Skip to Content

הכשרת חונכים ומלווים

אנחנו שמחים לבשר על פתיחת הרישום לקורסי הכשרה לתפקיד של חונכים ומלווים בשנה"ל תשפ"ב בהתאם למתווה ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה – מורים וגננות.

ריכוז אקדמי
גב' עידית פסטרנק ויעל שער

מטרות הקורס

מטרות החונכות והליווי הן לתמוך בעובד ההוראה החדש, לבסס את תפיסת עולמו, לטפח את זהותו  והאוטונומיה המקצועית שלו וכן לשכלל את כישוריו בשלב הכניסה להוראה.   החונך והמלווה הם שותפים מרכזיים ומשמעותיים  לתרבות קליטה ראויה, המסייעת למתמחים ולעובדי הוראה חדשים להיכנס למערכת החינוך בתנאים מאפשרי הצלחה.

לשם מימוש מטרות אלה נדרש ידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא בתחום הדרכת והנחיית  מורים וגננות. לשם כך, נקבעה תכנית הכשרה לתפקיד, במסגרת: "קורסים להכשרת חונכים ומלווים" ("חונך" הוא מי שחונך את המתמחה בשנת ההתמחות, "מלווה" הוא מי שמלווה את עובד ההוראה והחינוך החדש בשנתיים שלאחר ההתמחות).

תכנית הקורס

  • תפישת תפקיד החונך / מלווה ומודלים של חונכות וליווי
  • משמעות הנחייה והדרכה
  • מיומנויות תקשורת ושיתוף פעולה
  • מודלים של רפלקציה ופתרון בעיות
  • מיומנויות חשיבה ותקשורת בין-אישית במצבי קונפליקט
  • תהליכי העצמה והתמודדות עם שינויים
  • אימון אישי וקבוצתי: מתוכנית עבודה לפריצת דרך כחונך ומלווה יעיל

מכללה  תלפיות, מציעה בשנת הלימודים תשפ"ב את שלבי ההכשרה הבאים:

קורס הכשרה שלב א' ושלב ב' (למסיימי שלב א): 30 שעות בשנה – מיועד למורים, גננות חונכים ומלווים בפועל – 8 מפגשים אשר יתקיימו באופן מקוון -אונליין, פנים אל פנים ובאופן א-סינכרוני.
הכל מקוון.

קורס שלב א' מזכה באישור חניכה וליווי, מוכר לפיתוח מקצועי ולצורך גמולים וקידום דרגה.

קורס שלב ב' מקנה כלים ברמה גבוהה תוך הבנת תהליכי הדרכה והנחייה.
ההכשרה לתפקיד היא תנאי הכרחי לעיסוק בפועל בחונכות ובליווי, ומוכרת במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של אופק חדש ועוז לתמורה, כגמול השתלמות עם ציון.
גמול תפקיד – ניתן לחונכים באופק חדש ובעוז לתמורה – חונכות של מתמחה אחד – 2.4% מהשכר המשולב, שני מתמחים – 4.8%, שלושה מתמחים (בשעות חונכות נפרדות) 7.2%. שעה משעות השהיה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה".

מלווים מנחים את המורה/גננת המתחילים 20 שעות בשנה  – ומקבלים שכר באמצעות המכללה 1000 ₪.
תכניות ההכשרה לתפקידים ממומנות על ידי משרד החינוך למעט דמי רישום 65 ש"ח, ובתנאי למינימום הכרחי של משתלמים.

מזכירת היחידה לענייני רישום – עינב נתן einav@talpiot.ac.il

אוכלוסיית היעד
מורים בעלי ותק של 4 שנים

היקף הקורס

30 שעות

7 מפגשים + סופרוויזן

מועד הקורס

בימי ראשון בשעות אחה"צ (לאור המצב הקורס יינתן באופן מקוון)

מחיר הקורס
הערות
  • מיועד למורים וגננות החונכים מתמחים בפועל
whatsapp Back to top