Skip to Content

ההתפתחות המקצועית של המורה והגננת בשנה הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז')

כחלק מתפיסת המורה הלומד ומתעדכן לאורך כל חייו המקצועיים, מורים שסיימו את שנת הסטאז' נדרשים להירשם להשתלמות למורים חדשים. ההשתלמות מהווה שלב במעבר ממעמד של 'מתמחה' למעמד של 'עובד הוראה חדש'. והוא מוכר לצבירה לצורך דרגות קידום.

היקף ההשתלמות 30 שעות (הנצברות לצורך דרגות קידום), שיילמדו בעשרה מפגשים לסרוגין בני שלוש שעות.

נוסף על כך, כחלק מחובות ההשתלמות, על כל מורה לקבל 20 שעות ליווי אישי ממורה/גננת מלווה. שעות הליווי הן מפגשים אישיים עם מורה מלווה הנערכים בתיאום מראש. המורה המלווה יכול להיבחר מצוות בית הספר, מצוות מקצועי אזורי או מצוות המרצים במכללה, באישור מנהל בית הספר או מפקחת גן הילדים. מפגשים אלו מהווים תנאי לסיום ההשתלמות.

דרישות ההשתלמות

 1. זכאות לרישיון הוראה – סיום סטאז'
 2. מילוי טופס הרשמה מקוון באתר המכללה
  לקראת ספטמבר ישלח מייל והסבר במפגש הפתיחה (לסעיפים 8-3)
 3. מילוי טופס הרשמה מקוון באתר משרד החינוך
  א. עליך להזדהות (כמו בכל כניסה רגילה לפורטל עו"ה), הקישור יביא אותך ישירות לטופס.
  ב. עליך לבחור במוסד האקדמי הרלוונטי שבו הינך בקורס "מורה מתחיל" – תלפיות
  ג. עליך למלא את מספר הזהות של המורה המלווה ולהקיש על "אתר עו"ה מלווה", אם המערכת לא מצליחה לאתר את המורה המלווה סימן שיש שגיאה במספר הזהות של המורה המלווה, יש לוודא שוב מה המספר הנכון. (חשוב – לא ניתן לשמור את הטופס ללא שלב זה).
  ד. לסיום יש להקיש "שמירה".
 4. הוראה בבית הספר/גן טופס חתימת מנהל/מפקח – מינוי מלווה, נא לשלוח את הטופס החתום בשבוע של המפגש הראשון בהשתלמות למייל talpiot100@gmail.com
 5. להעביר את הקישור למורה המלווה שתמלא את הפרטים האישיים (לעדכן את מספר הקבוצה בו לומד/ת) פרטי מורה/גננת מלווה – תשפ"ד
  על המורה המלווה לעשות תאום מס הכנסה – תיק הניכויים של המכללה 930572417 התשלום הוא 1000 ₪ לכל משתלמ/ת.
  לשלוח את אישור ניכוי המס חתום רק לאחר ינואר לדוא"ל tax_talpiot@talpiot.ac.il
 6. נוכחות בהשתלמות של 30 שעות.
 7. מילוי דו"ח של 20 שעות לווי ע"י מורה מלווה. קישור להורדת פורמט למילוי הדוח. נא לשלוח את הטופס החתום למייל talpiot100@gmail.com
 8. כתיבת עבודה מסכמת.

  מעגלי התפתחות הקצועית של המורה -למורים בשנתם הראשונה  היביטים אקדמיים רגשיים ומערכתיים בקרב מורים בחנ"מ  מעגלי התפתחות הקצועית של הגגנות בשנת עבודתן הראשונה

תאריכי המפגשים של הקורסים של ההתפתחות המקצועית בשנה הראשונה

להרשמה תשפ"ד

 • וואטסאפ

  0549656631
 • טלפון

  1-800-071-500
 • אימייל

  talpiot@talpiot.ac.il
 • שעות פעילות

  ימים א'-ה' 16:00-8:00
 • כתובתנו

  רח' יטבתה 7, חולון
whatsapp Back to top