Skip to Content

קורס התאמה לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות במערכת החינוך

ריכוז אקדמי

ד"ר שירלי הר צבי (הכהן(

 

שמות המרצות בקורס

ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן), ד"ר יעל שרון, ד"ר מיכל שרייבר דיבון, עינת אייל, נטע בן זאב, ענת בנאי, רעות דרוקמן, תמי ירמיהו וגילה שוורץ

 

מטרות הקורס

להקנות לעו"ה ממקצועות הבריאות וטיפול באמצעות אומנויות ידע בנושא מערכת החינוך ודרכי העבודה בה, על מנת ליצור חיבור בין השפה הטיפולית לשפה החינוכית ועל מנת ליצור שפה משותפת והתאמה מרבית בעבודה של המטפלים וצוותי ההוראה במסגרת החינוכית.

הקורס אינו בתחום הטיפול של כל מקצוע אלא נועד להרחיב ידע, תפיסות חינוכיות  וכלים הנדרשים לעבודה במערכת החינוך.

קורס זה, מקנה זכות להגיש בקשה לקבלת רישיון קבוע לעבודה כמטפל, במערכת החינוך. הרישיון מאפשר למטפל להיות עו"ה מן המניין במערכת החינוך.

 

תכני הקורס

 1. מאפייני העבודה הטיפולית במערכת החינוך
 2. שיתופי פעולה ותקשורת עם הגורמים בבית- הספר ומחוצה לו
 3. טיפול קבוצתי
 4. התמודדות עם הפרעות התנהגות של תלמידים
 5. ילדים בסיכון

 

מידע אודות המרצות בקורס

 • ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן) – לקויות למידה, גיל הרך, הוראה מותאמת ומאבחנת דידקטית (מכללת תלפיות ומופת)
 • ד"ר מיכל שרייבר דיבון – חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך וחינוך מיני-חברתי (מכללת תלפיות ואונ' בר-אילן)
 • ד"ר יעל שרון – מטפלת באמצעות אומנויות (מכללת תלפיות, מתי"א ראשון ורמלה ומכללת פסגות)
 • עינת אייל – מאמנת לקויות למידה, מאבחנת דידקטית, מנחה קבוצות, מומחית מיינדפולנס ומדריכת הכלה והשתלבות (מכללת תלפיות ומשרד החינוך)
 • נטע בן זאב – קלינאית תקשורת, רכזת ארצית של ק"ת המלוות חקירות מיוחדות (תת"ח) (משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומכללת תלפיות).
 • ענת בנאי – מטפלת באמצעות אומנויות ומדריכת הורים (מכללת תלפיות, מח' הרווחה, מיח"א תל-אביב, מתי"א דרום השרון ומזכרת בתיה)
 • רעות דרוקמן – קלינאית תקשורת (משרד החינוך ומכללת תלפיות).
 • תמי ירמיהו – מטפלת באמצעות אומנויות (מכללת תלפיות)
 • גילה שוורץ – מומחית תחום ריפוי בעיסוק, טכנולוגיות מסייעות ולקויות מורכבות, (מתי"א חולון ומכללת תלפיות)

 

פירוט אודות תכני הקורס

מאפייני העבודה הטיפולית במערכת החינוך – חלק א' – תיאוריה

30 שעות – גילה שוורץ, רעות דרוקמן, ד"ר שירלי הר-צבי, נטע בן זאב

 1. היכרות עם מערכת החינוך.
 2. מבנה ארגוני של מערכת החינוך והחינוך המיוחד כמשפיע על עבודתם של המטפלים במערכת, אתר החנ"מ, ועדות מתוקף חוק.
 3. תוכניות לימודים בחנ"מ – תכניות ליבה, הכנה לחיים, למידה משמעותית וקידום תפקודי לומד, וכן חשיפה לשפה הפדגוגית המקובלת במערכת החינוך.
 4. תפיסה טיפולית במערכת החינוך – גישות ומודלים.
 5. חשיפה לבסיס הפילוסופי, היסטורי וחוקי של החינוך המיוחד.
 6. חשיפה לגישות הומניסטיות, נגישות ועיצוב אוניברסלי.
 7. הכרות עם החקיקה: חוק חינוך מיוחד, חוק חינוך חינם לילדים חולים, חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, סעיף נגישות, חוק העונשין.
 8. אתיקה מקצועית של המטפלים מהמקצועות השונים והממשק ביניהם. דילמות אתיות מעבודת המטפל במערכת החינוך.

 

מאפייני העבודה הטיפולית במערכת החינוך – חלק ב' – יישום

30 שעות – רעות דרוקמן, גילה שוורץ, תמי ירמיהו

 1. הגישה האקולוגית- עקרונותיה ויישומה בעבודת המטפל במערכת החינוך, כולל תכנית לימודים אישית אינטגרטיבית, כחלק מהגישה האקולוגית.
 2. מודלים טיפוליים בסביבה חינוכית.
 3. טיפול ישיר, ניטור והיוועצות. חשיפה לסוגי התערבות טיפולית במערכת החינוך: התערבות יחידנית, טיפול בצמד, טיפול קבוצתי וכיתה כקבוצה, וכן טיפול משולב הורה-ילד (דיאדי) בטיפול באומנויות, למי שהוכשרו לכך.
 4. חשיפה של דגמים לכתיבת דוחו"ת ותיעוד המפגש הטיפולי, תוך דיון במהותם, במטרתם ובקהל היעד.

 

יחידה מס' 2: שיתופי פעולה ותקשורת עם הגורמים בבית הספר ומחוצה לו

30 שעות – רעות דרוקמן, ד"ר שירלי הר-צבי, ענת בנאי

 1. מודלים לעבודת צוות רב-מקצועי במסגרות החינוך.
 2. הצגת מקצועות הבריאות והטיפול באמצעות אמנויות במערכת החינוך, ותפיסת תפקיד המטפל כחלק מצוות המוסד החינוכי.
 3. התפיסה המערכתית ומשמעותה בעבודה עם: מורה, מטפל, תלמיד, הורים, צוות ביה"ס וגורמים בקהילה.
 4. ריבוי נקודות מבט על התלמיד, מתוך הזוויות המקצועיות השונות.
 5. זהות מקצועית של מטפל בתוך עבודת הצוות.
 6. יחסי הורה מטפל, שיתופי הפעולה ביניהם והקשר השוטף בעבודת המטפל במערכת החינוך.
 7. הורות בעידן הנוכחי, במפגש עם מערכת החינוך.

 

יחידה מס' 3: טיפול קבוצתי

30 שעות – עינת אייל, תמי ירמיהו

 1. הייחודיות והתרומה של הטיפול הקבוצתי
 2. ההבדלים בין טיפול קבוצתי לטיפול יחידני
 3. שיקולי דעת בבחירת אופן הטיפול והרכב הקבוצה.
 4. טיפול בצמד – שיקול דעת מקצועי: למי, למה, איך מתי?
 5. התנסות בתהליכים המאפיינים טיפול קבוצתי
 6. אתגרים בטיפול קבוצתי בילדים ובמתבגרים ודרכי ההתמודדות
 7. טיפול קבוצתי בקו תרפיה (כאשר יש יותר ממנחה אחד, בין אם הוא ממקצוע טיפולי זהה, שונה או מהצוות החינוכי)

 

יחידה מס' 4: התמודדות עם הפרעות התנהגות של תלמידים

20 שעות – ד"ר יעל שרון, ד"ר מיכל שרייבר

 1. היכרות עם הפרעות התנהגות: מאפיינים וסיבות.
 2. מגוון תפיסות וגישות להתמודדות עם הפרעות התנהגות, כגון: הגישה הדינמית, CBT, ניתוח התנהגות ועוד.
 3. הכרות עם כלים להתמודדות עם הפרעות התנהגות על פי הגישות השונות.

 

יחידה מס' 5: ילדים בסיכון

10 שעות – ענת בנאי, ד"ר מיכל שרייבר

 1. ילדים בסיכון – היסטוריה והגדרות.
 2. התעללות פיזית, מינית, רגשית והזנחה.
 3. חוק הדיווח והתנהלות מערכת החינוך.
 4. בין איתור לטיפול: התייחסות טיפולית ומערכתית.

 

אוכלוסיית היעד

עובדים במקצועות הבריאות אשר אושרו על ידי האגף לחינוך מיוחד בתחומים הבאים: קלינאות תקשורתֿ, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מטפלים באמצעות אומנויות: אמנות חזותית, תנועה, מחול, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה, פסיכודרמה.

 

תנאי קבלה

ותק של שנה אחת לפחות במסגרת חינוכית.
כתב חיוב מאגף כח אדם במחוז.
חוות דעת מפקח.
סיום חובת ההכשרה בתחום התמחות

.

הרשמה דרך משרד החינוך בלבד
היקף הקורס

150 שעות, באופן היברידי (50% מהקורס פנים אל פנים ו-50% מהקורס באופן מקוון)

25 מפגשים בין החודשים אוקטובר למאי.

הקורס מתחיל בשעה: 14:30

מועד הקורס

ימי ראשון

החל מהשעה 14:30

מחיר הקורס

360 ש"ח דמי הרשמה בלבד

הערות
 • המסיימים בהצלחה יקבלו אישור על סיום חובות, ציונים והיקף לימודים.
whatsapp Back to top