Skip to Content
12/05/2021

בנוגע לקיום לימודים במכללה

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, בהמשך להערכת המצב, לא יתקיימו לימודים פרונטליים במכללה (במידה ותוכננו כאלה) וקמפוס המכללה סגור היום. השיעורים יתקיימו בזום ויוקלטו לטובת אלו שמפאת המצב ייעדרו. הנהלת המכללה מאחלת לעם ישראל, לסגל האקדמי והמינהלי ולסטודנטים ימים טובים ושקטים.

06/05/2021

קול קורא לבחירת נשיא מכללה

פרטים נוספים נמצאים כאן

05/05/2021

חובת הסדרת שכר לימוד

סטודנטים, שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תשפ”א, יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית החל מתאריך כו’ בסיון (6.6.21), לכניסה לשיעורים במודל, להגשת עבודות ולהשתתפות בבחינות.

06/12/2020

מדריך לרישום לבחינות מועד ב’ במידע המקוון לסטודנט

במידע במדריכים לסטודנט ובלינק הבא

06/12/2020

מלגת כאן נפגשים

נפתחה וניתן למצוא לגביה פרטים נוספים – כאן

29/11/2020

תשלום שכר לימוד דרך אתר המכללה

חדש! מהיום תשלום בכרטיס אשראי גם באתר המכללה הנחיות ניתן למצוא כאן

23/10/2020

הדרכה לסטודנטית החדשה

סרטון קצר המסביר לסטודנטיות החדשות כיצד יש להשתמש באתר ולהגיע למודל נמצא כאן

14/10/2020

מלגת מפעל הפיס ומשרד החינוך

סטודנטיות/סטודנטים הזכאים למלגת מפעל הפיס בתכנית המשותפת עם משרד החינוך, פרטים הרשמה והתחייבות – כאן

12/10/2020

מידע לגבי הלוואות מותנות

לתשומת לבכן: מפורסם מידע לגבי ההלוואות המותנות לפי חוזר בנושא הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך לשנת תשפ”א המידע מופיע כאן

06/09/2020

רשימת מלגות שנפתחו להרשמה

אגודת הסטודנטים ביקשה לפרסם את המלגות הבאות שנפתחו להרשמה

whatsapp Back to top