בעקבות הפולמוס העוסק במשלחות לפולין, במכללת  תלפיות החליטו פשוט להביא את אושוויץ למכללה

יום הזכרון לשואה ולגבורה צויין במכללת תלפיות השבוע כיום שיא פדגוגי ללימודי השואה שנלמדים במכללה במשך כל השנה.

במכללת תלפיות, מכללה להוראה וחינוך בחולון, רואים ערך עליון בלימודי השואה והנחלתה הלאה לדור הבא. השואה אינה מצויינת במכללה כיום זיכרון אלה כמערך שיעורים הנותנים כלים למורות של העתיד בלימוד השואה.

במהלך הלימודים לתואר לומדים הסטודנטים גם לימודי שואה בהתאם למסלול אותו הם לומדים, עם דגש על הדידקטיות ועל תפקיד המורה בהנחלת הזכרון.

היום התקיים אירוע שיא בו נכחו הסטודנטיות במחנה ההשמדה אושייץ, זאת על ידי שימוש במשקפי מציאות מדומה. כך יכלו מאות סטודניות לחוות את מחנה ההשמדה יחד עם סיור מודרך ומקצועי על הנושא.

אושרה דויטש דיקנאט הסטודנטים: "החלטנו להביא את המציאות המדומה למכללה תוך הבנה כי "טוב מראה עיניים" לצורך למידה והבנת הנושא. בתום המייצג ולאחר שהסרנו את המשקפיים התחדדה ההבנה כי דווקא בימים אלו, עלינו לזכור שכוחנו באחדותנו ועל מנת לשמור על המדינה שלנו עלינו לקבל על עצמינו סובלנות"