Skip to Content

החוג לתנ"ך

ראש החוג: ד"ר מלכה שנוולד

שעות עבודה: ראשון עד חמישי 16:00-8:30
ניתן לקבוע פגישה עם ראש החוג בתיאום מראש

 

התנ"ך הוא יסוד קיומו של עם ישראל מבחינה דתית, תרבותית, ציונית והומניסטית, מכאן הערך הגדול שאנו רואים בהכשרת מורים להוראת תנ"ך האמונים על חינוך דור העתיד.
ההכשרה להוראת תנ"ך נעשית בכל המסלולים החל ממסלול הגן באמצעות הוראת סיפורי התורה, והוראת תנ"ך לתלמידים מתקשים במסלול החינוך המיוחד. אולם לימודי ההתמחות מתמקדים במסלולי ביה"ס היסודי והעל-יסודי. לימודי ההתמחות מכוונים להעמקת הידע והרחבתו במישור הרעיוני והערכי, בהתאם לתכנית הלימודים ומטרותיה. הבנה מקפת בספרי התורה, הנביאים והכתובים, מתבססת על שילוב המיומנות של ניתוח טקסטואלי באמצעות 'קריאה צמודה', עם הפרשנות המסורתית של חז"ל, ופרשני ימי הביניים. לימוד כזה מכשיר את הסטודנט להיות לומד עצמאי אוהב תנ"ך המסוגל לגרום לתלמידיו ללמוד תנ"ך בדרכים חווייתיות ומושכלות.

 

מבנה הלימודים בתוכנית

ההתמחות בתנ"ך נלמדת במתכונת דו-חוגית עם התמחות נוספת:
במסלול היסודי – ספרות, מדעים, מתמטיקה או אנגלית.
במסלול על-יסודי – ספרות או לשון.
בנוסף לכך חייב כל סטודנט במסגרת לימודי היסוד ביהדות, ללמוד כמה קורסי תנ"ך.
לימודי ההתמחות מחייבים גם התנסות מעשית בהוראת תנ"ך. הסטודנט מונחה ע"י מדריך פדגוגי דיסציפלינארי המלווה אותו באימוני ההוראה בבתי הספר.

לימודי ההתמחות בתנ"ך

הרציונאל שהנחה את עיצוב תכנית הלימודים מושתת על הנחת היסוד בדבר סגולתו וחשיבותו של התנ"ך, ועל המחויבות לתכנית הלימודים שהתווה משרד החינוך. על בסיס זה נבנתה תכנית שנועדה להכשיר את המורה העתידי לתנ"ך, ולצדם קורסים המכוונים להעשיר את עולמו של המתכשר בתחום האישי.
הכשרת הסטודנט מתמקדת בתחומים הבאים: הכרת ספרי התנ"ך בחתך אורך (המלווה בבחינת בקיאות שנתית), עקרונות החלקים ההלכתיים, עקרונות יסוד בהבנת ספרי הנבואה ועולם החכמה והשירה, מיומנות בניתוח פרשנות ימי הביניים, תולדות המחשבה העיונית היהודית, ותרומתם הפוטנציאלית של מדעי העזר כפי שהתפתחו בעת החדשה.
מגוון דרכי ההוראה מותאם לאוכלוסיות הטרוגניות תוך שימוש באמצעי עזר ובטכנולוגיה מתקדמת, כמו מאגרי מידע, לימוד קורסים מקוונים ובניית יחידות הוראה מתוקשבות.
התכנית בעיקרה בנויה באופן מודולרי פרט לקורסי המבוא, המתודיקה והסמינריון. התכנית כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה.

קורסי התכנית מחולקים לאחת עשרה קטגוריות כדלקמן:

 1. מבואות – המהווים את התשתית הראשונית ללימוד תנ"ך. כל קורסי המבוא הם קורסי חובה ומהווים דרישת קדם לקורסים המתקדמים (3 ש"ש).
 2. תורה – קורסים המתמקדים בכל אחד מחמשת חומשי התורה (4 ש"ש חובה).
 3. נביאים ראשונים – קורסים להכרת תקופת כיבוש הארץ-ההתנחלות-תקופת השופטים – המלוכה בישראל והפילוג לשתי הממלכות.  (3 ש"ש חובה).
 4. נביאים אחרונים – קורסים העוסקים בנביאי הכתב, בנבואות התוכחה, החורבן והנחמה (3 ש"ש חובה )
 5. כתובים – קורסים העוסקים: בהגות ובמחשבת המקרא, בהיסטוריה ובתיעודה עד תקופת שיבת ציון (2 ש"ש חובה)
 6. פרשנות – קורסים העוסקים בפרשנות המקרא: פרשנות חז"ל, פרשני ימי הביניים והעת החדשה. (3 ש"ש חובה)
 7. מונוגרפיות – קורסים מונוגרפיים העוסקים בסוגיות ובנושאים שונים בעולם המקרא. (2 ש"ש חובה).
 8. קורסים מתוקשבים – קורסים מונחים לעבודה עצמית באמצעות כלים אינטרנטיים (2 ש"ש חובה)
 9. סמינריון – בעבודה הסמינריונית באים לידי ביטוי הכישורים והמיומנויות שנרכשו במהלך שלש השנים. לשם ביצוע חקירת-עומק בסוגיה כלשהי נדרש ידע כללי נרחב בטקסט המקראי, בפרשנות המסורתית ובמחקר העדכני, לכן הקורס ניתן כקורס חובה בשנים ג- ד (2 ש"ש)
 10. מבחני בקיאות – מבחני הבקיאות אמורים לסייע בידי הסטודנט ליצור חיבורים וקשרים בין האירועים השונים הנלמדים בכל כ"ד הספרים.  צירוף כל הפרטים לכדי תמונה שלימה  בונה את הקוהרנטיות  בין פיסות האינפורמציה שעל פי רוב אינן נמסרות באופן כרונולוגי.
 11. מתודיקה להוראת תנ"ך – קורס זה נלמד במסגרת לימודי החינוך ע"י מדריכה פדגוגית מנוסה בהוראת תנ"ך. בקורס נלמדות מיומנויות הוראה-למידה והערכה בתנ"ך, כשהדגש מושם על מיומנויות בתחום הידע, בתחום  הקניית מושגים ומיומנויות, פיתוח החשיבה, בניית מערכי שיעור הממוקדים סביב יסוד מארגן, וקביעת מטרות אופרטיביות בהלימה ליסוד המארגן, יצירת אוירה לימודית  ומעל לכל אהבת לימוד התורה.

 

סוג הקורס שם הקורס חובה / בחירה
מבואות מבוא למקרא חובה – מקוון
הסיפור המקראי בחירה
רצף וזמן במקרא חובה למסלול יסודי
ובחירה לעל-יסודי
טעמי המקרא כאמצעי פרשני חובה – מקוון
הדרכה ביבליוגרפית חובה – מקוון
לכל המתמחים כדרישת קדם לעבודה הסמינריונית.
ספרים (תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים) ממשפחה לעם (הפרשיות הסיפוריות בספרי בראשית ושמות) חובה – מקוון
ממיר את הקורסים הפרונטאליים בראשית ושמות
פרשיות הלכתיות בספר שמות חובה משלים את הקורס המקוון העוסק בחטיבות הסיפוריות בספר שמות
עיונים בספר ויקרא חובה
עיונים בספר במדבר חובה
עיונים בספר דברים חובה
הורשה וירושה (ספרי יהושע שופטים)
 
חובה – מקוון
היות מלך (שמואל א-ב) חובה – מקוון
מקדש מלך (מלכים א-ב) חובה – מקוון
מגילות מגילות אסתר ורות חובה למסלול יסודי
בחירה למסלול על-יסודי
מגילת שיר השירים בחירה למסלול יסודי
מגילות קהלת ואיכה בחירה
נביאים אחרונים נבואות ירמיהו חובה ליסודי ועל-יסודי
נבואות ישעיהו חובה למסלול על-יסודי
בחירה למסלול יסודי
נבואות יחזקאל חובה למסלול על-יסודי
בחירה למסלול יסודי
תרי עשר (חובה מקבץ אחד מספרי תרי – עשר) חגי זכריה מלאכי בחירה
הושע ויואל בחירה
עמוס ומיכה בחירה
ספרי עזרא ונחמיה בחירה
מזמורי תהלים בחירה
ספר משלי בחירה
ספר איוב חובה לעל-יסודי
פרשנות פרשנותו של רש"י לתורה חובה ליסודי ועל-יסודי
פרשנותו של רמב"ן לתורה חובה למסלול על-יסודי
בחירה למסלול יסודי (רמב"ן, או רשב"ם או ראב"ע)
פרשנותו של רשב"ם לתורה בחירה לעל-יסודי (רמב"ן או רשב"ם)
האגדה כמפרשת המקרא חובה ליסודי ועל-יסודי
ערכים חינוכיים בפרשנות המקרא בחירה ליסודי
סיורים – "ארץ מקרא" (סוגיות בגיאוגרפיה היסטורית וארכיאולוגיה של המקרא) חובה ליסודי ועל-יסודי
מונוגרפיות – בחירה הנוף והטבע של ארץ ישראל בתקופת המקרא בחירה
מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא בחירה
ירושלים במקרא ובספרות חז"ל בחירה
פרקי אליהו ואלישע בחירה
אליהו במקרא ובאגדה בחירה
החי והצומח במקרא בחירה
נשים עלומות שם במקרא בחירה
המשכן וכליו בחירה
בקש שלום ורדפהו – מלחמה ושלום במקרא
התנ"ך בראי האומנות
סמינריון סמינריון מחקרי בתנ"ך חובה ליסודי ועל-יסודי
דרכי הוראה דרכי הוראת תנ"ך חובה ליסודי ועל-יסודי
נלמד במסגרת לימודי החינוך

 

סגל ההוראה

ד"ר אריה בורנשטיין aryeb1@gmail.com
גב' הלד שרה saraheld@talpiot.ac.il
ד"ר ויצמן דניאל dweicman@walla.com
ד"ר טויטו חזוניאל hazonid@gmail.com
ד"ר מאיר מרדכי mayermt@gmail.com
הרב מאלי אליהו eliyahumali@gmail.com
ד"ר ציפי עצמון yozi.atzmon@gmail.com
ד"ר קאפח דוד kapach14@gmail.com
ד"ר שנוולד מלכה shenvald@gmail.com

 

קורות חיים של סגל ההוראה ניתן לראות כאן
whatsapp Back to top