Skip to Content

הכשרת חונכים ומלווים

ריכוז אקדמי
גב’ עידית פסטרנק

מהות הקורס

הקורס יעסוק באתגרי המתמחה ועובד ההוראה החדש בתחום הוראת התוכן הפדגוגי – שליטה בתחום הידע הדיסציפלינרי, שילוב שיטות הוראה שונות ואמצעי הוראה. תכנון וארגון ההוראה לטווח קצר ולטווח ארוך, הוראה בכיתה הטרוגנית, שילוב ידע טכנולוגי ועוד. תינתן הזדמנות לפתיחת צוהר לתחום האישיותי – עמימות הזהות המקצועית של מתמחים ועובדי הוראה חדשים, מתחים ותחושות של אי–נחת, תסכול, חוסר אונים ובדידות. עומס וקשיים בניהול זמן מקצועי ופרטי, רגישות לביקורת של גורמים שונים וחשש לאופי הדימוי המקצועי המתגבש בעיני תלמידים, עמיתים, הורים והמערכת כולה.

 

תכנית הקורס

  • עולמו של המורה המתחיל
  • פיתוח כישורי הנחיה והיוועצות
  •  Supervision אישי וקבוצתי על אירועי הדרכה וניהול פורטפוליו
  • הערכה כתהליך העצמה בהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה
  • הנחיה לעובד ההוראה החדש בהתמודדותו עם ילדים בעלי צרכים ייחודיים

 

אוכלוסיית היעד
מורים באופק חדש החל מדרגה 3

היקף הקורס

סך הכל 60 שעות מודלריות

30 שעות

+ 30 שעות

מועד הקורס

בימי ראשון
15:35-19:00

מחיר הקורס
הערות
  • מיועד למורים וגננות החונכים מתמחים בפועל
למילוי טופס רישום
Back to top