Skip to Content

קורס התאמה לעבודת המטפל במערכת החינוך

ריכוז אקדמי

ד"ר שירלי הר צבי (הכהן(

 

מהות הקורס

הקורס יקנה למטפלים במקצועות הבריאות ידע בתחומי הוראה, על מנת ליצור שפה משותפת בינם לבין צוותי הוראה במסגרות החינוכיות.

 

תכנית הקורס

  • חוק החינוך המיוחד: פילוסופיה ותפיסת העולם
  • תוכניות לימודים ושיטות הוראה
  • עיצוב סביבה לימודית
  • אתיקה מקצועית
  • מחשבת החינוך
  • עבודת צוות רב מקצועית

 

אוכלוסיית היעד

עובדים במקצועות הבריאות אשר אושרו על ידי האגף לחינוך מיוחד בתחומים הבאים: קלינאות תקשורתֿ, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מטפלים באמצעות אומנויות: אמנות חזותית, תנועה, מחול, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה, פסיכודרמה.

 

תנאי קבלה

ותק של שנה אחת לפחות במסגרת חינוכית.
כתב חיוב מאגף כח אדם במחוז.
חוות דעת מפקח.
סיום חובת ההכשרה בתחום התמחות

.

הרשמה דרך משרד החינוך בלבד
היקף הקורס

5 שעות שבועיות

(150 שעות בודדות)

מועד הקורס

ימי ראשון

סמסטר א':
14:00-19:00

סמסטר ב':
14:00-17:15

מחיר הקורס

400 ש"ח דמי הרשמה בלבד

הערות
  • המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום חובות, ציונים והיקף לימודים.
whatsapp Back to top