Skip to Content
24/05/2022

מלגת סחלב

ההרשמה למלגת לימודים סחל"ב תשפ"ג יוצאת לדרך… ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג תחל ביום רביעי 25/5/2022 מלגת סחל"ב מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון. מצורף פלייר. סטודנטים המעוניינים ליטול חלק בתוכנית סחל"ב מוזמנים להירשם בלינק הבא: https://apps4.education.gov.il/jobNet/sachlav/tomech-home-page-sachlav  

27/04/2022

הסדרת תשלום שכר לימוד

סטודנטים, שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”ב, יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית, החל מתאריך כא' באייר (22.5.22) ולא יוכלו להיכנס לשיעורים במודל, להגיש עבודות ולהשתתף בבחינות.

24/03/2022

יום הסטודנט

5.4.22 יום שלישי, ד בניסן תשפ"ב. בקמפוס המכללה. תוכנית היום כאן

09/01/2022

מלגת מרום

מלגה שנפתחה להרשמה מאוחרת עד 16.1 פרטים נוספים – כאן

13/12/2021

מלגת זהות יהודית

מלגת זהות מיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות והמכללות האקדמיות ובמכללות ובסמינרים להכשרת מורים. פרטים נוספים

12/12/2021

הזמנה למפגשי דלת פתוחה

"לעוף על התואר" הוא מיזם שמטרתו לסייע לסטודנטים עם מוגבלויות שונות ללמוד בדרכם. פרטים נוספים

04/11/2021

מלגות מפעל הפיס תשפב

מצ"ב קישור לרישום למלגות מפעל הפיס בשיתוף משרד החינוך. יש למלא את כל השדות ולצרף מסמכים כנדרש!

12/10/2021

הדרכה למרצים חדשים

כניסה לראשים, מודל ופתיחת מפגש זום – ניתן למצוא בקישור הבא

05/05/2021

חובת הסדרת שכר לימוד

סטודנטים, שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ”ב. יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית, החל מתאריך יט' בטבת (23.12.21). ולא יוכלו להיכנס לשיעורים במודל, להגיש עבודות ולהשתתף בבחינות.  

06/12/2020

מדריך לרישום לבחינות מועד ב' במידע המקוון לסטודנט

במידע במדריכים לסטודנט, ניתן למצוא את המדריך עצמו ובלינק הבא

whatsapp Back to top