Skip to Content
05/06/2019

תזכורת: להנפקת זכאות להגשת עבודה / בחינה

לנוחיותכם ניתן להוריד מרשימת המדריכים לסטודנט הנחיות להוצאת כרטיס נבחן ואישור להגשת עבודות

31/12/2018

לידיעתכם חוק חדש לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018 לפרטים נוספים …

15/10/2018

מידע על עזרה ראשונה

שירותי עזרה ראשונה במכללה נמצאים במקומות הבאים.

31/12/2017

מדריכים מקוונים באתר

לנוחיות הסגל והסטודנטים ישנם מדריכים מקוונים באתר. אנא העזרו בהם לפני פניה לתמיכה.

Back to top