Skip to Content
07/07/2020

מלגות מפעל הפייס ומשרד החינוך

סטודנטיות/סטודנטים הזכאים למלגת מפעל הפיס בתכנית המשותפת עם משרד החינוך, עליכם למלא את הטופס המכוון המופיע כלינק במכתב המצורף בזה.

06/04/2020

לפיתוח קורס מקוון המיועד למרצי המכללה וממוקם ב”מודל”

לחצו כאן. באתר ישנם חומרי וסרטוני הדרכה רבים להתאמת תכני ויעדי הלמידה בקורסים בשילוב טכנולוגיה א-סינכרונית וסינכרונית. לרשותכם צוות ליווי ותמיכה (פרטים באתר) שיעזור לכם בהתאמה פדגוגית/טכנולוגית מיטבית. בהצלחה, דניאל רמתי

20/01/2020

תזכורת: להנפקת זכאות להגשת עבודה/בחינה

לנוחיותכם ניתן להוריד מרשימת המדריכים לסטודנט הנחיות להוצאת כרטיס נבחן ואישור להגשת עבודות

09/12/2019

תזכורת להסדרי תשלום שכר לימוד

סטודנטים ,שטרם הסדירו את מלא תשלום שכר הלימוד לשנה”ל תש”ף, יחסמו מלגשת לבחינות ולהגיש עבודות החל מתאריך כב’ סיון (14.6.20). הנכם מתבקשים להסדיר את התשלום במדור שכ”ל, באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי בטלפון. כל המידע מופיע באתר המכללה >

24/11/2019

הדרכה לכניסה למודל והגשת מטלה

על מנת לצפות בסרטון ההדרכה יש להיכנס ללינק הבא לתשומת לבכם לנוחיותכם ישנם מדריכים נוספים באתר

28/10/2019

חשיבות הכניסה למודל לסטודנטים חדשים

על כל סטודנט חדש להיכנס למודל, דבר שרושם אותו לקורס במודל באופן אוטומטי. הנחיות כניסה ניתן למצוא כאן

31/12/2018

לידיעתכם חוק חדש לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018 לפרטים נוספים …

15/10/2018

מידע על עזרה ראשונה

שירותי עזרה ראשונה במכללה נמצאים במקומות הבאים.

31/12/2017

מדריכים מקוונים באתר

לנוחיות הסגל והסטודנטים ישנם מדריכים מקוונים באתר. אנא העזרו בהם לפני פניה לתמיכה.

Back to top