Skip to Content
06/12/2020

מדריך לרישום לבחינות מועד ב’ במידע המקוון לסטודנט

במידע במדריכים לסטודנט ובלינק הבא

06/12/2020

ידיעה חשובה שיש לתת עליה את הדעת

סטודנטים, שטרם הסדירו את תשלום שכר הלימוד למחצית ראשונה בשנה”ל תשפ”א, יחסמו באמצעות חסימה אוטומטית החל מתאריך יז’ בטבת (1.1.21) ולא יוכלו להיכנס לשיעורים במערכת המודל, להגיש עבודות ולהשתתף בבחינות.  

06/12/2020

מלגת כאן נפגשים

נפתחה וניתן למצוא לגביה פרטים נוספים – כאן

29/11/2020

תשלום שכר לימוד דרך אתר המכללה

חדש! מהיום תשלום בכרטיס אשראי גם באתר המכללה הנחיות ניתן למצוא כאן

23/10/2020

הדרכה לסטודנטית החדשה

סרטון קצר המסביר לסטודנטיות החדשות כיצד יש להשתמש באתר ולהגיע למודל נמצא כאן

14/10/2020

מלגת מפעל הפיס ומשרד החינוך

סטודנטיות/סטודנטים הזכאים למלגת מפעל הפיס בתכנית המשותפת עם משרד החינוך, פרטים הרשמה והתחייבות – כאן

12/10/2020

מידע לגבי הלוואות מותנות

לתשומת לבכן: מפורסם מידע לגבי ההלוואות המותנות לפי חוזר בנושא הלוואות מותנות מועדפות של משרד החינוך לשנת תשפ”א המידע מופיע כאן

06/09/2020

רשימת מלגות שנפתחו להרשמה

אגודת הסטודנטים ביקשה לפרסם את המלגות הבאות שנפתחו להרשמה

23/08/2020

הנחיות רישום למועד ב’

הרישום למועד ב’ נעשה רק דרך פורטל הסטודנט בלשונית ציונים. סטודנט שנרשם מקבל הודעה במייל חוזר המאשר את רישומו. סטודנט שלא קיבל מייל המאשר את רישומו למועד ב’ לא יהיה זכאי להיבחן. מדריך הנחיות לרישום ניתן למצוא במדריכים לסטודנט

02/08/2020

תקנון מתן מלגות לתושבי בת-ים חולון

המכללה מביאה בזאת לידיעת מועמדים ללימודים במכללה, על מלגה ייעודית לתושבי חולון ובת ים. בהתאם לתנאים ולקריטריונים המפורטים – כאן

whatsapp Back to top