנלמדים בכל כ"ד הספרים.  צירוף כל הפרטים לכדי תמונה שלימה  בונה את הקוהרנטיות  בין פיסות האינפורמציה שעל פי רוב אינן נמסרות באופן כרונולוגי.
 11. מתודיקה להוראת תנ"ך – קורס זה נלמד במסגרת לימודי החינוך ע"י מדריכה פדגוגית מנוסה בהוראת תנ"ך. בקורס נלמדות מיומנויות הוראה-למידה והערכה בתנ"ך, כשהדגש מושם על מיומנויות בתחום הידע, בתחום  הקניית מושגים ומיומנויות, פיתוח החשיבה, בניית מערכי שיעור הממוקדים סביב יסוד מארגן, וקביעת מטרות אופרטיביות בהלימה ליסוד המארגן, יצירת אוירה לימודית  ומעל לכל אהבת לימוד התורה.
סוג הקורס שם  הקורס חובה/בחירה
מבואות מבוא למקרא חובה
הדרכה ביבליוגרפית חובה
טעמי המקרא כאמצעי פרשני חובה
תורה עיונים בספר בראשית חובה
עיונים בספר שמות חובה
סוגיות נבחרות בספר ויקרא בחירה
עיונים בספר במדבר
עיונים בספר דברים
נביאים ראשונים עיונים בספרי יהושע-שופטים חובה
דמויות בספר שמואל חובה
מלכי יהודה וישראל בחירה
מלכות בית דוד
ספר מלכים- סוגיות היסטוריות נבחרות
פרשנות פרשנותו של רש"י על התורה חובה
פרשנותו של ראב"ע על התורה בחירה
פרשנותו של רמב"ן על התורה
האגדה כמפרשת המקרא בחירה
פרשנות רעיונית לתורה
נביאים אחרונים נבואות ירמיהו חובה
נבואות ישעיהו חובה
נבואות יחזקאל בחירה
ספרי תרי-עשר
כתובים
(ספרות החכמה והספרות המזמורית)
מזמורי תהלים בחירה
מגילות- אסתר ורות
עזרא ונחמיה
ספר משלי
מונוגרפיות
 
מקבילות נפגשות במקרא בחירה
ירושלים בתנ"ך במדרש ובספרות
המקרא לאור הארכיאולוגיה
אליהו במקרא ובאגדה
תורת הגמול במקרא
מנהיגות במקרא
התפילה במקרא
רצף וזמן במקרא
נשים בתנ"ך
החי והצומח במקרא
דמויות מקראיות בראי האגדה
סמינריון עיון משווה בפרשנות ימי הביניים חובה

 

סגל ההוראה

ד"ר אדמנית בלהה admanit@talpiot.ac.il
ד"ר אריה בורנשטיין aryeb1@gmail.com
גב' בן-דוד ענבל inbal5286@gmail.com
גב' הלד שרה saraheld@talpiot.ac.il
ד"ר ויצמן דניאל dweicman@walla.com
ד"ר טויטו חזוניאל hazonid@gmail.com
הרב טמיר רונן rtamir7@gmail.com
ד"ר מאיר מרדכי mayermt@gmail.com
הרב מאלי אליהו eliyahumali@gmail.com
ד"ר ציפי עצמון yozi.atzmon@gmail.com
ד"ר קאפח דוד kapach14@gmail.com
ד"ר שנוולד מלכה shenvald@gmail.com
קורות חיים של סגל ההוראה ניתן לראות כאן
Back to top