סטודנט שטרם הסדיר את שכר הלימוד נחסם אוטומטית החל מהיום,
יום שני 5.2.24 במערכת המודל, להגשת עבודות ולהשתתפות בבחינות