Skip to Content

דרגות קידום ותקנון המינויים

דרגות סגל

ניתן להגיש בקשה לדרגות קידום בשני מסלולים – מסלול מחקרי ומסלול נלווה

 1. דרגת מרצה / מרצה נלווה
 2. מרצה בכיר / מרצה בכיר נלווה
 3. פרופסור חבר / פרופסור חבר נלווה / פרופסור מן המניין

 

התנאי להגשת הבקשה במסלול המחקרי

 • תואר שלישי
 • למרצה או למרצה נלווה – היקף קביעות של לפחות 60% ומהם לפחות 50% במסלול אקדמי.
 • למרצה בכיר או למרצה בכיר נלווה – היקף קביעות של לפחות 65% ומהם לפחות 50% במסלול אקדמי.
 • לפרופסור חבר, פרופסור חבר נלווה ופרופסור מן המניין – היקף קביעות של לפחות 100% ומהם לפחות 75% במסלול אקדמי.

 

במסלול הנלווה גם מומחים בתחומים שונים ואומנים יוצרים יוכלו להגיש בקשה לדרגת קידום. לדוגמה: חברי סגל המשמשים כמדריכים פדגוגיים, אומנים המומחים בתחומם, יוצרים, משוררים, סופרים, וכן בעלי מקצועות פרא רפואיים כגון: קלינאים ותרפיסטים.
הסברים נוספים אודות המסלול המחקרי והמסלול הנלווה מופיעים ב- תקנון קידום דרגות סגל

 

אופן הגשת המועמדות

חבר סגל המעוניין להגיש מועמדותו לקידום לדרגה אקדמית מתבקש לשלוח קורות חיים על פי התבנית המופיעה באתר למרכזת ועדת המינויים בדוא"ל – kidum100@talpiot.ac.il

בקשה שלא תכלול את כל המרכיבים שאמורים להיות בתיק המוגש לא תידון בוועדה.

תבנית להגשת קורות חיים – מרצה ומרצה בכיר
תבנית להגשת קורות חיים – פרופ' חבר ופרופ' מן המניין

ועדת מינויים מוסדית

ראש הוועדה – פרופ' יואל וולטרס
מרכזת הוועדה – ד"ר שירלי הר-צבי (הכהן)

 

חברים בוועדת מינויים מוסדית

 

חברי ועדת המשנה במסלול המחקרי:

פרופ' בנימין בר-תקוה,  פרופ' דוד צוריאל, פרופ' ניסן רובין, ד"ר רינת חלאבי, ד"ר איריס מנור-בנימיני וד"ר דליה-רות הלפרין.

חברי ועדת המשנה במסלול המקצועי:

פרופ' מרים מבורך, פרופ' נח דנא פקארד, פרופ' שלמה קניאל, ד"ר דינה חסידוב, ד"ר מלכה שנוולד וד"ר מיכל שרייבר.

 

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top