Skip to Content
26/07/2021

ההרשמה לתכנית “כאן גרים” בעיצומה!

תכנית כאן גרים היא תכנית מגורים חברתית חדשנית במסגרתה סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם. בעבור

18/07/2021

מילגה – תושבי חולון בת ים

לנוחיותכם מצורף בזה התקנון למלגה

30/05/2021

מלגה חדשה לסטודנטים בשם סחלב

פרטים נוספים ניתן למצוא כאן

12/05/2021

בנוגע לקיום לימודים במכללה

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, בהמשך להערכת המצב, לא יתקיימו לימודים פרונטליים במכללה (במידה ותוכננו כאלה) וקמפוס המכללה סגור היום. השיעורים יתקיימו בזום ויוקלטו לטובת אלו שמפאת המצב ייעדרו. הנהלת המכללה מאחלת לעם ישראל, לסגל האקדמי והמינהלי ולסטודנטים ימים טובים ושקטים.

06/05/2021

קול קורא לבחירת נשיא מכללה

פרטים נוספים נמצאים כאן

05/05/2021

חובת הסדרת שכר לימוד

סטודנטים, שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תשפ”א, יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית החל מתאריך כו’ בסיון (6.6.21), לכניסה לשיעורים במודל, להגשת עבודות ולהשתתפות בבחינות.

06/12/2020

מדריך לרישום לבחינות מועד ב’ במידע המקוון לסטודנט

במידע במדריכים לסטודנט ובלינק הבא

06/12/2020

מלגת כאן נפגשים

תכנית כאן גרים היא תכנית מגורים חברתית חדשנית במסגרתה סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם. בעבור

29/11/2020

תשלום שכר לימוד דרך אתר המכללה

חדש! מהיום תשלום בכרטיס אשראי גם באתר המכללה הנחיות ניתן למצוא כאן

23/10/2020

הדרכה לסטודנטית החדשה

סרטון קצר המסביר לסטודנטיות החדשות כיצד יש להשתמש באתר ולהגיע למודל נמצא כאן

whatsapp Back to top